Archivo de la categoría: FORENSES

RESOLUCIÓN DO CONCURSO DE TRASLADOS DE MÉDICOS FORENSES

RESOLUCIÓN do 24 de octubre de 2023,  da Direccion Xeral de Xustiza,
pola que se resolve o  concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no  Instituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses, convocado pola Resolución de 25 de xaneiro de 2023.

ACCEDE Á RESOLUCIÓN DO DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231127/AnuncioG0690-161123-0001_gl.html

ACCEDE Á RESOLUCION  DE GALICIA DO BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/27/pdfs/BOE-A-2023-23998.pdf

Boe: Orden JUS/1274/2023, de 24 de octubre, por la que se resuelve el concurso convocado por Orden JUS/137/2023, de 25 de enero, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-23992

Sigue leyendo

CONCURSO DE TRASLADOS DE MÉDICOS FORENSES – PUBLICACIÓN NO BOE E NO DOG DO 27/11

spjinformaA DXX comunícanos que o próximo día 27/11/2023 publicarase no DOG e no BOE a Resolución do 24 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 25 de xaneiro de 2023.

TERCEIRO EXERCICIO DE MÉDICOS FORENSES‼️

spjinforma

📢🔊 NOTA INFORMATIVA TERCEIRO EXERCICIO DE MÉDICOS FORENSES‼️

​A data para a realización do terceiro exercicio para ingreso no Corpo Nacional de Médicos Forenses, convocado por Orde JUS/1287/2022, do 22 de decembro, será a seguinte:

🔴Data realización terceiro exercicio: 11 de decembro de 2023.

Sigue leyendo

Concurso de traslados de MÉDICOS FORENSES – BOE de 27/11

spjinforma
ℹ️➡️ O Ministerio de Xustiza infórmanos que a resolución do concurso de traslados de Médicos Forenses publicarase, ó fin, no BOE do luns 📆 27 de novembro de 2023.

▪️ Manterémosvos puntualmente informados.

MÉDICOS FORENSE: DESERTA A PRAZA DE XEFE DE SERVIZO DO IMELGA DE SANTIAGO

No DOGA de hoxe vense de publicar a RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión da praza vacante de xefe/a de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), convocado pola Resolución do 4 de xullo de 2023.

Finalmente na resolución final do concurso de méritos a praza quedou sen adxudicar e declarouse como deserta.