Archivo de la categoría: EGAP

EGAP – CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA E XURÍDICA GALEGA 2023 PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA

CONVOCADOS CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA E ADMINISTRATIVA GALEGA PARA PERSOAL DESTINADO EN GALICIA  2023

O número de prazas por curso será de 25.

Os cursos impartiranse segundo se indica a continuación:

Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza de Galicia:

FX23001 Curso medio de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

FX23003 Curso superior de linguaxe xurídica galega

Modalidade

Horas

Datas lectivas

Exame final

Teleformación

75

4.9.2023 ao 5.11.2023

11 de novembro

Solicitudes:  O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP:  https://egap.xunta.gal/matricula

Cada persoa só poderá solicitar unha edición dos cursos convocados.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 7 de febreiro de 2023. (desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 14.00 horas da data de finalización.)

Amplía información e accede ó DOGA:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230125/AnuncioO150-190123-0001_gl.html

EGAP: PUBLICADO NO DOG DE HOXE 29/12/22 O PLAN DE FORMACIÓN PARA 2023

No DOG de hoxe publícase a RESOLUCIÓN do 21  de decembro de 2022 pola que publica o Plan de formación para o ano 2023.

Accede a resolución:  AnuncioO150-221222-0001_es

👉 Nesta resolución infórmase dos cursos de formación aprobados pola EGAP para toda a Administración da Xunta de Galicia, incluída a Administración de Xustiza.

👉 Aclaramos que este é o “plan de formación”, non a convocatoria de curso algún, polo que de momento non hay que solicitar os cursos; a convocatoria co prazo para pedir cada un deles irase publicando posteriormente.

CONVOCATORIA MESA FORMACIÓN

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza convocounos a Mesa de Formación do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia (videoconferencia) na seguinte hora e data indicada:

  • DATA: 28/11/2022 as 12.00 horas

A Orde do día é a seguinte

 1.- Planificación do programa de formación continua da EGAP do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.

2.- Rogos e preguntas.

FORMACIÓN CONTINUA EGAP: PRÓXIMA REUNIÓN DE TRABALLO

⏹A  Dirección Xeral de Xustiza  (con carácter previo á próxima convocatoria da mesa de formación do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia) ven de convocar a SPJ-USO e ás distintas organizacións sindicais representadas na mesma (lembrade que CSIF non ten representación) a unha reunión de traballo por videoconferencia para a analizar a programación da formación continua da EGAP para o ano 2023 do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia:

🔴A data fixada para a reunión de traballo é o próximo día 10 de novembro ás 12,oo horas. Manterémosvos puntualmente informados.

EGAP: CURSO DE FORMACIÓN SOBRE O MINISTERIO FISCAL E AS DILIXENCIAS DE INVESTIGACIÓN

No DOG do día de hoxe publícase a convocatoria do curso «O Ministerio Fiscal e as Dilixencias de Investigación». 


Poderán participar nas accións formativas convocadas nesta resolución os/as funcionarios/as da Administración de Xustiza de Galicia que se encontren en situación de servizo activo (incluído permiso por maternidade ou do proxenitor distinto da nai biolóxica por nacemento, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou familiar) e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

Solicitudes e prazos:
1. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e ata o 13 de outubro de 2022.
2. As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.

Accede á Resolución pica aquí.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221003/AnuncioO150-230922-0001_gl.html