Archivo de la categoría: INFORMACIÓN XERAL

SPJ USO REITERA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE SUBIDA DE ARCHIVOS A TRAVÉS DE LEXNET, DE FORMA URGENTE Y ESTABLE.

– SPJ-USO solicitó hace unos meses el aumento de capacidad de subida de archivos a través de LexNet, al objeto de por lo menos equipararla a los 30 MB de los que disponen abogados y procuradores. Pasado el tiempo, nos encontramos que, tras varios atisbos de mejora, a día de hoy esta capacidad vuelve a ser de 15 MB. Lo paradójico es que nos hallamos inmersos en pleno (y cuestionable) “proceso” de implantación obligatoria del Expediente Electrónico Judicial.

– Sin valorar lo SURREALISTA de esta situación, creemos que este tema no admite NI NEGOCIACIÓN, NI DISCUSIÓN, NI DILACIÓN. TAN SÓLO URGENTE SOLUCIÓN!

– Por ello, SPJ-USO acaba de presentar múltiples escritos reiterativos, ante la DXX y el resto de administraciones implicadas, exigiendo la solución de esta situación de forma inmediata.

Justificante de presentación DXX

DEPURACIÓN DAS BOLSAS  DE INTERINOS (AUXILIOS QUE FORMAN PARTE DAS  NOVAS LISTAXES  E A DIA DE HOXE XA SON FUNCIONARIOS TITULARES)

Dende SPJ- USO levamos mais de 15 días, repetimos 15 días, chamando e contactando cos aprobados das últimas oposicións para que renuncien á nova bolsa, e así non prexudicar a candidatos a formar parte das novas listas. (Spj uso feitos …. non fume)

Para que deste xeito, a bolsa non naza desvirtuada e esas posicións dos aprobados sexan ocupadas por interinos baremados ou de reserva en dispoñibilidade real para aceptar chamamentos.

Por mor do traballo realizado por SPJ USO; As delegacións de cada provincia, están a poñerse en contacto dende hay una semana cos funcionari@s aprobad@s do corpo de Auxilio Xudicial, para que presenten escrito renunciando ás listaxes de interinos que se publicarán en breve aos efectos de non causar prexuízos.
SPJ USO non vendemos escritos que non mira ninguén acadamos feitos e traballamos por todos os compañeiros de Galicia.

APROBADO O CALENDARIO LABORAL DE GALICIA PARA 2023

O 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o 25 de xullo, Día de Galicia, serán os festivos autonómicos en 2023.

O calendario laboral debe incluír cada ano 14 festivos remunerados e non recuperables. Destes, dous son elixidos por cada concello. Dos doce restantes, nove son fixados a nivel nacional e non se poden modificar salvo que caian en domingo, como pasa en 2023 co 1 de xaneiro.

🔴 1 de xaneiro (Aninovo) – domingo(polo que pasa ó 17 de maio), Día das Letras Galegas.

🔴 Venres Santo (que no 2023 será o 7 de abril)
🔴 1 de maio (Día do Traballo)
🔴 15 de agosto (Asunción)
🔴 12 de outubro (Festa Nacional)
🔴 1 de novembro (Todos os Santos)
🔴 6 de decembro (Constitución)
🔴 8 de decembro (Inmaculada Concepción)
🔴 25 de decembro (Nadal)

Destes, o ano que vén só o día de Aninovo coincide en domingo, polo que a Xunta decidiu pasar ese festivo ao 17 de maio, Día das Letras Galegas.

Sigue leyendo

HOXE PUBLICASE O NOMEAMENTO DO director general de Justicia a José Tronchoni Albert.

DECRETO 106/2022, do 16 de xuño, polo que se nomea director xeneral de Xustiza a José Tronchoni Albert.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a proposta do vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, e previa deliberación do @Consello de la Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaseis de xuño de dous mil vinte e dous,  NOMEO director xeneral de Xustiza a José Tronchoni Albert.

B.O.E. CONVOCATORIA PUESTOS. LIBRE DESIGNACIÓN CUERPO LTDOS. ADMÓN JUSTICIA

BOE

 

Se ha publicado en el dia de hoy en el B.O.E., la siguiente orden:

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia