Archivo de la categoría: RETRIBUCIÓNS

IMPORTANTE – PRAZO DE SOLICITUDES DE GRADO 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA XESTORES E FORENSES

IMPORTANTE – LEMBRADE QUE O DÍA 2 DE FEBREIRO DE 2023, XOVES, ÁBRESE O PRAZO DE SOLICITUDES DO GRAO 2 DE CARREIRA PROFESIONAL PARA O CORPO DE XESTIÓN E MÉDICOS FORENSES.

SOLICITUDES: 15 DÍAS HÁBILES, ata o 22 de FEBREIRO !!!

Accede á circular CARREIRA PROFESIONAL – GRAO 2 – XESTIÓN E FORENSES

Accede á publicación do DOGA – CARREIRA – CONVOCATORIA DOGA 2022

🔴 COMEZA O PRAZO  de presentación de solicitudes do grao II do corpo de xestión procesual e administrativa e de médicos forenses convocado pola Resolución do 17 de novembro de 2022  rematando o día 22 de febreiro .

➡️ PRAZO: DENDE O DÍA 2 DE FEBREIRO ATA O 22 DE FEBREIRO.

🔴 A solicitude debe facerse e presentarse obrigatoriamente de maneira telemática a través da OPAX.

Ao entrar en OPAX, aparecerá, tanto no menú lateral coma nos accesos directos, unha ligazón a *«traxectoria profesional».* Ao premer no enlace de traxectoria profesional, *o sistema informará a persoa solicitante se cumpre ou non os requisitos segundo os datos que figuran neste.*

👉 No primeiro caso (reúne requisitos): deberá acceder á solicitude, gravala, asinala e presentala.*

👉 No segundo caso (non reúne un ou varios dos requisitos): unha vez acceda á solicitude, deberá marcar o/s requisito/s que non consta/n precargado/s pero que a persoa solicitante pode acreditar; para o que achegará a documentación xustificativa correspondente xunto coa propia solicitude.

🔴 ​MOI IMPORTANTE: non basta con gravar a solicitude, hai que asinala e presentala a través da aplicación, cun certificado dixital ou mediante as credenciais de acceso á OPAX. No caso de que cree máis dunha solicitude, só será válida a última presentada.

🔴Se sae unha xanela emerxente hai que premer arriba á dereita na barra do buscador e sinalar a casilla de permitir…. A continuación hai que darlle á frecha ATRÁS e voltar a premer ASINAR E PRESENTAR.

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional na Xustiza!!!

FEITOS, non palabras!!! 

NOVO IMPOSTO NAS NOSAS NÓMINAS EN 2023 – MEI (Mecanismo de equidade interxeracional)

NOVO IMPOSTO NAS NÓMINAS DA SEGURIDADE SOCIAL EN 2023 – MEI

Unha vez recibidas as nosas nóminas de xaneiro de 2023, e ante as multiples consultas e dúbidas que nos estades plantexando referentes á aplicación dun desconto adicional nas mesmas do 0,10 % ACLARAMOS:

O “MEI” (MECANISMO DE EQUIDADE INTERXERACIONAL) é un novo tributo que entrou en vigor o 1 de xaneiro de 2023, que ten como obxectivo fortalecer o sistema de pensións a largo prazo e que eleva o tipo de  cotización a pagar á Seguridade Social tanto por parte do empleador coma do empregado. Foi aprobado na reforma das pensións e publicado no BOE do 28 de decembro de 2021, e implica un aumento na cotización do 0,6 % por continxencias común, que paga 0,5 % o empregador e 0,10 o empregado, que é o que nos descontas nas nosas nóminas ós funcionarios do réxime da S. Social, polo que no que respecta ós funcionarios de Xustiza é aplicable ós funcionarios titulares ingresados na Administración a partir do 2011 así como ós interinos (non aplicable ós funcionarios de clases pasivas).

Para calquera dubida ou aclaración contacta co teu delegado sindical de SPJ-USO.

ÚLTIMA HORA 📆 27/01/2023 ➖ RECIBIDA A NÓMINA DE XANEIRO‼️

Xa está dispoñible no voso corrreo electrónico, así como a través do CIXTEC a nómina deste mes.

👉 A continuación deixámosvos relación detallada dos conceptos retributivos e as cantidades que deben aparecer reflexadas nas vosas nóminas actualmente. ⤵️

🔴Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO – 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-XESTION-TRAMITACION-E-AUXILIO-2023.pdf

🔴Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS M. FORENSES 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-FORENSES-2023.pdf

 

Para calquera dúbida ou aclaración non dubides en contactar cos delegados sindicais de SPJ-USO.

RETRIBUCIÓNS XUSTIZA 2023 – CADROS RESUMO DE RETRIBUCIÓNS DOS CORPOS DE XESTIÓN, TRAMITACIÓN, AUXILIO E MÉDICOS FORENSES.

spjinformaUnha vez publicada no DOGA a ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal para o ano 2023, e que no ANEXO XVII recolle as RETRIBUCIÓNS 2023 dos Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (Accede á ORDE DE RETRIBUCIÓNS 2023)  aquí vos deixamos os cadros/resumo de  retribucións a percibir en 2023 elaborado por SPJ-USO:

Accede ás RETRIBUCIÓNS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO – 2023

 

Accede ás RETRIBUCIÓNS MÉDICOS FORENSES 2023

Para calquera dúbida ou aclaración non dubides en contactar cos delegados sindicais de SPJ-USO.

 

INSTRUCCIÓNS SOBRE A CONFECCIÓN DE NÓMINAS DO PERSOAL PARA O ANO 2023

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 ORDE do 19 de xaneiro de 2023 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2023.

👉 O ANEXO XVII recolle as RETRIBUCIÓNS 2023 dos Funcionarios/as dos corpos ao servizo da Administración de xustiza.

Accede á ORDE DE RETRIBUCIÓNS 2023

Con efectos económicos do 1 de xaneiro de 2022, os/as funcionarios/as ao servizo da Administración de xustiza que teña recoñecido o grao I do complemento adicional da carreira profesional previsto no Acordo do Consello da Xunta do 25 de xuño de 2020 percibirán os seguintes importes mensuais:

Grupo Corpo Importe mensual (€)
A1 Médicos/as forenses 215,76
A2 Xestión procesual e administrativa 151,00
C1 Tramitación procesual e administrativa 97,38
C2 Auxilio Xudicial  85,97

Este complemento percibírase en 12 mensualidades.

Os importes das retribucións do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza que non figuren incluídos no anexo XVII, pero que estean recoñecidos expresamente na normativa aplicable, experimentarán con efectos do 1 de xaneiro de 2022 un incremento do 2 % respecto das vixentes en 31 de decembro de 2022.

Sigue leyendo