Archivo de la categoría: PLAN CONCILIA

AMPLIACIÓN DA XORNADA DE VERÁN (DO 1 DE XUÑO Ó 30 DE SETEMBRO)

SPJ-USO, logo de acadar en 2018 a mellora do horario de entrada (7.30 horas) así como as prolongacións de xornada no HORARIO DE VERÁN, segue loitando pola conciliación da vida laboral e familiar.

Polo anterior, e coa base da normativa estatal de aplicación supletoria conforme ó estipulado na LOPX, un ano mais, vimos de presentar escrito esixindo á DXX  a ampliación da xornada de verán.

Accede á circular: Ampliación da xornada de verán 

Accede ó CADRO-RESUMO HORARIO xeral na Xustiza galega

SPJ-USO SOLICITA MESA DE NEGOCIACIÓN PARA; A ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR, PERSONAL E LABORAL,URXENTES E EXTRAORDINARIAS; NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DE GALICIA

Conciliación da vida laboral, persoal e familiar veu para quedar, porque é unha  realidade innegable,  que estamos  a vivir,  con  nome de pandemia,  sen medidas de conciliación, reais e efectivas, que deixan en xaque mate as nosas vidas, en todos os sentidos e, polo tanto,  que é unha materia pendente e ineludible, con moito traballo por diante. 

 No  ámbito de Administración de Xustiza, desde SPJ-USO vimos demandando esta necesidade de conciliar desde hai tempo,  reclamando a constitución da correspondente  MESA DE CONCILIACIÓN NA XUSTIZA GALEGA para negociar diferentes medidas. Non chegou a tempo e sorprendeunos un virus cos deberes sen facer. 

Sigue leyendo

SPJ-USO RECLAMA A LA DXX DESARROLLO DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES.

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE ...

Conciliar la vida laboral, personal y familiar es una necesidad innegable en la sociedad actual que se ha puesto totalmente en evidencia de la noche al día por la aparición en nuestras vidas de un virus. En el ámbito de la Administración de Justicia,.

Desde SPJ-USO venimos demandando esta necesidad de conciliar desde hace tiempo, impulsando medidas que pasaban por facilitar la conciliación (y, por ende, garantizando la igualdad entre hombres y mujeres) por medio de la creación de guarderías y/o salas de reposo y lactación en los órganos judiciales o fiscales o, más recientemente, con la implementación del teletrabajo con garantías. Sigue leyendo

SPJ-USO SOLICITA GARDERÍAS E SALAS DE REPOUSO E LACTACIÓN PARA @S FUNCIONARIO@S DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALICIA

PLAN CONCILIA

SPJ-USO SOLICITA  GARDERÍA E SALA DE REPOUSO E LACTACIÓN PARA @S FUNCIONARI@S DE XUSTIZA DE GALICIA

CONCILIACIÓN PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL, REAL  E   EFECTIVA, XA!!!!

 Informámosvos que acabamos de presentar escrito solicitando que @s funcionari@s da Xustiza Galega podamos desfrutar, canto antes, do servizo de gardería asi como de salas de repouso e lactación nos propios edificios xudiciais. Consideramos que como sindicato temos a obriga de impulsar todas aquelas medidas que redunden en  garantizar a igualdade entre mulleres e homes,  de xeito  que cualquera  persoa  traballadora poida manter ó mesmo tempo unha carreira profesional plena e á vez exercer o seu dereito,  entre outros, ao coidado da súa familia.

Non será por falta de normativa, así no eido da Administración Autonómica existen xa distintas políticas ao respecto, e tampouco por falta de exemplos,  como ocorre a nivel estatal ou  na Xunta, no ámbito da empresa privada.

Na Administración de Xustiza non podemos dicir o mesmo, tendo que voltar a experimentar esa sensación que produce a inxustiza do  trato discriminatorio.   A título de exemplo, lamentamos o caso da cidade da Coruña xa que a  pesar de existir o maior volumen de funcionari@s  e constar con 5 edificios xudiciais, con posibilidades de ubicación de gardería e salas de repouso e lactación,   non existe nin un pequeño paso adiante por parte da Xunta sobre  este tema que afecta @s funcionari@s de Xustiza. 

 Só cabe salientar o caso de Vigo onde a Xunta de Persoal acadou unha proposta de gardería na “Cidade da Xustiza”.

 Desde outro punto de vista, non será, tampouco baladí esta solicitude, por falta de necesidade destes servizos, xa que é sabido a falta de garderías e largas listas de agarda  existentes nas escolas infantístanto de rede autonómica  como de titularidade municipal. 

 Por todo o anterior, SPJ-USO,   SOLICITA que A XUNTA DEA UN PASO ADIANTE EN TEMA DE CONCILIACIÓN PERSOAL, FAMILIAR E LABORAL E ADOPTE AS MEDIDAS NECESARIAS  PARA QUE @S FUNCIONARI@S DE XUSTIZA DE GALICIA TEÑAN, CANTO ANTES, GARDERIA E SALAS DE REPOUSO E LACTACIÓN.

ACCECE AO ESCRITO PRESENTADO SPJ-USO SOLICITANDO GARDERÍAS