Archivo de la categoría: RETRIBUCIÓNS

COBRO DA SUBA SALARIAL 🪙 DO 0.5 % NESTA NÓMINA DE NOVEMBRO‼️

Conforme vos temos informado dende SPJ-USO, nesta nómina de novembro que recibiremos en breve, COBRAREMOS A SUBA DO 0.5 % DE TÓDOLOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS (excepto prolongacións de xornada) dende XANEIRO A OUTUBRO, e actualizaranse os conceptos retributivos de novembro.

🔴 ANTE AS MÚLTIPLES CONSULTAS RECIBIDAS, e trala oportuna consulta, CONFIRMÁMOSVOS QUE O COBRO SERÁ DE OFICIO PARA TÓDOLOS TRABALLADORES QUE ESTÁN ACTUALMENTE DESTINADOS EN GALICIA, OU ESTIVERON EN ACTIVO PARTE DO ANO, PERO SÓLO DAS DATAS QUE DEBE PAGAR A COMUNIDADE GALEGA.

⚫ Os xubilados, persoal que actualmente está destinado definitivamente noutra provincia galega ou provisionalmente en Comisión de Servizo ou Substitución vai cobrar a suba de oficio.

⚫ Respecto das cantidades ou periodos que corresponda o pagamento a outra Comunidade, no caso de non cobrarse de oficio, deberase facer a correspondente reclamación á Comunidade ou Xerencia respectiva.

▪️ Para calquera dúbida ou aclaración, contacta co teu Delegado sindical de SPJ-USO.

SPJ-USO: Sindicato MAIORITARIO na XUSTIZA ⚖️ Galega!!!
FEITOS, non palabras!!!

ÚLTIMA HORA – 27/10/2023 – RECIBIDA A NÓMINA DE OUTUBRO

spjinformaXa está dispoñible no voso corrreo electrónico, así como a través do CIXTEC a nómina deste mes de OUTUBRO.


👉 A continuación deixámosvos relación detallada dos conceptos retributivos e as cantidades que deben aparecer reflexadas nas vosas nóminas actualmente. ⤵️

🔴Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO – 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-XESTION-TRAMITACION-E-AUXILIO-2023.pdf

🔴Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS M. FORENSES 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-FORENSES-2023.pdf

Sigue leyendo

BOE: PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 5-10-2023, QUE DICTA INSTRUCCIONES SOBRE EL PAGO DEL 0,5% AL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

PUBLICADA EN EL BOE LA RESOLUCIÓN DE 5-10-2023, POR LA QUE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE EL PAGO DEL 0,5% AL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

Resolución de 5 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo adicional del 0,5 por ciento vinculado a la evolución del IPCA previsto en el artículo 19.Dos.2.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

El incremento adicional del 0,5 por ciento se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2022, tendrá efectos de 1 de enero de 2023 y se abonará en la nómina del mes de octubre de 2023, incluidos los atrasos de enero a septiembre, salvo que la habilitación responsable no disponga de todos los elementos formales necesarios o en otros supuestos en que por motivos técnicos no resulte posible, en cuyo caso se abonará en la primera nómina en que sea posible.

El personal que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el último día del mes anterior al pago de los atrasos haya cambiado de destino, los atrasos se liquidarán por el centro que abonó las retribuciones, previa petición del interesado, dirigida al órgano de personal.

Sigue leyendo

PUBLICADO NO BOE O ACORDO DO CONSELLO DE MINISTROS  QUE APROBA O INCREMENTO DO 0,5 % DAS RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL AO SERVIZO DO SECTOR PÚBLICO

PUBLICADO NO BOE O ACORDO DO CONSELLO DE MINISTROS  QUE APROBA O INCREMENTO DO 0,5 % DAS RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL AO SERVIZO DO SECTOR PÚBLICO

Resolución do 4 de outubro de 2023, da Secretaría de Estado de Función Pública, que acorda publicar o Acordo do Consello de Ministros de 3 de outubro de 2023, polo que se aproba o incremento do 0,5 por cento nas retribucións do persoal ao servizo do sector público en aplicación do previsto no artigo 19. Dos.2.a) da Lei 31/2022, de 23 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2023.

📣 O incremento do 0’5% aplicarase a todas as partidas da nómina e debería aplicarse na nómina de outubro, e de non ser posible na de novembro, con carácter retroactivo a xaneiro.

AMPLÍA INFORMACIÓN⤵⤵®:

RESOLUCIÓN 4-10-2023, PUBLICACIÓN BOE ACUERDO CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA INCREMENTO DEL O,5 % RETRIBUCIONES SECTOR PÚBLICO

ÚLTIMA HORA – 27/9/2023 – RECIBIDA A NÓMINA DE SETEMBRO

Xa está dispoñible no voso corrreo electrónico, así como a través do CIXTEC a nómina deste mes.

👉 A continuación deixámosvos relación detallada dos conceptos retributivos e as cantidades que deben aparecer reflexadas nas vosas nóminas actualmente. ⤵️

🔴Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO – 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-XESTION-TRAMITACION-E-AUXILIO-2023.pdf

🔴Accede ós CADROS/RESUMO de RETRIBUCIÓNS M. FORENSES 2023 ⤵️
https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2023/01/RETRIBUCIONS-FORENSES-2023.pdf

Para calquera dúbida ou aclaración non dubides en contactar cos delegados sindicais de SPJ-USO.