Archivo diario: 09/03/2023

INSTRUCIÓN SOBRE CESAMENTOS E TOMAS DE POSESIÓN DERIVADA DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS 2022

INSTRUCIÓN SOBRE CESAMENTOS E TOMAS DE POSESIÓN DERIVADA DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS 2022

 👉 Tanto os ceses como as tomas de posesión serán *telemáticos”.

▪️ Accede a Instrucción aquí: ⤵️⤵️

https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/persoal/concurso-traslados/2023/instrucions-concurso-20230301.pdf

👉 Lembramos:

🔴 A publicación no BOE está prevista o  10 de marzo.

🔴 Os cesamentos serán:

☑️ 23 de marzo Tramitación P.A.

☑️ 30 de marzo Auxilio Xudicial e Xestión P.A.

🔴 Toma de posesión:

☑️ TRES días hábiles seguintes ao cesamento se non hai cambio de localidade do funcionario

☑️ OITO días hábiles seguintes se implica cambio de localidade dentro da comunidade autónoma

☑️ VINTE días hábiles seguintes se implica cambio de comunidade autónoma, con excepción da Comunidade Autónoma de Canarias, da Comunidade Autónoma de Illes Balears, da cidade de Ceuta e da cidade de Melilla, nas cales será no mes seguinte, tanto se o posto de traballo nas illas ou nas cidades é o de orixe coma se é o de destino.

👉 No caso de reingreso disporase de 20 días (non retribuídos) dende o mesmo día da publicación no BOE.

INSTRUCIÓN SOBRE CESES E TOMAS DE POSESIÓN NO CONCURSO DE TRASLADOS

👉ACCEDE A FICHA DE RECOLLIDA DE DATOS  (PERSOAIS E BANCARIOS):

Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios). 

👉ACCEDE AO MODELO 145 do IRPF.-

MODELO 145 IRPF 

AVANCE MESA SECTORIAL 09-03-2023

Nestes mesmos momentos estamos  reunidos coa Dirección Xeral de Xustiza . Avanzamos asuntos dos que estamos a tratar

 

🔴🔊FORMACIÓN DE FORMADORES

FORMACIÓN RETRIBUÍDA  DOS NOVOS COMPAÑEIR@S‼️

 Formación de formadores. Conforme á solicitude histórica de SPJ-USO, ó fin conseguimos que a DXX retribuía a formación dos compañeiros que tomen posesión nun novo destino (sexan titulares ou interinos) mediante prolongacións de xornada voluntarias por un mes prorrogable a 2 meses con preferencia no mesmo xulgado….e a solicitude do letrado (baseada na chegada defuncionarios sen experiencia, etc….). A DXX estudiará as solicitudes. Preferencia no propio órgano, en principio.

🔴CONCURSO DE TRASLADOS 2022 – GALICIA‼️

En Galicia quedaron 93 prazas VACANTES/DESERTAS no concurso 20022 ( 23 XESTIÓN, 26 CTPA, 44 AUXILIO)
O “saldo de funcionarios é favorable dado que vanse fóra 10 funcionarios e veñen 39 de fóra.

📣 A solicitude de SPJ-USO procederase á convocatoria urxente de comisións de servizo ou substitucións segundo corresponda con anterioridade incluso á data na que a praza quede efectivamente desocupada.

☑️ A DXX comprométese a negociar de novo e publicar formalmente novos criterios de cese para próximos concursos.
De momento seguen os criterios establecidos para anteriores concursos de traslados, xunto coa instrucción publicada e a normativa de interinos vixente.

🔴 CARREIRA PROFESIONAL‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ CARREIRA PROFESIONAL – GRADO ORDINARIO E COBRO DE GRADO 2 DE XESTORES E FORENSES‼️

 SPJ-USO solicitou a negociación urxente da apertura do grao Ordinario de Carreira profesional. Están pendentes dos avances na función pública galega neste tema.

 Por outra banda, a DXX confírmanos que na próxima nómina de MARZO, COBRARÁNSE OS ATRASOS DO GRADO 2 DE XESTORES E FORENSES, así como procederáse á actualización en nómina do dito grado 2 ós funcionarios que corresponda. De non ser posible na nómina de marzo (cren que si), sería na de ABRIL.

SEGUIREMOS INFORMANDO DO TRANSCURSO DA REUNIÓN

AVANCE DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA A CELEBRAR HOXE 9/3/2023 ÁS 10:30 HORAS

spjinforma

ℹ️➡️Lembrámosvos que hoxe teremos unha importante mesa sectorial coa seguinte Orde do día, e avanzámosvos as principais reivindicacións de SPJ-USO:

🔴 Orde do día: ⤵️
☑️ Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias.
☑️ Xulgados Violencia sobre a muller.
☑️ Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados.
Puntos informativos:
☑️ Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza.
☑️ Concurso de traslados.
☑️ Lei de eficiencia organizativa.
☑️ Calendario laboral.
☑️ Bolsa de persoal interino para médicos forenses.
☑️ Rogos e preguntas.

PRINCIPAIS ALEGACIÓNS QUE FARÁ NO DÍA DE HOXE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO.

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL: Tras anos esixindo a súa regulación, celebramos que no día de hoxe cerrarase un protocolo de acoso laboral para a Xustiza galega.

XULGADOS DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER: SPJ-USO foi o sindicato que esixiu a inclusión deste punto na orde do día; esiximos un plan integral que dea solución á problemática dos Xulgados de Violencia galegos. A administración non nos remitiu borrador sobre o que negociar polo que vos informaremos posteriormente.

FORMACIÓN PARA PERSOAL SEN  EXPERIENCIA E PERSOAL CON NOVO DESTINO DO CONCURSO DE TRASLADOS:  Unha reclamación histórica deste sindicato, o que nós chamamos a “formación de formadores”; unha reclamación que capitaneamos en solitario e que por fin parece que vai sair adiante, retribuíndose a  formación dos compañeiros sen experiencia. A administración non nos remitiu borrador algún, e esixiremos que non sexa unha simple declaración de cara á galería a inclusión deste punto na orde  do día.

ORDE SOBRE O HORARIO E CALENDARIO LABORAL NA XUSTIZA GALEGA

Principais propostas e alegacións de SPJ-USO ó borrador presentado pola Administración:

Como alegación inicial esiximos que se recollan os avances logrados na vía xudicial e negociadora nos últimos 10 anos, por non recollerse todos.

ESIXIMOS  poder acumular os días de asuntos particulares ós 7 días soltos de vacacións.

ESIXIMOS que conforme á normativa estatal se acorde a ampliación (1 de xuño a 30 de setembro)  da xornada de verán para funcionarios con fillos de ata 12 anos inclusive e con diversidade funcional.

ESIXIMOS a  recuperación da bolsa de horas (22,5 horas = ata 3 días de permiso).

Solicitamos a regulación por escrito das PROLONGACIÓNS DE XORNADA, así como a constancia escrita da “media hora de cortesía”.

Esiximos que os días de asuntos particulares  e vacacións se  poidan desfrutar tódolos anos ata o 31 de  marzo.

Solicitamos que no horario de verán se poida realizar a parte flexible horaria ata as 18:30.

Solicitamos a ampliación da xornada reducida de 9 a 14 horas (semana grande) á Semana Santa e á semana de Nadal.

Solicitamos a compensación de un día de asuntos particulares por cada festivo local ou autonómico que coincida en sábado.

 Accede á circular resumo: AVANCE MESA SECTORIAL 9-3-23 

TRALA REUNIÓN INFORMARÉMOSVOS PUNTUALMENTE DE TÓDOLOS PUNTOS DA ORDE DO DÍA.           

  SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

SPJ-USO RECLAMA EN EL 🏦 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL RECONOCIMIENTO A TODOS LOS EFECTOS DE LAS FUNCIONES QUE A DIARIO REALIZAMOS LOS CUERPOS DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO JUDICIAL y traslada la preocupación de nuestro colectivo por la situación de la HUELGA DE LAJs y las LEYES DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y PROCESAL!!!

SPJ-USO RECLAMA EN EL 🏦 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL RECONOCIMIENTO A TODOS LOS EFECTOS DE LAS FUNCIONES QUE A DIARIO REALIZAMOS LOS CUERPOS DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO JUDICIAL y traslada la preocupación de nuestro colectivo por la situación de la huelga de Lajs y las Leyes de Eficiencia Organizativa y Procesal‼️

ℹ️➡️ Una representación de SPJ-USO se ha reunido el día 📆 8-3-2023 con los diputados del grupo popular en la Comisión de Justicia ⚖️ para trasladarles el malestar e inquietud de nuestro sindicato y del colectivo por los proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) y de Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en tramitación, que afectan de lleno a las condiciones de trabajo de los cuerpos generales de Justicia, a pesar de lo cual no han sido negociados con las organizaciones sindicales.

🔴 También hemos aprovechado la ocasión para hacerle ver al principal partido de la oposición que estas leyes deberían reconocer, de una vez por todas, las funciones reales que desarrollamos diariamente los funcionari@s de Gestión, Tramitación y Auxilio, y superar al fin el modelo decimonónico que sigue funcionando en Justicia, según el cual tan solo los Jueces y LAJs realizan todas las funciones de los órganos judiciales, 👉 y sin embargo la realidad evidencia que el 70 % de las funciones se realizan a diario y de forma efectiva por los GESTORES, TRAMITADORES y AUXILIOS JUDICIALES.

⛔😡 Ese reconocimiento evitaría el ABUSO que actualmente se está dando con la huelga de los LAJ y que desde SPJ-USO denunciamos, que se sintetiza perfectamente en la siguiente orden que algunos Laj están dando al personal del Juzgado: 👉 “NO TRABAJEIS, QUE ESTOY DE HUELGA”.

🔉 También les trasladamos nuestra preocupación por el atraso que se está produciendo y la necesidad de que se prevean mecanismos para revertir el retraso acumulado.

🔴 Los referidos portavoces nos transmitieron su rechazo a la LEO tanto en la forma en que se ha tramitado como en el fondo, y en particular por no contar con presupuesto alguno para su implantación, algo que demuestra el escaso interés de la Ministra de Justicia en que este nuevo modelo organizativo prospere.

👉 Asimismo nos invitaron a remitirles nuestras propuestas para poder articularlas desde su grupo parlamentario como transaccionales (en el caso de la LEO) o como enmiendas (en el caso de la Ley de Eficiencia Procesal), cuya tramitación está menos avanzada.

📣 Por último les hicimos saber que materias como la CARRERA PROFESIONAL que tan exitosamente se ha negociado e implantado en Galicia, impulsada por SPJ-USO, es preciso que se trasladen a otras comunidades autónomas.

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional!!!
FEITOS, non palabras!!!