Archivo de la categoría: COMISIÓN SEGUIMIENTO ACORDO DA XUSTIZA GALEGA

CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL – TRAXECTORIA PROFESIONAL

Por orde do director xeral de Xustiza, convócase Mesa Sectorial de Xustiza, na seguinte data e hora indicados:

 

Data:   20/10/2022

Hora:   12:00 h

Lugar: Sala Colmeiro. EGAP

 Orde do día:

1.- Proposta de Acordo para o desenvolvemento da Traxectoria Profesional do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

2.- Rogos e preguntas.

ADXUNTASE O BORRADOR DO ACORDO:

221020_Borrador Acordo traxectoria profesional 2022 XUSTIZA

 

REUNIÓN DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO: CARRERA PROFESIONAL.

COMO SIEMPRE DEFENDIÓ SPJ-USO “NUESTRA CARRERA PROFESIONAL CONTINÚA”

 

Una vez finalizada la reunión de la Comisión de seguimiento del acuerdo alcanzado el 23 de mayo de 2018 entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y las organizaciones sindicales SPJ-USO, UGT y CCOO, donde se nos ha dado traslado del borrador del acuerdo para el desarrollo de la trayectoria profesional para el personal de la Administración de justicia de Galicia.

SPJ-USO, puede avanzar que:

1.- Entrarán en la Trayectoria Profesional todos los funcionarios de Carrera e interinos que cumplan los requisitos con efectos 31/12/2021.

2.- Disminuirán los plazos fijados para el acceso a la totalidad del Grado II.

3.- Que para el acceso a un nuevo grado solo serán necesarias 40 horas de formación, para cada grado.

4.-Los efectos económicos serán desde el 1/01/2022

SPJ-USO, tras examinar el borrador y no estando conforme con alguna de las modificaciones y tras un estudio pormenorizado efectuará las correspondientes alegaciones para su discusión en la próxima reunión y mejorar el texto entregado hoy, que se celebrará probablemente la próxima semana.

🔴SPJ-USO, sigue mejorando los derechos laborales y económicos de todos los trabajadores de Justicia

SPJ-USO INFORMA: ÚLTIMA HORA- CLAUSULA DE REVISIÓN DO CAT 2022

Conforme ó acordo firmado por SPJ-USO, o Director Xeral de Xustiza acaba de confirmarnos na xuntanza da COMISIÓN DE SEGUEMENTO DO ACORDO, que NA NÓMINA DE NOVEMBRO VEREMOS NAS NOSAS NÓMINAS o cobro da aplicación da cláusula de revisión que suporá en 2022:

🔴 22,90 euros/mes para o CORPO DE XESTIÓN P.A.
🔴 63,02 euros/mes para os M.Forenses.

👉 O cobro será con efectos retroactivos a 1 de xaneiro de 2022, e cobraremos os atrasos e a primeira mensualidade na nómina de novembro.

CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE XUSTIZA EN GALICIA

A DXX convocou ás organizacións sindicais SPJ-USO, UGT e CC.OO á celebración da comisión de seguimento do acordo de xustiza en Galicia:

Data: 4/10/2022

Hora: 12:30 h.

Orde do día:

 1. Borrador do Acordo para o desenvolvemento da traxectoria profesional para o persoal da Administración de Xustiza en Galicia. (O luns será remitido o enlace para a reunión, que será telemática.)
 2. Información sobre a actualización do CAT/CE para o corpo de xestión e de médicos forenses.
 3. Rogos e preguntas.

CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA – ÚLTIMA HORA!!!

VER NOTA INFORMATIVA COMPLETA    CARREIRA PROFESIONAL – ACTUALIZACIÓN CAT

SPJ-USO RATIFICA E GARANTIZA XUNTO COA XUNTA DE GALICIA OS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA TODA A XUSTIZA GALEGA (TITULARES E INTERINOS) NO PRÓXIMO MES DE SETEMBRO E CON EFECTOS ECONÓMICOS A 1 DE XANEIRO 2022 TAL E COMO SEMPRE AFIRMAMOS.

CLÁUSULA DE REVISIÓN – ACTUALIZACIÓN DO CAT DOS XESTORES (22,90 EUROS) E FORENSES (60,03 EUROS) PARA ESTAR POR RIBA DA MEDIA NACIONAL: SERÁ TAMEN CON EFECTOS DENDE O DÍA 1 DE XANEIRO DE 2022  ESTARA REFLEXADO EN NÓMINA DE AGOSTO OU SETEMBRO.

SPJ-USO, ademais de impulsor e firmante da Carreira Profesional galega (única verdadeira Carreira de todo o Estado), tivo que convertirse nos últimos tempos, no GARANTE da Carreira Profesional, e loitar contra as sentencias dos sindicatos non firmantes, a crise económica e os cambios de goberno. E así o fixemos…. FEITOS, non palabras!!!

A carreira profesional 2022 porase en marcha en setembro, previa mesa sectorial para dar  coñecemento os sindicatos non firmantes e publicación no Doga, abríndose o correspondente prazo de solicitudes.

O cumprimento dos requisitos correspondentes (antigüidade e formación ou un dos criterios xerais de avaliación) deberase acreditar a data 31-12-2021, no corpo en que se estivese en servizo activo nesa data na Administración de xustiza en Galicia (ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza).

OS FUNCIONARIOS INTERINOS, como sempre vos informamos e así firmou SPJ-USO, accederán neste 2022 ó grado 1 de carreira profesional, coa porcentaxe correspondente ó seu corpo, e con efectos económicos 1-1-2022.

Ante a multitude de casos de xente que promocionou nos últimos tempos E REINGRESOS en corpos superiores, lembrade que conforme deixamos firmado, cando un funcionario promociona, o tempo traballado no corpo inferior se lle recoñece íntegramente no corpo superior para os efectos de acceso ó seguinte grado da Carreira.        

LEMBRADE: ⤵⤵

A CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA EN CIFRAS 2022:

En resumo, os compañeiros que acceden de novo á carreira profesional, accederán sempre polo grado un, coa porcentaxe correspondente. Os compañeiros que soliciten o acceso ó grado 2, accederán coa porcentaxe correspondente ó seu corpo e grado.

VALOR DE CADA GRADO COMPLETO (temos 4 grados):

  • Forenses: 2.589,12 euros/ano por cada grado
  • Xestores: 1.812,00 euros/ ano por cada grado.
  • Tramitadores: 1.168,56 euros/ano por cada grado.
  • Auxilios: 991,80 euros/ano por cada grado.