Archivo de la categoría: FORENSES

IMELGA: ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DE COMISIÓNS DE SERVIZO 16/05/2022

PUBLICADA AS ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DE COMISIÓNS DE SERVIZO NO IMELGA CONVOCADAS EN DATA 8/04/2022!!!

.

▪️ Accede ás adxudicacións provisionais: ⤵️

LISTADO DE ADXUDICACIÓNS DAS COMISIÓNS DE SERVIZOS DE 16/05/2022

https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo

IMELGA.- CONVOCATORIA COMISIÓNS DE SERVIZO

Publícase no dia de hoxe a resolución do 8 de abril de 2022 da Dirección Xeral de Xustiza, na que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo no IMELGA.

INSTANCIAS.-As personas interesadas deberán presentar unha instancia, que se adxunta (ANEXO II)
PRAZO.- 5 dias hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet de xustiza (http://intranet.xustiza.gal) e na web da Vicepresidencia Primeira Conselleria de Presidencia, Xustiza e Turismo (https://cpapx.xunta.gal/comisions-de-servizo)

<s></s>

RETRIBUCIÓNS 2022 MÉDICOS FORENSES – GALICIA

Accede ó cadro de retribucións de Médicos Forenses 2022:

RETRIBUCIÓNS 2022 MÉDICOS FORENSES

 

Accede á Orde de confección de nóminas 2022:

ORDE DE RETRIBUCIÓNS 2022

 

PROCESO SELECTIVO MÉDICOS FORENSES, NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS ADJUDICADOS.

Se ha publicado en B.O.E., las siguientes ordenes:

 

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos
  • Orden JUS/1187/2021, de 28 de octubre, por la que se nombra personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.
Destinos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos
  • Orden de 28 de octubre de 2021, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se otorga destino al personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses que superó el proceso selectivo, convocado por Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos
  • Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Justicia, de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Presidencia, Justicia y Turismo, por la que se otorga destino al personal funcionario del Cuerpo de Médicos Forenses que superó el proceso selectivo, convocado por la Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo.

Sigue leyendo

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL.- RESOLVE A CONVOCATORIA DE PROVISIÓN DE POSTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

No DOGA e no BOE DE HOXE PUBLICASE A RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, de postos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, anunciada por Resolución do 1 de setembro de 2021.

Mediante a Resolución do 1 de setembro de 2021, publicada no Diario Oficial de Galicia número 178, do 15 de setembro, e mais no Boletín Oficial del Estado número 221 na mesma data, convocouse a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de traballo vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Sigue leyendo