Archivo de la categoría: EGAP

Webinario sobre unha función pública estratéxica: o teletraballo na Administración autonómica. Análise xurídico-administrativa.

EGAP.-RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2023 pola que se convoca o webinario sobre Unha función pública estratéxica: o teletraballo na Administración autonómica. Análise xurídico-administrativa.

 Desenvolvemento .- Data: 30 de novembro de 2023

Modo de impartición: telepresenza.

Horario: das 12.00 ás 14.00 horas.

Duración: 2 horas lectivas.

AMPLIA INFORMACIÓN.- DOG

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231113/AnuncioO150-031123-0001_gl.html

 

Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o uso de certificados dixitais na Xunta de Galicia

RESOLUCIÓN do 26 de outubro de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre o uso de certificados dixitais na Xunta de Galicia.

Sigue leyendo

2/11/2023.- REUNIÓN PARA TRATAR A PROGRAMACIÓN DA FORMACIÓN PARA O ANO 2024 DO PERSOAL AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.

Hoxe tivo lugar a Mesa de Formación entre as OOSS  e a Administración de Xustiza, pasamos a indicar as propostas do noso Sindicato e asi como algunhas das manifestación expostas pola Admon de Xustiza, a espera de que o próximo luns, nos remitan escrito.

🛑 SPJ-USO SOLICITA :  Que se implanten de manera urxente as seguintes propostas:

🛑 Potenciar a FORMACIÓN presencial “in situ” para os titulares que cambian de destino dentro e fora da CCAA asi como para interinos.

🛑 Impartir cursos sobre as REFORMAS LEXISLATIVAS NO AMBITO CIVIL E PENAL, XULGADOS DE FAMILIA, REXISTRO CIVIL e a súa aplicación informática (DICIREG)

🛑 NOVAS TECNOLOXIAS E OFIMATICA, para unha xustiza formada e moderna e poder sacar partido as ferramentas das novas tecnoloxías

🛑NECESIDADE DA INCLUSION DUN MÓDULO DE VIOLENCIA DE XÉNERO E FAMILIAR

🛑TELEFORMACIÓN PARA CONCILAR A VIDA LABORAL E PERSOAL E IMPLANTACIÓN DO TELETRABALLO

🛑 CURSO DE PRIMEIROS AUXILIOS E EMERXENCIA

🛑 IMPLANTACIÓN INMEDIATA DE FORMACIÓN PARA PREPARAR OPOSICIONS ONLINE A TRAVÉS DA EGAP

🛑 AUMENTO DAS PRAZAS NOS CURSOS DE LINGUAXE XURÌDICA GALEGA

🛑 FORMACIÓN DE FORMADORES, para conseguir un aprendizaxe mais rapido e eficaz.

🛑 FORMACIÓN CONTINUA NAS APLICACIÓNS XUDICIAIS E AS SUAS ACTUALIZACIÓNS

Por parte da DXX  manifesta que é sabedora da problemática existente e coñece que é necesaria a publicación de máis prazas e máis edicións, a vista da alta taxa de demanda destes cursos de Linguaxe Xurídica media e Superior,,  tanto dos cursos que se publican para os destinados en Galicia como para os que están destinados fóra de Galicia, e manifesta que  mantivo contactos coa Egap e Política Lingüística para conseguir máis edicións, explicando que o problema radica na existencia dunha sentenza que impide a contratación de máis profesorado específico nas bolsas de traballo. Está intentando conseguir un convenio entre  o Centro de Estudos Xurídicos, a Egap, Política Lingüística e a DXX para a ampliación da impartición destes cursos de galego. Este Sindicato, leva anos solicitando máis edicións e más prazas, e asi se pode comprobar nos diferentes escritos que constan no noso bloque.

A DXX manifesta  que vai seguir mantendo o curso de Ferramentas do teletraballo, e as VPN van  seguir conectadas (non ten intención  desta deconexión das VPN.

Manteñen toda a oferta formativa do ano 2023, e manifesta que eliminarán aqueles cursos cun cociente de demanda no ano 2023 inferior a un 1, este Sindicato manifesta que non se deben eliminar cursos, en todo caso pódense disminuir as prazas..

Van añadir a oferta formativa do Corpo de Médicos Forenses .

➡️Asimesmo, a DXX  solicita  que enviemos todas as propostas das OOSS, a fin de elaborar un documento, que de novo se nos remitirá como muy tarde o próximo luns.

👉 POR UNHA FORMACION ACTUAL E MODERNA PARA TOD@S!!!!

 

Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre notificacións electrónicas,

 

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2023 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a Xornada de formación práctica dixital (E-martes) sobre notificacións electrónicas.

 

Contidos

A xornada de formación  abordará os seguintes contidos:

• Notificacións electrónicas. Sistema de notificacións electrónicas de Galicia-Notifica.gal.

• Notificacións por comparecencia.

• Identificación dixital (certificados dixitais e Chave).

• Sede electrónica.

Os dous grupos de persoas destinatarias participarán de xeito conxunto na parte teórica da formación, que na súa parte práctica adaptarase aos requirimentos específicos de cadanseu grupo de persoas destinatarias.

 Persoas destinatarias

As persoas destinatarias desta actividade son:

• O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega, dos seus entes públicos instrumentais e da Administración institucional. Neste grupo de persoas destinatarias priorizarase a inscrición daquelas persoas solicitantes que poidan xustificar debidamente que as súas funcións están directamente relacionadas coa materia impartida.

• A cidadanía: profesionais e persoas interesadas na materia impartida.

Cuarta. Desenvolvemento.

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela.

Data: o martes 10 de outubro de 2023.

Horario: de mañá e tarde.

Duración: 7 horas lectivas.

Número de prazas

Cincuenta (50).

 Inscrición

1. A inscrición nesta actividade formativa só poderá realizarse por vía telemática accedendo ao enderezo (https://egap.xunta.gal/matricula/). As solicitudes entenderanse presentadas unha vez se complete correctamente o proceso de matriculación.

2. Antes de formalizar a súa inscrición nesta actividade todas as persoas deberán introducir ou actualizar os datos da súa área de matrícula, de acordo coas persoas destinatarias e requisitos de selección establecidos na bases terceira e oitava, respectivamente. En concreto, deberán indicar correctamente o colectivo de persoas destinatarias ao cal pertencen («Administración autonómica», para o persoal empregado público da Administración autonómica galega, dos seus entes públicos instrumentais e da Administración institucional, ou «cidadanía», no caso de non ser persoal empregado público).

Amplia información no DOG:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230929/AnuncioO150-220923-0002_gl.html

EGAP: Cursos de competencias dixitais (CODIX)

No DOG de hoxe, 25 de setembro, publícas a primeira oferta de cursos de formación continua para emprgados públicos impartidos pola EGAP na modalidade de teleformación sobre  Competencias Dixitais (CODIX).

🔴O prazo de presentación de solicitudes será dende o 26 de setembro e ata o 4 de outubro de 2023.

🔴Para poder participar no curso «De Codix a ComDix iniciación» deberá dispoñerse previamente da certificación Codix. (Toda a información sobre este certificado CODIX atópase na páxina web:  https://competenciasdixitais.xunta.gal/

👉As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula  desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.
▶▶Podedes  acceder ao contido íntegro da convocatoria no DOG no seguinte enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230925/AnuncioO150-180923-0001_gl.pdf