Archivo de la categoría: COMISIÓN SEGUIMIENTO ACORDO DA XUSTIZA GALEGA

CONVOCATORIA DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO ACORDO DE XUSTIZA EN GALICIA

A DXX convocou ás organizacións sindicais SPJ-USO, UGT e CC.OO á celebración da comisión de seguimento do acordo de xustiza en Galicia:

Data: 4/10/2022

Hora: 12:30 h.

Orde do día:

 1. Borrador do Acordo para o desenvolvemento da traxectoria profesional para o persoal da Administración de Xustiza en Galicia. (O luns será remitido o enlace para a reunión, que será telemática.)
 2. Información sobre a actualización do CAT/CE para o corpo de xestión e de médicos forenses.
 3. Rogos e preguntas.

CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA – ÚLTIMA HORA!!!

VER NOTA INFORMATIVA COMPLETA    CARREIRA PROFESIONAL – ACTUALIZACIÓN CAT

SPJ-USO RATIFICA E GARANTIZA XUNTO COA XUNTA DE GALICIA OS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA TODA A XUSTIZA GALEGA (TITULARES E INTERINOS) NO PRÓXIMO MES DE SETEMBRO E CON EFECTOS ECONÓMICOS A 1 DE XANEIRO 2022 TAL E COMO SEMPRE AFIRMAMOS.

CLÁUSULA DE REVISIÓN – ACTUALIZACIÓN DO CAT DOS XESTORES (22,90 EUROS) E FORENSES (60,03 EUROS) PARA ESTAR POR RIBA DA MEDIA NACIONAL: SERÁ TAMEN CON EFECTOS DENDE O DÍA 1 DE XANEIRO DE 2022  ESTARA REFLEXADO EN NÓMINA DE AGOSTO OU SETEMBRO.

SPJ-USO, ademais de impulsor e firmante da Carreira Profesional galega (única verdadeira Carreira de todo o Estado), tivo que convertirse nos últimos tempos, no GARANTE da Carreira Profesional, e loitar contra as sentencias dos sindicatos non firmantes, a crise económica e os cambios de goberno. E así o fixemos…. FEITOS, non palabras!!!

A carreira profesional 2022 porase en marcha en setembro, previa mesa sectorial para dar  coñecemento os sindicatos non firmantes e publicación no Doga, abríndose o correspondente prazo de solicitudes.

O cumprimento dos requisitos correspondentes (antigüidade e formación ou un dos criterios xerais de avaliación) deberase acreditar a data 31-12-2021, no corpo en que se estivese en servizo activo nesa data na Administración de xustiza en Galicia (ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza).

OS FUNCIONARIOS INTERINOS, como sempre vos informamos e así firmou SPJ-USO, accederán neste 2022 ó grado 1 de carreira profesional, coa porcentaxe correspondente ó seu corpo, e con efectos económicos 1-1-2022.

Ante a multitude de casos de xente que promocionou nos últimos tempos E REINGRESOS en corpos superiores, lembrade que conforme deixamos firmado, cando un funcionario promociona, o tempo traballado no corpo inferior se lle recoñece íntegramente no corpo superior para os efectos de acceso ó seguinte grado da Carreira.        

LEMBRADE: ⤵⤵

A CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA EN CIFRAS 2022:

En resumo, os compañeiros que acceden de novo á carreira profesional, accederán sempre polo grado un, coa porcentaxe correspondente. Os compañeiros que soliciten o acceso ó grado 2, accederán coa porcentaxe correspondente ó seu corpo e grado.

VALOR DE CADA GRADO COMPLETO (temos 4 grados):

  • Forenses: 2.589,12 euros/ano por cada grado
  • Xestores: 1.812,00 euros/ ano por cada grado.
  • Tramitadores: 1.168,56 euros/ano por cada grado.
  • Auxilios: 991,80 euros/ano por cada grado.

CLAUSULA DE REVISIÓN DO CAT 2022

Ante as múltiples preguntas sobre o cobro, conforme ó acordo firmado por SPJ-USO, da aplicación da cláusula de revisión que suporá en 2022: 22,90 euros/mes para os Xestores e 60,03 euros/mes para os Forenses, informamos que se prevé o seu cobro en próximas mensualidades, con efectos retroactivos a 1 de xaneiro de 2022, estando pendente do informe conxunto de Orzamentos e Función Pública.

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA 15-3-22: CIRCULAR RESUMO IMPORTANTE!!!

IMPORTANTE: MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DO 15/3/2022

NOVAS PRAZAS, CAT, COMISIÓNS DE SERVIZO, ACOSO LABORAL E CARREIRA PROFESIONAL.

Tralas xuntanzas da Comisión de seguemento do acordo, por obriga legal, no día  15 de marzo celebrouse Mesa Sectorial, onde ademais dos sindicatos firmantes do acordo (SPJ-USO, CCOO e UXT), compareceron STAJ, CUT e CIGA (Csif non comparece por non ter representación en Galicia), e onde se deu traslado de varias cuestións negociadas na Comisión de seguemento (creación de prazas, Carreira Profesional e cláusula de Revisión) e se informou sobre cuestión tan importantes como as Comisións de Servizos (a proposta de SPJ-USO) e o protocolo de acoso laboral que é unha vella reivindicación da Xustiza galega.

Unha vez mais, as centrais sindicais non asinantes do acordo demostraron o seu afán do “NON POR SISTEMA” e do “AFÁN POR DILATAR ACORDOS E DESTRUIR” no canto de “AVANZAR E CONSTRUIR”.  

Accede á circular: IMPORTANTE – CIRCULAR MESA SECTORIAL 15 DE MARZO

 

ÚLTIMA HORA – CLÁUSULA DE REVISIÓN DO CAT

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📢🔊 CLÁUSULA DE REVISIÓN DO CAT – Avance da mesa Sectorial 15/3/22‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ℹ️➡️ O TRABALLO DE SPJ-USO SEGUE A DAR FROITOS.

🔴👉 CLÁUSULA DE REVISIÓN DO CAT: A cláusula firmada por SPJ-USO, que nos garante estar sempre por encima da media nacional en canto a retribucións autonómicas, aplicarase neste 2022 por primeira vez e con efectos retroactivos a 1/1/2022 e repercutirá nas seguintes cantidades mensuais:

☑️Corpo de Xestión P.A. 22,90 euros/mes.
☑️Corpo de Médicos Forenses: 60,03 euros/mes.

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!
FEITOS, non palabras!!!