Archivo diario: 02/03/2023

MESA SECTORIAL: CONVOCASE MESA SECTORIAL PARA O PRÓXIMO DÍA 9/03/2023

CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL PARA O PRÓXIMO DÍA 9 DE MARZO DE 2023

Seguindo instrucións do Director Xeral, convócase Mesa Sectorial para o próximo día 9 de marzo ás 10:30 horas, na sala Colmeiro da EGAPA previsión é que a reunión poida seguirse tamén por videoconferencia:

Orde do día:

– Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias. SPJ-USO conseguiu a creación dun Protoclo, despois de levar anos reclamando nos Comités de Seguridade e Saúde a súa creación, nos supostos de acoso laboral, para evitar riscos para a saúde dos traballadores e procurar o desenvolvemento persoal e profesional dentro da Administración de Xutiza.

 CIRCULAR COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE 24-2

RESUMO-PROTOCOLO

– Xulgados Violencia sobre a muller:  SPJ USO solicitou a súa inclusión na Mesa Sectorial, para dar una solución inmediata á problemática existente nestes órganos xudiciais (presentouse escrito ao TSX de Galicia), e solicitamos un Plan de choque para os Xulgados de Violencia).

SPJ-USO solicitou en relación cos  Xuzgados de Violencia Sobre a Mller:
  1. “Que se refuercen todos estos juzgados con al menos un funcionario del Cuerpo de Gestión o Tramitación Procesal y Administrativa y en su defecto que se concedan prolongaciones de jornada.
  2. Que se proceda al nombramiento de funcionarios de refuerzo por cada nuevo juez de refuerzo que se nombre, como consecuencia de la implantación y ejecución del Plan Global.
  3. La plantilla de los “equipos de apoyo al juez de refuerzo” deberá ser conformada por un mínimo de tres funcionarios de la Administración de Justicia, entre los que habrá obligatoriamente un mínimo de un funcionario de los tres Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.
  4. Que las IT’s se cubran de manera inmediata, para ello solicitamos que mientras no se nombre a un funcionario interino, se cubra la incapacidad por los Servicios de Apoyo.
  5. Que se mantengan las prolongaciones de jornada allí donde se hayan asignado”.
VER ESCRITO PRESENTADOS: MEDIDAS DE REFORZO XULGADOS DE VIOLENCIA

– Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados. SPJ-USO leva tempo presentados escritos e solicitando que se nomeen titores ou formadores, para a formación tanto de interinos coma de titulares que se incorporen ao Órgano Xudicial.

Escritos presentados por SPJ-USO:
1.-“Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 17.01.22: 👇
https://spjusogalicia.com/spj-uso-reitera-a-recuperacion-da-figura-do-formador-ou-ben-se-nomeen-titores/
2.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 7.5.21: 👇
https://spjusogalicia.com/la-recuperacion-de-la-figura-del-formador-para-resolver-la-necesidad-de-formacion-presencial/
3.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 4.3.2021:👇
https://spjusogalicia.com/spj-uso-reitera-e-solicita-formacion-presencial-de-manera-inmediata/
4.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 29.1.20:👇
https://spjusogalicia.com/spj-uso-reitera-formacion-presencial-sobre-utilizacion-dos-equipos-de-videoconferencia-para-tods-os-auxilios-xudiciais/
5.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 29.10.19:👇
https://spjusogalicia.com/formacion-presencial-sobre-a-utilizacion-de-equipos-de-videoconferencia/”

CIRCULAR-GALICIA-FORMADOR

– Puntos informativos:

– Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza. SPJ-USO solicitou un Plan de recuperación tras a folga.

– Concurso de traslados

– Lei de eficiencia organizativa

– Calendario laboral

– Bolsa de persoal interino para médicos forenses

– Rogos e preguntas

Ademais destes puntos, no que SPJ-USO fará novas propostas, tratará temas como o teletraballo e a  entrega de portátiles, teléfonos; Rexistros Civís, Xulgados de nova creación, arquivos, regulación adecuada da temperatura nos postos de traballo, gas radón, e moitos temas provincias e locais.