Archivo de la categoría: CURSOS DE GALEGO

EGAP – CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA E XURÍDICA GALEGA 2023 PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA

CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA  2023

O número de prazas por curso será de 25.

Os cursos impartiranse segundo se indica a continuación:

Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza de Galicia:

FX23001 Curso medio de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

FX23003 Curso superior de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Solicitudes:  O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP:  https://egap.xunta.gal/matricula

Cada persoa só poderá solicitar unha edición dos cursos convocados.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 7 de febreiro de 2023. (desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 14.00 horas da data de finalización.)

Amplía información e accede ó DOGA:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230125/AnuncioO150-190123-0001_gl.html

Probas Celga 2, 3 e 4. Resultados provisionais

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2022 (código de procedemento PL500C).

Sigue leyendo

CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E PREPARATORIOS PARA O CELGA, ABERTO O PRAZO DO SEGUNDO CUADRIMESTRE.

Recordámosvos que dende o DÍA 3 ATA O 13 DE XANEIRO ábrese o prazo para a presentación das solicitudes nos Cursos de Linguaxe Administrativa Galega niveis medio e superior e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega Celga, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia.

As persoas que desexen participar nos cursos convocados nesta resolución deberán Cubrir o formulario de inscrición telemática no enderezo:

Podedes consultar os cursos e as Escolas de Idiomas que os imparten no seguinte enlace:

Probas Celga 2, 3 e 4. Publicadas as Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas.

balanza spjAs persoas excluídas disporán dun prazo de 10 días hábiles, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación da resolución na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, para poderen emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a súa exclusión.

En todo caso, as persoas que presenten emendas enviaranlle un correo electrónico á Secretaría Xeral de Política Lingüística, á conta sxpl.probascelga@xunta.gal, no cal indicarán o día en que presentaron a emenda e o contido desta.

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Celga 2: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 21 de outubro de 2022

Celga 3: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 21 de outubro de 2022

Celga 4: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 21 de outubro de 2022

LISTAXES DEFINITIVAS DE APTOS E NON APTOS DOS EXAMES DE CELGA 1, 2, 3 E 4

Celga 1: resultados definitivos das probas do día 11 de xuño de 2022

Publicación dos resultados definitivos das probas do Celga 1 realizadas o dia 11 de xuño do 2022.

Accede a resolucion: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 2: resultados definitivos das probas do día 5 de xuño de 2022

Publicación dos resultados definitivos  das probas do Celga 2 realizadas o día 5 de xuño de 2022

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 3: resultados definitivos das probas do día 4 de xuño de 2022

Publicacíón dos resultados definitivos das probas do Celga 3 realizadas o día 4 de xuño de 2022.

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Celga 4: resultados definitivos das probas os días 28 e 29 de maio de 2022

Publicación dos resultados definitivos das probas do Celga 4 realizadas os días 28 e 29 de maio de 2022.

Accede a resolución: Resolución do 31 de agosto de 2022

Para visualizar os listados debes acceder ao seguinte enlace:

ACCEDE AO ENLACE: