Archivo de la categoría: VIOLENCIA SOBRE A MULLER

SPJ-USO SOLICITA DE MANEIRA URXENTE A CONCESIÓN DE TRES PROLONGACIÓNS DE XORNADA PARA O XULGADO DE VIOLENCIA DE PONTEVEDRA (INSTRUCCIÓN 3) E DENUNCIA A DISCRIMINACIÓN EVIDENTE ENTRE PONTEVEDRA E AS RESTANTES CIDADES GALEGAS EN CANTO Ó XULGADO DE VIOLENCIA DE XÉNERO.

FEITOSSPJ-USO SOLICITA POR ESCRITO que DE MANEIRA URXENTE se acorde A CONCESIÓN DE TRES PROLONGACIÓNS DE XORNADA PARA O XULGADO DE VIOLENCIA DE PONTEVEDRA (INSTRUCCIÓN 3) E DENUNCIA A DISCRIMINACIÓN EVIDENTE ENTRE PONTEVEDRA E AS RESTANTES CIDADES GALEGAS EN CANTO Ó XULGADO DE VIOLENCIA DE XÉNERO.

 

Accede ó Xustificante de presentación da solicitude de  3 Prolongacións de Xornada para o Xulgado de Violencia de Pontevedra (Instrucción 3) -PR004A-20230320

Solicitamos se autoricen por parte da Dirección Xeral de Xustiza tres prolongacións de xornada rotatorias para o Xulgado de Instrucción número 3, con competencias en Violencia sobre a Muller de Pontevedra. A  presente solicitude foi igualmente presentada formalmente pola Letrada do dito Xulgado, e previamente consensuada polos integrantes da oficina xudicial.

Este Xulgado está “abandoado” á man de Deus, e especialmente débese resaltar que funciona decentemente gracias ás horas que fan a diario as persoas que traballan no mesmo, sufrindo unha escasez de medios nin siquiera comparable coa que padecen os demais Xulgados de Violencia das demais cidades galegas, compatibilizando as tareas propias do órgano coas de violencia de xénero.

Debemos resaltar que nas demais grandes ciudades galegas os Xulgados con competencias en Violencia de Xénero contan con:

  • Ourense SEIS prolongacións de xornada actualmente, que anteriormente eran DUAS.
  • A Coruña, Vigo, Lugo, e Santiago: DUAS prolongacións de xornada.
  • Ferrol, UNHA prolongación de xornada.
  • Os números son “evidentes”…..

O actual funcionamento do xulgado fai difícil que o persoal funcionario poida compaxinar vida familiar e laboral, e sen prexuizo de buscar unha solución integral por medio dun plan de actuación que resolva esta situación nos Xulgados de Violencia galegos en xeral, con creación de órganos, unha bolsa de horas, e unha compensación económica xusta, débense dar solucións provisionais de maneira inmediata.

É moi difícil compaxinar o traballo diario cando no Xulgado se ten que adicar unha mañá enteira a un único só caso de violencia (toma de declaración á vítima, ó agresor, orden de alexamento, prisión no seu caso, etc…..) e eso esixe unha adicación case exclusiva que cos medios existentes non é viable.

Por suposto que no caso de Pontevedra, o Xulgado de instrucción nº 3 está de garda unha de cada 3 semanas, non tratándose dun Xulgado exclusivo de Violencia.

Sobre decir que os funcionarios do dito Xulgado de Violencia de Xénero traballan tódolos meses mais horas das legalmente estipuladas, e en moitas ocasións non poden sequera desfrutar das horas mínimas de descanso normativamente establecidas; e a cambio non reciben contraprestación alguna, nin económina nin por medio de permisos ou outras compensacións.

Na última xuntanza de mesa sectorial de 9/3/2023 a DXX incluíu o asunto de Violencia de xénero na orde do día para comunicarnos a creación do Xulgado de Violencia exclusivo de Santiago de Compostela, cousa que aplaudimos, pero a problemática existente nos demais xulgados de violencia galegos segue ahí, e parece non importar a ninguén mais alá que o 8M, día no que si como mínimo se “fala” do  tema.

Non consideramos preciso resaltar aquí as estadísticas do Xulgado mencionado por ser públicas as mesmas e ter coñecemento delas a Dirección Xeral de Xustiza, así como porque foron oportunamente comunicadas pola Letrada do dito órgano na solicitude de prolongación de xornada.

Pois ben, dende SPJ-USO esiximos se autoricen tres prolongacións de xornada para o Xulgado de Violencia de Pontevedra, e non permitiremos que continúe a discriminación que está a facer a Dirección Xeral de Xustiza co Xulgado de Violencia de Pontevedra en relación dos das restantes cidades galegas, e no caso de non acordarse o anteriormente solicitado á maior brevidade posible (solicitamos a efectividade da medida con data 1 de abril de 2023) verémonos na obriga de acordar as medidas de presión que consideremos procedentes xunto cos traballadores do dito Xulgado, así como a posta en coñecemento da opinión pública a través dos medios de comunicación.

PROPOSTA DE NOVOS XULGADOS EN GALICIA 2024 – A XUNTA PROPÓN 11 NOVOS ÓRGANOS SABENDO QUE PROBÁBLEMENTE SÓLO SE CREARÁN 3 DOS PROPOSTOS.

ATA AS NARICES

Proposta de creación de 2024 para Galicia, trala Comisión Mixta celebrada onte 21/3/2023:

  • Un xulgado de violencia sobre a muller en Santiago de Compostela.
  • Un xulgado de Primeira Instancia na Coruña e outro en Ourense.
  • Un xulgado do contencioso en Santiago de Compostela.
  • Un xulgado do social en Ferrol.
  • Outros xulgados de Primeira Instancia de Vilagarcía de Arousa, Viveiro, Ribeira e Carballo. 
  • E dous maxistrados da sección penal -un na sección 2ª da Audiencia Provincial da Coruña e outro na de Pontevedra.

Respecto dos Xulgados de Violencia de Xénero, a proposta inclúe a previsión de estender nos dous próximos anos este tipo de tribunais ao resto de cidades galegas, xa que actualmente só A Coruña e Vigo contan con xulgado de violencia sobre a muller exclusivo e excluínte.

Conforme informou o Director Xeral de Xustiza na pasada mesa sectorial, a previsión é que sexan aprobados polo Ministerio sólo TRES novos órganos para Galicia 2024.

É previsible que non se aprobé a creación de ningún novo Xulgado nas Vilas, a pesar do que a Xunta propón neste caso Vilagarcía, Viveiro, Ribeira e Carballo.

A posta en funcionamento dos novos órganos que se aproben prevese para o 31 de decembro de 2023.

Dende SPJ-USO, tal como vos temos informado, fixemos as nosas propostas á Dirección Xeral de Xustiza e ó Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para creación de novos órganos para 2024, e consideramos de todo insuficiente a proposta remitida ó Ministerio.

A Xunta “vende políticamente” a creación de 11 órganos, cando a realidade é que se prevé a creación de sólo 3 Xulgados….. a xogada políticamente falando é fantástica, mais para a Xustiza galega é unha proposta “a todas luces insuficiente”.

Manterémosvos puntualmente informados.

 

AVANCE DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA A CELEBRAR HOXE 9/3/2023 ÁS 10:30 HORAS

spjinforma

ℹ️➡️Lembrámosvos que hoxe teremos unha importante mesa sectorial coa seguinte Orde do día, e avanzámosvos as principais reivindicacións de SPJ-USO:

🔴 Orde do día: ⤵️
☑️ Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias.
☑️ Xulgados Violencia sobre a muller.
☑️ Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados.
Puntos informativos:
☑️ Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza.
☑️ Concurso de traslados.
☑️ Lei de eficiencia organizativa.
☑️ Calendario laboral.
☑️ Bolsa de persoal interino para médicos forenses.
☑️ Rogos e preguntas.

PRINCIPAIS ALEGACIÓNS QUE FARÁ NO DÍA DE HOXE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO.

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL: Tras anos esixindo a súa regulación, celebramos que no día de hoxe cerrarase un protocolo de acoso laboral para a Xustiza galega.

XULGADOS DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER: SPJ-USO foi o sindicato que esixiu a inclusión deste punto na orde do día; esiximos un plan integral que dea solución á problemática dos Xulgados de Violencia galegos. A administración non nos remitiu borrador sobre o que negociar polo que vos informaremos posteriormente.

FORMACIÓN PARA PERSOAL SEN  EXPERIENCIA E PERSOAL CON NOVO DESTINO DO CONCURSO DE TRASLADOS:  Unha reclamación histórica deste sindicato, o que nós chamamos a “formación de formadores”; unha reclamación que capitaneamos en solitario e que por fin parece que vai sair adiante, retribuíndose a  formación dos compañeiros sen experiencia. A administración non nos remitiu borrador algún, e esixiremos que non sexa unha simple declaración de cara á galería a inclusión deste punto na orde  do día.

ORDE SOBRE O HORARIO E CALENDARIO LABORAL NA XUSTIZA GALEGA

Principais propostas e alegacións de SPJ-USO ó borrador presentado pola Administración:

Como alegación inicial esiximos que se recollan os avances logrados na vía xudicial e negociadora nos últimos 10 anos, por non recollerse todos.

ESIXIMOS  poder acumular os días de asuntos particulares ós 7 días soltos de vacacións.

ESIXIMOS que conforme á normativa estatal se acorde a ampliación (1 de xuño a 30 de setembro)  da xornada de verán para funcionarios con fillos de ata 12 anos inclusive e con diversidade funcional.

ESIXIMOS a  recuperación da bolsa de horas (22,5 horas = ata 3 días de permiso).

Solicitamos a regulación por escrito das PROLONGACIÓNS DE XORNADA, así como a constancia escrita da “media hora de cortesía”.

Esiximos que os días de asuntos particulares  e vacacións se  poidan desfrutar tódolos anos ata o 31 de  marzo.

Solicitamos que no horario de verán se poida realizar a parte flexible horaria ata as 18:30.

Solicitamos a ampliación da xornada reducida de 9 a 14 horas (semana grande) á Semana Santa e á semana de Nadal.

Solicitamos a compensación de un día de asuntos particulares por cada festivo local ou autonómico que coincida en sábado.

 Accede á circular resumo: AVANCE MESA SECTORIAL 9-3-23 

TRALA REUNIÓN INFORMARÉMOSVOS PUNTUALMENTE DE TÓDOLOS PUNTOS DA ORDE DO DÍA.           

  SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

💜25N💜 – SPJ-USO: SOMOS TU RED CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO!!!

SPJ-USO presenta la campaña Somos tu red contra la violencia de género con motivo del 25-N para concienciar sobre la importancia de crear una red de apoyo a las víctimas para que denuncien y salgan de esa violencia

La violencia de género, que se ejerce contra las mujeres, constituye, desgraciadamente, un fenómeno universal y estructural. En cualquier parte del mundo, las mujeres saben que, solo por el hecho de haber nacido como tal, son más susceptibles de sufrir violencia. Una violencia que puede ser física, psicológica, moral, sexual, social, económica, educativa o laboral.

Sigue leyendo

SPJ-USO EXIGE QUE SE DÉ SOLUCIÓN A LA FALTA DE MEDIOS PERSONALES EN TODOS LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

el tsj avala nuestra solicitud de reforzar los juzgados de violencia

Los juzgados de Violencia Sobre la Mujer con competencia en esta materia de las distintas ciudades y pueblos de Galicia, llevan sufriendo desde hace tiempo una situación insostenible.

Dada la inmediatez y urgencia que exige esta materia, se encuentran a diario con un servicio de guardia permanente lo que provoca una jornada laboral que se extiende en muchas ocasiones fuera del horario laboral.

Sin olvidar que los juzgados no exclusivos, tienen que atender el trabajo cotidiano de un Juzgado normal. Es muy difícil compaginar el trabajo diario cuando en un Juzgado entra una causa de Violencia. El trabajo de los funcionarios se vuelca en la atención que requiere este tipo de materia y el trabajo cotidiano, que se ha de dedicar a otras causas, se deja para más adelante, creando un cuello de botella difícil de superar. Sigue leyendo