Archivo de la categoría: MODERNIZACIÓN XUSTICIA GALICIA

El nuevo LexNET está operativo desde el 9 de mayo y será compatible con Chrome, Edge o Firefox

Justicia anuncia la actualización de la plataforma y la integración con el sistema AutoFirma

Además, LexNET incorporará la integración con AutoFirma para la realización de operaciones de firma electrónica, herramienta de uso más extendido para este servicio dentro de las Administraciones Públicas e interoperable en el ámbito europeo.

Igualmente, permitirá a los órganos judiciales generar notificaciones con escritos de mayor tamaño que hasta ahora (hasta 30 Mb) y se introducen algunas mejoras relacionadas con la usabilidad, como la posibilidad de adjuntar archivos de manera más ágil e intuitiva. También permitirá operar al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con su certificado de pseudónimo y se optimizará el formato de los documentos PDF generados por la aplicación.

Sigue leyendo

Na INTRANET publicase as melloras da nova versión de MINERVA

Estase a implantar a nova versión de Minerva nos Xulgados de toda Galicia de xeito progresivo. A versión 6.4.4.0. introduce novas funcionalidades na consulta, xestión e nas Oficinas de Rexistro e Reparto. Poderás ver estas novidades cando a versión estea actualizada no teu órgano.

Oficinas de Rexistro e RepartoConsultasXestión

  • A nova versión permíteche a consulta do expediente asociado a través de Registro – Revisión de asuntos/escritos. Se o procedemento ten expediente asociado, ao premer no botón “Expt. Adm” podes consultar os documentos.
  • Engádese un novo control no envío de asuntos que teñan escritos asociados e xeren carátula de rexistro, para que non se realice o envío se o ficheiro de carátula de rexistro non se copia correctamente por problemas de conexión. Nese caso, a aplicación amosará un aviso ao usuario.

  • A nova versión de Minerva permíteche recuperar o número de rexistro a través de “Tramitación” – “Aceptación de Asuntos”, no caso de devolucións por inhibición remitidas polos Órganos de Rexistro e Reparto aos Xulgados.
  • Poderase asignar o NIG de macrocausas ao procedemento que se estea rexistrando, tanto manual como automático. Habilitase o botón para visualizar e seleccionar o NIG da macrocausa.

ver publicación na intranet:

https://intranet.xustiza.gal/-/minerva-descubre-las-mejoras-de-la-nueva-version-6-4-4-0?inheritRedirect=true&redirect=%2Finicio

 

SPJ-USO, SIGUE COMPROMETIDO CON LA MODERNIZACION DE LA JUSTICIA Y SOLICITA LA INTEGRACION DEL SERVICIO NEXO/NEXEA DE CORREOS

Desde este sindicato tenemos conocimiento de que Correos, dispone de una nueva plataforma de servicios postales online NEXO/NEXEA, diseñada para la generación, gestión y control de la comunicaciones físicas y electrónicas. Dicha plataforma integra comunicaciones postales como notificaciones administrativas, burofax, telegramas, etc.

La plataforma NEXO/NEXEA, nos permite el envío de los ficheros de manera telemática (PDF, DOC. TXT, etc) de cartas ordinarias o notificaciones administrativas a través de la plataforma para poder realizar su producción. NEXO/NEXEA se encargará de la impresión, el ensobrado y la entrega al operador postal para la distribución de los envíos, con control de tracking de distribución en tiempo real y prueba de entrega electrónica PEE.

Sigue leyendo

A SOLICITUDE DE SPJ-USO, A AMTEGA AMPLIARÁ A CAPACIDADE DO CORREO CORPORATIVO XUSTIZA.GAL DE 500 MG A 2 GB

O traballo deste sindicato SPJ-USO segue dando os seus froitos, e a xustiza galega segue conseguindo pequenos avances.

O pasado 4 de xuño informámosvos da nosa solicitude á DXX e á AMTEGA do aumento da capacidade do correo corporativo xustiza.gal ata alomenos 2GB. (Enlace ó blogue de SPJ-USO de 4/6/2021 https://wp.me/phNSV-cDg)

Pois ben, vimos de recibir resposta positiva por parte de AMTEGA, á que podedes acceder mais abaixo, e na que en resumo se nos manifesta que “a  raíz da comunicación realizada polo sindicato SPJ (Sindicato Profesional de Justicia), recibida por este Departamento de Sistemas o pasado 4 de xuño”,  “establecerase unha cota mínima de 2GB para todos os usuarios, véndose afectados un total de 4.600 buzóns na Xustiza”.

SPJ-USO, unha vez mais…. FEITOS, NON PALABRAS!!!

ESCRITO PRESENTADO POR SPJ-USO AMPLIACIÓN CAPACIDADE MAIL XUSTIZA.GAL

Xustificante de presentación -PR004A-20210604

RESPOSTA DE AMTEGA – Aumento das cotas das caixas de correo corporativo 2GB

 

SPJ-USO SOLICITA Á DXX E A AMTEGA O AUMENTO DA CAPACIDADE DE ALMACENAMENTO DO CORREO CORPORATIVO XUSTIZA.GAL

Desde este sindicato, nos últimos meses, estamos a recibir numerosas queixas sobre a non recepción de comunicación no correo corporativo xustiza.gal. Asimesmo, nos mesmos tamén pudemos comprobar que moitos dos mails que enviamos son devoltos á orixe sen que poida chegar a información sindical aos compañeiros dos xulgados.

Tralas pesquisas correspondentes, chegamos a conclusión de que o problema principal é que os citados correos corporativos están totalmente colapsados de emails e éstes non permiten a entrada de novos correos por dita causa.

Ó noso xuizo, creemos que unha capacidade de 500 MB é moi pequena para un correo corporativo no que entre outras informacións, aparte das sindicais, a propia Administración de Xustiza, remite notificacións e avisos ó funcionariado (caducidades das contrasinais, do certificado dixital, etc…).

É evidente que o personal pode facer un borrado dos citados email periódicamente. Pero a pouca capacidade do mesmo fai que esa periodicidade sexa moi repetiva no tempo, co cal téndese a facer únicamente cando este colapsa, de ser conscientes deste colapso. Recordemos que moitos dos compañeiros foron conscientes desta situación cando foron facer algúns dos cursos a través de videoconferencia e non funcionaba o enlace correspondente.

Unha das causas do colapso dos 500 MB tamén é o volcado automático que o sistema Lexnet fai das notificacións xeradas. Este volcado, hoxe en día, co visorEXE non ten sentido.

Creemos que a AMTEGA posúe os medios tanto persoais como técnicos para ampliar a capacidade dos citados correos corporativas ata polo menos 2 Gb, incluíndo un sistema en bucle que automáticamente borre os correos máis antigos , para evitar o colapso e que sempre poidan entrar no mesmo os mais actuais. Desta maneira en ningún momento quedaría fóra ningún mail por moitos correos que haxa acumulados na memoria.

Por isto, creemos desde SPJ-USO que é necesario plantexar esta solicitude a AMTEGA e á DXX para que, previa evaluación da mesma, procedan a realizar as modificación necesarias para ampliar a capacidade do correo corporativo así como establecer un borrado de seguridade en bucle para evitar o colapso do mesmo.

Accede ó ESCRITO presentado  CORREO ELECTRÓNICO

ESCRITO CORREO ELECTRONICO

ESCRITO CORREO ELECTRONICO

Adxuntamos xustificante:

Xustificante-PR004A-20210604