Archivo de la categoría: CARREIRA PROFESIONAL

CARREIRA PROFESIONAL

INSTRUCCIÓNS PARA SOLICITAR A CARREIRA PROFESIONAL DENDE O DÍA 21 DE NOVEMBRO ATA 0 13 DE DECEMBRO.

Carreira profesional

PUBLICADAS NA INTRANET AS CORRESPONDENTES INSTRUCCIÓNS  PARA REALIZAR A SOLICITUDE DA CARREIRA PROFESIONAL DESDE O DÍA 21 DE NOVEMBRO ATA O 13 DE DECEMBRO.

1.- A solicitude debe facerse e presentarse obrigratoriamente de maneira telemática a través da OPAX.

Ao entrar en OPAX, aparecerá, tanto no menú lateral coma nos accesos directos, unha ligazón a «traxectoria profesional». Ao premer no enlace de traxectoria profesional, o sistema informará a persoa solicitante se cumpre ou non os requisitos segundo os datos que figuran neste.

  • No primeiro caso (reúne requisitos): deberá acceder á solicitude, gravala, asinala e presentala.
  • No segundo caso (non reúne un ou varios dos requisitos): unha vez acceda á solicitude, deberá marcar o/s requisito/s que non consta/n precargado/s pero que a persoa solicitante pode acreditar; para o que achegará a documentación xustificativa correspondente xunto coa propia solicitude.
MOI IMPORTANTE: non basta con gravar a solicitude, hai que asinala e presentala a través da aplicación, cun certificado dixital ou mediante as credenciais de acceso á OPAX. No caso de que cree máis dunha solicitude, só será válida a última presentada.

Na sección de «axuda», pode descargarse a guía de usuario coas instrucións para realizar a solicitude.

 

Lembrade que o prazo de presentación de solicitudes é o seguinte:

Grao 1 para tódolos corpos e Grao 2 para tramitación e Auxilio,  15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación no doga. DENDE O 21 DE NOVEMBRO ATA O 13 DE DECEMBRO (ambos incluídos).

Grao 2 para Xestión e Forenses 15 días hábiles a partir do 2 de febreiro de 2023.

DOGA-PUBLICADA A CONVOCATORIA DA CARREIRA PROFESIONAL. APERTURA DE PRAZO DE SOLICITUDES!!

Carreira profesionalPRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Grao 1 para tódolos corpos e Grao 2 para tramitación e Auxilio,  15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación no doga. DENDE O 21 DE NOVEMBRO ATA O 13 DE DECEMBRO (ambos incluídos).

Grao 2 para Xestión e Forenses 15 días hábiles a partir do 2 de febreiro de 2023.

Lembramos que cada grado adquírese en 3 anualidades e SPJ-USO logrou que as porcentaxes anuais sexan do:

– 60 % o 1º ano, 80 % o 2º e 100 % o 3º.

Os efectos económicos do primeiro tramo -60%- do grao I (para todos os corpos) e do grao II (para tramitadores e auxilios) serán dende o 1-1-2022.

Accede á publicación do DOGA – CARREIRA – CONVOCATORIA DOGA 2022

 PROCEDEMENTO PARA SOLICITUDES.  A través do formulario electrónico dispoñible na OPAX con certificado dixital ou usuario e contrasinal, na opción “Traxectoria Profesional. O sistema informará ó solicitante se cumpre ou non os requisitos; caso de que o sistema informe que non se cumpren os requisitos deberanse acreditar anexando a documentación oportuna.

As solicitudes sempre deberán ser asinadas e presentadas.

 REQUISITOS DE  ACCESO:

1.Estar en servizo activo ou situación que supoña reserva de praza no prazo de presentación de solicitudes.

2.Posuir a condición de funcionario de xustiza:

Grado 1: Cunha antiguidade de 5 anos a 31-12-2021.

Grado 2: Ter recoñecido o grado 1 e ademais:

Antigüidade de 11 anos a 31-12-2021 en Tramitación ou Auxilio.

Antigüidade de 11 anos a 31-12-2022 no caso de Xestión e Forenses.

3.Cumprir un dos criterios xerais de avaliación establecidos no artigo 4 do acordo a data 31.12.2021 (para grado 1 de tódolos  corpos e 2 de tramitación e auxilio) ou 31-12-2022 (para grado 2 de Xestión e Forenses).

Criterios xerais de avaliación: Formación continuada recibida ou impartida, cursos de doutoramento/master, 2 anos en función de dirección-subdirección-xefatura de servizo, 2 anos en excedencia por coidado de fillos ou familiares

FORMACIÓN RECIBIDA  PRECISA PARA OS DIFERENTES GRADOS: 40 horas tanto para o Grado I como para o II.

VALOR DE CADA GRADO COMPLETO 2022 a dividir en 12 pagas (temos 4 grados):  👇

    • Forenses: 2.627,95 euros/ano por cada grado.
    • Xestores: 1.839,18 euros/ ano por cada grado.
    • Tramitadores: 1.186,08 euros/ano por cada grado.
    • Auxilios: 1006,67 euros/ano por cada grado.

AMPLIA INFORMACIÓN NAS SEGUINTES CIRCULARES:👇

CIRCULAR CONVOCATORIA CARREIRA 2022 DOGA

TABOAS CARREIRA PROFESIONAL 2022

PUBLICADO NO DOG!!! ACORDO DE TRAXECTORIA PROFESIONAL, DO QUE SPJ-USO É PROMOTOR E FIRMANTE!!!

NO DOG DE HOXE, 17 DE NOVEMBRO PUBLíCASE:

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 3 de novembro de 2022 polo que se aproba o Acordo do 28 de outubro de 2022 entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, STAJ, AXG-CUT, UGT, CIG E CC.OO. para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

«Acordo entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais SPJ-USO, STAJ, AXG-CUT, UGT, CIG e CC.OO. para o desenvolvemento do sistema transitorio de recoñecemento da progresión na traxectoria profesional do persoal ao servizo da Administración de xustiza.

O presente acordo entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. (18.11.2022)

A PREVISIÓN E QUE:

1️⃣ Hoxe procédase á aprobación no Consello da Xunta da Convocatoria dos graos extraordinarios I e II

2️⃣ Publicación no dog da convocatoria

3️⃣ Apertura de prazo de solicitudes o luns 21 de novembro.

Sigue leyendo

IMPORTANTE!!! APERTURA PRAZO DE SOLICITUDES PARA A CARREIRA PROFESIONAL

IMPORTANTE

¡CARREIRA PROFESIONAL!

 

No dia de hoxe, dende a Dirección Xeral de Xustiza comunícasenos que mañán aprobase no Consello da Xunta a convocatoria do grao 1 e 2  da carreira profesional

🔴 De aprobarse mañá xoves, o venres 18 de novembro publicaríase no DOGA abrindo o prazo de solicitudes.

🔴 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

☑️ Grao 1 para TÓDOLOS CORPOS e grado 2 para TRAMITACIÓN E AUXILIO: 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación do acordo no doga.
☑️ Grao 2 para XESTIÓN E FORENSES: 15 días hábiles a partir do 2 de febreiro de 2023.

A FIRMA, O DESENVOLMENTO E O AVANCE DA TRAXECTORIA PROFESIONAL XA É UNHA REALIDADE – ACCEDE ÓS ACORDOS ÍNTEGROS

Carreira profesional

O 14 de novembro de 2022 quedará marcado no calendario como o día en que grazas ao apoio dos  traballadores de Xustiza de Galicia que confiaron neste Sindicato, A FIRMA, O DESENVOLMENTO E AVANCE DA TRAXECTORIA PROFESIONAL XA É UNHA REALIDADE. 

Accede ós acordos íntegros e AMPLIA INFORMACIÓN  NOS PDF ADXUNTOS 👇🏻👇🏻👇🏻

COPIA DO ACORDO ASINADO EN DATA 14 DE NOVEMBRO

ACORDO TRAXECTORIA

 

ACORDO CONVOCATORIA GRAOS I E II

Acordo Convocatoria Graos I e II