Archivo de la categoría: EGAP

CONVOCADOS CURSOS DE AUTOFORMACIÓN PARA XUSTIZA

 

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN

No dia de hoxe  31 de marzo de 2022 pola que se convoca o Programa de autoformación para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como para o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos ( PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia ( SUG).

Hai que ter en conta que o acceso aos contidos non implica a obrigación de presentarse ás probas de avaliación, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas, pero só as persoas que se matriculen nestas probas e supérenas teñen dereito a obter un certificado de equivalencia, que ten o mesmo valor que uno de aproveitamento. En concreto, as probas de avaliación superadas nesta modalidade de formación valoraranse conforme ao que establezan as bases dos concursos que convoque, no seu día, a Dirección Xeral da Función Pública.

A AUTOFORMACION DISPÓN DE DÚAS OPCIÓNS:

👉 ACCEDER A CONTIDOS EGAP INSCRIBIENDOSE EN ZONA MATRÍCULA EGAP. (Anexo I)

👉SOLICITANDO PRESENTARSE Ás PROBAS DE AVALIACIÓN REGULADAS (Anexo II)

⭕👉Pode acceder aos contidos das actividades do Programa de autoformación, sen pasar por un proceso de selección, inscribíndose na zona de matrícula da EGAP, na dirección < https:// egap. xunta. gal/matricula>

⭕👉 O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 31 de maio de 2022.

⭕👉As solicitudes de participación nas probas de avaliación só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible na dirección < https:// egap. xunta. gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

 ⭕👉O número máximo de probas de avaliación das actividades do Programa de autoformación que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

ACCEDE Ao DOGA

⭕👉https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220405/AnuncioO150-280322-0001_es.html

 

EGAP – CONVOCATORIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA EN MATERIA DE IGUALDADE E VIOLENCIA DE XÉNERO

ℹ➡RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2022 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como o persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula> desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.

Para máis información preme aquí: ⤵⤵

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220318/AnuncioO150-100322-0002_gl.html

EGAP – PUBLICACIÓN NO DOG DO CURSO BÁSICO SOBRE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2022 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Poderán participar nesta actividade formativa: os/as empregados/as públicos/as, traballadores/as por conta allea ou autónomos/as, empresarios/as e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Ao tratarse de actividades impartidas na modalidade de teleformación, as persoas interesadas deberán dispor dun equipamento informático que cumpra os seguintes requisitos técnicos:

– Un ordenador con conexión á internet

– Un navegador web actualizado

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 9.00 horas do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata as 23.55 horas do día 27 de marzo de 2022.

Sigue leyendo

EGAP – Convocados CURSOS DE FORMACIÓN para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia‼️

-Convocados CURSOS DE FORMACIÓN para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia‼️

Requisitos das persoas participantes: Poderá participar o persoal empregado público e as persoas integrantes das bolsas de interinos  da Administración de xustiza en Galicia en situación de servizo activo (incluído o persoal que teña concedido un permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral).

Solicitudes:  O prazo de presentación de solicitudes será de dez días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo <https://egap.xunta.gal/matricula&gt; desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

 A renuncia: a) As persoas seleccionadas só poderán renunciar á actividade formativa:

– Por causa de forza maior suficientemente acreditada.

– Por necesidades do servizo debidamente motivadas por parte dos/das responsables dos centros directivos.

– Por razóns de conciliación familiar.

– Por outras causas xustificadas documentalmente.

  1. b) A renuncia debe ser comunicada por escrito á EGAP cunha antelación de tres días anteriores ao inicio da actividade formativa. Na páxina web da Escola está dispoñible un modelo de renuncia.

Amplía información e accede á relación de cursos: ⤵️⤵️⤵️
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220301/AnuncioO150-210222-0002_gl.html

RELACIÓN DE CURSOS OFERTADOS POLA EGAP

Sigue leyendo

FORMACIÓN: A EGAP CONVOCA CURSOS PARA A ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

No día 25 de febrero de 2022, publicouse no DOG a RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2022 pola que se convocan cursos sobre tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), administración electrónica e protección de datos para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

☑️ Accede ⤵️⤵️

Doga – Cursos TIC, administración electrónica e protección de datos

▪️ Prazo de presentación de solicitudes: Matrícula aberta desde as 8 horas do 26 de febreiro ata as 23.55 horas do 11 de marzo,  mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula

🔴 Máis información en https://egap.xunta.gal/fichanova/id/3890

▪️ Modalidade: teleformación e telepresenza.

▪️ O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a cinco.

RESOLUCIÓN CURSOS EGAP: TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN (TIC), ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E PROTECCIÓN DE DATOS