Archivo de la categoría: CARREIRA PROFESIONAL

CARREIRA PROFESIONAL

CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA – ÚLTIMA HORA!!!

VER NOTA INFORMATIVA COMPLETA    CARREIRA PROFESIONAL – ACTUALIZACIÓN CAT

SPJ-USO RATIFICA E GARANTIZA XUNTO COA XUNTA DE GALICIA OS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA TODA A XUSTIZA GALEGA (TITULARES E INTERINOS) NO PRÓXIMO MES DE SETEMBRO E CON EFECTOS ECONÓMICOS A 1 DE XANEIRO 2022 TAL E COMO SEMPRE AFIRMAMOS.

CLÁUSULA DE REVISIÓN – ACTUALIZACIÓN DO CAT DOS XESTORES (22,90 EUROS) E FORENSES (60,03 EUROS) PARA ESTAR POR RIBA DA MEDIA NACIONAL: SERÁ TAMEN CON EFECTOS DENDE O DÍA 1 DE XANEIRO DE 2022  ESTARA REFLEXADO EN NÓMINA DE AGOSTO OU SETEMBRO.

SPJ-USO, ademais de impulsor e firmante da Carreira Profesional galega (única verdadeira Carreira de todo o Estado), tivo que convertirse nos últimos tempos, no GARANTE da Carreira Profesional, e loitar contra as sentencias dos sindicatos non firmantes, a crise económica e os cambios de goberno. E así o fixemos…. FEITOS, non palabras!!!

A carreira profesional 2022 porase en marcha en setembro, previa mesa sectorial para dar  coñecemento os sindicatos non firmantes e publicación no Doga, abríndose o correspondente prazo de solicitudes.

O cumprimento dos requisitos correspondentes (antigüidade e formación ou un dos criterios xerais de avaliación) deberase acreditar a data 31-12-2021, no corpo en que se estivese en servizo activo nesa data na Administración de xustiza en Galicia (ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza).

OS FUNCIONARIOS INTERINOS, como sempre vos informamos e así firmou SPJ-USO, accederán neste 2022 ó grado 1 de carreira profesional, coa porcentaxe correspondente ó seu corpo, e con efectos económicos 1-1-2022.

Ante a multitude de casos de xente que promocionou nos últimos tempos E REINGRESOS en corpos superiores, lembrade que conforme deixamos firmado, cando un funcionario promociona, o tempo traballado no corpo inferior se lle recoñece íntegramente no corpo superior para os efectos de acceso ó seguinte grado da Carreira.        

LEMBRADE: ⤵⤵

A CARREIRA PROFESIONAL DA XUSTIZA GALEGA EN CIFRAS 2022:

En resumo, os compañeiros que acceden de novo á carreira profesional, accederán sempre polo grado un, coa porcentaxe correspondente. Os compañeiros que soliciten o acceso ó grado 2, accederán coa porcentaxe correspondente ó seu corpo e grado.

VALOR DE CADA GRADO COMPLETO (temos 4 grados):

  • Forenses: 2.589,12 euros/ano por cada grado
  • Xestores: 1.812,00 euros/ ano por cada grado.
  • Tramitadores: 1.168,56 euros/ano por cada grado.
  • Auxilios: 991,80 euros/ano por cada grado.

RESULTADO DA MESA SECTORIAL DO 13 DE MAIO DE 2022.- NOVA ORDE DE SUBSTITUCIÓNS, CARREIRA PROFESIONAL E OUTRAS CUESTIÓNS

SUBSTITUCIÓNS, CARREIRA PROFESIONAL, NOVA BOLSA DE INTERINOS, PRAZAS DE NOVA CREACIÓN, E OUTRAS CUESTIÓNS…

No día hoxe celebrouse mesa sectorial para debatir como punto principal a nova orde de substitucións presentada pola Dirección Xeral.

Desde SPJ-USO podemos congratularnos de que prácticamente todas as nosas peticións foron recollidas no texto presentado pola dxx.

NOVA NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS:

A dirección xeral comprometeuse a estudiar a nosa alegación relativa a posible interpretación errónea entre o art. 5.2 e o 16.2 do borrador, no sentido de que unha vez que cese un funcionario nunha substitución non quede penalizado durante un ano.

Desgraciadamente dúas organización sindicais (UGT e a CIG) ameazaron con destruír todo o esforzo e traballo feito no beneficio de todos os traballadores da xustiza galega mediante a interposición de sendos recursos contra ás ordes de substitucións  e comisións de servizo. A pesar da experiencia negativa que todavía estamos a sufrir polos recursos temerarios interpostos contra a nosa traxectoria profesional, diversas organizacións sindicais insisten en xudicializar os intereses de todos os traballadores da xustiza, tanto os galegos como os de fóra da comunidade.

Lembrámosvos que  principais novidades, como xa adiantamos anteriormente,  son as seguintes:

PRAZAS QUE SE OFERTARÁN EN SUBSTITUCIÓN: LICENCIAS (incluídas licencias por enfermidade – IT) E PERMISOS DE LARGA DURACIÓN, PRAZAS NON OCUPADAS TRAS SER OFERTADAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS, E PRAZAS DESOCUPADAS POR ESTAR O SEU TITULAR EN COMISIÓN DE SERVIZOS.

LONGA DURACIÓN: enténdese longa duración unha duración previsible de 61 días naturais ou mais. PREFERENCIA: SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS SOBRE AS HORIZONTAIS.

A praza desocupada por estar o seu titular en SUBSTITUCIÓN será cuberto en todo caso por persoal INTERINO.

REQUISITOS DOS SOLICITANTES: Funcionarios destinados en Galicia en servizo activo e prestando efectivamente servizos; caso de estar desempeñando un posto en Comisión ou Substitución deben levar 6 meses no posto respectivo.

SEMPRE TEÑEN PREFERENCIA OS FUNCIONARIOS DO MESMO ÓRGANO, E DE HABER VARIOS INTERESADOS VAISE AOS SERVIZOS PRESTADOS NO MESMO CENTRO DE DESTINO, E DE SEGUIR O EMPATE MAIOR TEMPO DE SERVIZOS PRESTADOS NO CORPO. SOLICITUDES: PRAZO DE 3 DÍAS E TELEMATICAMENTE A TRAVÉS DA OPAX

No caso de prazas ofertadas en comisión de servizo, no caso de non haber solicitantes que cumpran os requisitos, coa resolución de adxudicación provisional de comisión de servizos, iníciase de oficio a tramitación para cobertura en substitución das ditas prazas, coa finalizade de acurtar temporalmente a cobertura da praza.

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN de SUBSTITUCIÓNS – PREFERENCIA:

1º: MESMO ÓRGANO

 2º: MESMO CENTRO DE DESTINO – DE HABER VARIOS INTERESADOS MAIOR TEMPO DE SERVIZOS NO CENTRO DE DESTINO, E CASO DE EMPATE, MAIOR ANTIGÜIDADE NO CORPO.

CAUSAS DE CESE NAS SUBSTITUCIÓNS: Incorporación do titular ou remate da causa que motivou a substitución, renuncia do substituto ou adxudicación de novo posto definitivo (concurso) ou provisional. A RENUNCIA a unha SUBSTITUCIÓN será penalizada coa imposibilidade de obter nova SUBSTITUCIÓN durante UN ANO.

NOVIDADE IMPORTANTE: na nova normativa DESAPARECE A PREFERENCIA POR TER CESADO NUNHA SUBSTITUCIÓN ANTERIOR ANTES DE TRANSCORRER O PERÍODO MÍNIMO DE 6 MESES.

GRAVE PROBLEMAS COAS NOTIFICACIÓNS DE LEXNET

SPJ-USO denunciou na mesa sectorial de hoxe o problema xurdido coa nova aplicación de LexNet. Este sindicato considera INACEPTABLE que nas notificacións apareza o nome, apelidos e o DNI do funcionari@ que a practica. Desde este sindicato consideramos que esta actuación pode vulnera o dereito a protección de datos dos funcionarios da administración de Xustiza. Esiximos a DXX que artelle inmediatamente as medidas necesarias para terminar con esta práctica.

A dirección xeral manifestounos que o CAU do Ministerio ía facer no día de hoxe unha intervención exprés para solventar inicialmente o problema coa aparición dos datos de que realiza a notificación nos novos documentos, para posteriormente solventaloa corrección de forma definitiva no panel de sinaturas. Parece ser que o cargar a nova versión de LexNet5.1 reproduciron un erro que xa se repetiu fai unhos anos. En todo caso, a dxx pensa que o lunes 16 de maio a máis tardar, estará solventado está “incidencia”.

SITUACIÓN ACTUAL DA TRAXECTORIA PROFESIONAL

Dende o órgano director da administración de Xustiza en Galicia manifiestan que debido ós recientes cambios de goberno están a espera dos novos nomeamentos, sen que haxa cambios con respecto o fondo do acordo da traxectoria. Tamén están pendientes do acordo que se alcance en función pública con relación o persoal interino dos corpos xerais da Xunta, que directamente inflúe na nosa traxectoria.

OUTRAS CUESTIÓNS:

 • Bolsa de interinos: anuncia que a baremación provisional estará a finales deste mes de maio, sin que a día de hoxe poidan precisar datas para as listas provisionais nin as definitivas.
 • Prazas nova creación: Xa están aprobadas polo Ministerio as prazas de nova creación solicitadas desde Galicia. Únicamente queda por tramitar a modificación das RPTs das dúas prazas do Imelga e 11 de Fiscalía. A maiores dentro das de Fiscalía hai dúas prazas singularizadas que esixen un informe de Dirección Xeral de Función Pública e orzamentos. Lembrámosvos que todas estas prazas son fruto dos acordo firmados por SPJ-USO no ano 2018 e seguintes, conseguidos con moito esforzo negociador por parte deste sindicato.ESTAS PRAZAS OFRECERANSE A COMISIÓN DE SERVIZOS.
 • Con relación a proceso de estabilización da Lei 20/2021 a dxx manifesta que en Galicia únicamente teñen constancia de 2 prazas suxeitas a este proceso.

Accede á circular da mesa sectorial 13 maio

 

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA 15-3-22: CIRCULAR RESUMO IMPORTANTE!!!

IMPORTANTE: MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DO 15/3/2022

NOVAS PRAZAS, CAT, COMISIÓNS DE SERVIZO, ACOSO LABORAL E CARREIRA PROFESIONAL.

Tralas xuntanzas da Comisión de seguemento do acordo, por obriga legal, no día  15 de marzo celebrouse Mesa Sectorial, onde ademais dos sindicatos firmantes do acordo (SPJ-USO, CCOO e UXT), compareceron STAJ, CUT e CIGA (Csif non comparece por non ter representación en Galicia), e onde se deu traslado de varias cuestións negociadas na Comisión de seguemento (creación de prazas, Carreira Profesional e cláusula de Revisión) e se informou sobre cuestión tan importantes como as Comisións de Servizos (a proposta de SPJ-USO) e o protocolo de acoso laboral que é unha vella reivindicación da Xustiza galega.

Unha vez mais, as centrais sindicais non asinantes do acordo demostraron o seu afán do “NON POR SISTEMA” e do “AFÁN POR DILATAR ACORDOS E DESTRUIR” no canto de “AVANZAR E CONSTRUIR”.  

Accede á circular: IMPORTANTE – CIRCULAR MESA SECTORIAL 15 DE MARZO

 

IMPORTANTE: CARREIRA PROFESIONAL  – RESUMO DA REUNIÓN DO DIA DE HOXE 23/2 ENTRE OS SINDICATOS FIRMANTES DO ACORDO(SPJ-USO, CCOO E UXT) E A XUNTA

📢🔊 IMPORTANTE: CARREIRA PROFESIONAL  – RESUMO DA REUNIÓN DO DIA DE HOXE 23/2 ENTRE OS SINDICATOS FIRMANTES DO ACORDO(SPJ-USO, CCOO E UXT) E A XUNTA‼️

ℹ️➡️ APERTURA DOS GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 E 2 DE CARREIRA PROFESIONAL NA XUSTIZA GALEGA e POSTA EN FUNCIONAMENTO DA CLÁUSULA DE REVISIÓN DO CAT (ambas con efectos 1 de xaneiro de 2022).

CIRCULAR CARREIRA PROFESIONAL 23-2-2022

🔴 A CARREIRA PROFESIONAL NA XUSTIZA GALEGA VEU PARA QUEDARSE, E SPJ-USO, como IMPULSOR e FIRMANTE DO ACORDO DE CARREIRA, ADEMAIS DE CONSEGUILA, É A GARANTÍA DA MESMA. O ACORDO SEGUE “VIVO” como sempre mantivemos dende SPJ-USO!!!

Mentras uns (STAJ, CSIF, CUT e CIG) presumían do seu gran logro, dilatar a apertura do grado de carreira con sentencias absurdas e sen fundamento, e outros se adicaban a predicar que a carreira había chegado ó seu fin, a apocalipse final, decían (UXT), o sindicato maioritario SPJ-USO seguía a traballar para garantir a continuidade da única carreira profesional a nivel nacional, e así vos informou en todo momento. Unha vez mais, o tempo pon a cada un no seu sitio, e danos a razón. FEITOS, non palabras!!!

En próximas datas (NO MES DE MARZO) procederase á apertura dos GRADOS EXTRAORDINARIOS 1 e 2 segundo o caso, con apertura do prazo de presentación de solicitudes.

LEMBRADE QUE A PESAR DO RETRASO PRODUCIDO POR MOR DAS SENTENCIAS GAÑADAS NO TSXG POR STAJ, CIGA, CUT e CSIF, O COBRO DO NOVO TRAMO/GRADO SEGÚN O CASO DE CARREIRA PROFESIONAL, SERÁ CON EFECTOS RETROATIVOS A 1 DE XANEIRO DE 2022 (LOGRO DE SPJ-USO).

O cumprimento dos requisitos correspondentes (antigüidade e formación ou un dos criterios xerais de avaliación) deberase acreditar a data 31-12-2021, no corpo en que se esté en servizo activo nesa data na Administración de xustiza en Galicia (ou en calquera outra situación administrativa que supoña reserva de praza.

OS FUNCIONARIOS INTERINOS, como sempre vos informamos e así firmou SPJ-USO, accederán neste 2022 ó grado 1 de carreira profesional, coa porcentaxe corresopndente ó seu corpo, mais conforme vos informamos en todo momento, en ningún caso van acceder ata que o fagan os interinos da Xunta de Galicia (que están en proceso de negociación), polo que a apertura de grado para os interinos será posterior ó mes de marzo. En todo caso, SPJ-USO esixirá que o cobro será con efectos retroactivos a 1 de xaneiro de 2022.

Ante a multitude de casos de xente que promocionou nos últimos tempos e reingresos en corpos superiores, lembrade que conforme deixamos firmado, cando un funcionario promociona, o tempo traballado no corpo inferior se lle recoñece íntegramente no corpo superior para os efectos de acceso ó seguinte grado da Carreira.

CLÁUSULA DE REVISIÓN FIRMADA POR SPJ-USO: Aplicarase neste 2022 por primeira vez con data 1/1/2022: ós Xestores (uns 12 euros) e ós Forenses (uns 40 euros).

A CARREIRA PROFESIONAL EN CIFRAS 2022 ⤵️ ⤵️

👉 Accede á circular relativa á comisión de seguemento do acordo celebrada no día de hoxe no pdf adxunto ⤵️⤵️

CIRCULAR CARREIRA PROFESIONAL 23-2-2022

 

A DXX CONVOCA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DA CARREIRA PROFESIONAL

Tal e como ven informando SPJ-USO, a DXX convocounos á comisión de seguemento do acordo da  carreira profesional que se celebrará o próximo mércores día 23 de febreiro de 2022, como paso previo a apertura en próximas datas dos grados extraordinarios 1 e 2.

Aquí vos deixamos a convocatoria:

Bó día. Pola presente, convócaselle a unha reunión da Comisión de seguemento do acordo da carreira profesional do persoal de xustiza, para o próximo mércores 23 ás 12:30 h co seguinte orde do día:

 • Avaliación da situación da carreira profesional do persoal de xustiza. Estimación de prazos para a súa execución.
 • Información sobre a integración na carreira profesional do persoal interino.
 • Rogos e preguntas.

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!! FEITOS, non palabras!!!