CARREIRA PROFESIONAL

ACORDO XUNTA SPJ USO UGT CCOO

ACORDO DE CARREIRA PROFESIONAL XULLO 2020

ACORDO POSTA EN MARCHA CARREIRA

CARREIRA PROFESIONAL: OBXECTIVO ACADADO!!!

OS TRABALLADORES DA XUSTIZA GALEGA, AVALADOS POLA FIRMA DOS SINDICATOS SPJ-USO, UGT E CCOO, LOGRAN TER A PRIMEIRA CARREIRA PROFESIONAL NO ÁMBITO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A NIVEL NACIONAL.

HOXE 13-3-2020, PECHOUSE UN ACORDO HISTÓRICO QUE SE FIRMARÁ NOS VINDEIROS DÍAS EN CANTO A CRISE DO CORONAVIRUS O PERMITA.

Ampliaremos a información nos vindeiros días.

Carreira Profesional - obxectivo acadado

CARRERA PROFESIONAL.- CONVOCATORIA MESA SECTORIAL

CARREIRA PROFESIONAL

CARREIRA PROFESIONAL. Non era unha utopía, É UNHA REALIDADE (FEITOS, non palabras)…

taboa Carreira P.

O 23-5-2018, fai preto de 2 anos, SPJ-USO coa sua firma, puxo fin á folga mais dura da Xustiza galega.

Entre as  condicións esixidas para a dita firma, encontrábanse, ademais dos 5 puntos reivindicados na folga (CAT, IT, SUBSTITUCIÓNS, AMORTIZACIÓNS e REFORZOS), que foron firmados e desenvolvidos na comisión de seguemento, lográndose melloralos nalgúns puntos, como foi a retroactividade dos descontos por IT que foron devoltos ós traballadores, a creación de prazas en 2019 (estánse a negociar as prazas a crear en 2020), e a consolidación de tódolos reforzos. Ademais do anterior (reivindicacións da folga), SPJ-USO, como sindicato maioritario naquel intre ó igual que a día de hoxe, asumiu a súa representación e esixiu que para firmar o acordo había que incluír dos puntos vitais:

  1. Estableceuse o complemento de violencia, que pasou de ser de 20 euros só nas cidades a ser de actuálmente: 125 euros na Coruña e Vigo; 78 nas demais  cidades e 52 nos pobos.
  2. Incluíuse no acordo a CARREIRA PROFESIONAL, unha gran descoñecida nese intre para a maioría dos traballadores e sindicatos, e que SPJ-USO esixiu incluir para estampar a súa firma, e que finalmente se demostra que será o punto mais importante de tódolos conseguidos polos traballadores da Xustiza galega na folga de 2018.

Dende o mesmo día da firma do acordo por SPJ-USO e outros dous sindicatos (23-5-2018), SPJ-USO estivo a traballar sen descanso, velando polo cumprimento de cada un dos cinco puntos do acordo, así como esixindo a regulación da nosa CARREIRA PROFESIONAL e presionando para a súa posta en marcha á maior brevidade, dado que é un obxectivo que mellora a nosa categoría profesional e as nosas condicións de traballo.

O noso obxectivo referente á CARREIRA PROFESIONAL é lograr un acordo que sexa bo para todos, titulares e interinos, e que sexa de inmediata efectividade, independentemente da falta de regulación estatal por parte do Ministerio de xustiza ó respecto.

As trabas que puxeron algúns no ministerio para que ningunha comunidade puidese sacar a súa carreira “salvámolas”, e “si” seremos pioneiros da carreira en xustiza, e se algún dia (veremos cando…)  o Ministerio desenvolve as bases da Carreira Profesional a nivel nacional,  os funcionarios da xustiza galega nunca nos veremos perxudicados garantíndosenos a melloría se a houbese, e non penalizando ningunha diminución na nosa carreira se a que se aprobase no Ministerio fose peor.

O luns 9-3-2020, podemos decir que o noso obxectivo está mais cerca, pese a quén lle pese, e fomos convocados a mesa Sectorial de Xustiza onde se nos deu traslado do borrador da Carreira Profesional da Xustiza galega:

AS CONTÍAS ECONÓMICAS OFERTADAS INICIALMENTE POLA XUNTA SON POR CADA GRADO SON:

FORENSES: 2.515,68 €    XESTIÓN: 1.760, 64 €      TRAMITACIÓN: 1.135, 44 €       AUXILIO: 963,72 €.

As ditas cantidades son anuais (en 12 mensualidades) por cada grado conseguido. O pago será como retribución adicional ó CAT/CE.

A carreira profesional supón a posibilidade de avanzar, profesional e retributívamente, sen necesidade de cambiar de posto nin corpo, como recoñecemento á experiencia profesional, coñecemento e compromiso mostrados polo traballador durante a súa vida laboral, e está dividida: en: 

–       GRADO INICIAL que vai desde o inicio como funcionario ata os 5 anos; este grado non ten asignación económica.

–       GRADO 1 recoñecido DENDE  o 5º ano de servizos prestados.

–       GRAO 2 recoñecido cunha permanencia no grado anterior de 6 anos.

–       GRAO 3 recoñecido cunha permanencia no grado anterior de 6 anos.

–       GRAO 4 recoñecido cunha permanencia no grado anterior de 7 anos.

A medida que se vaia desenvolvendo a carreira cada traballador ira percibindo os graos que lle correspodan mensualmente.

Para o acceso ao grao 1 e 2 básicamente o único requisito necesario será o da antigüidade e un mínimo de formación (40 horas), polo tanto, unha vez publicada no doga, cada traballador voluntariamente, poderá solicitar, se o considera oportuno, a inclusión na carreira; reiteramos que a solicitude de inclusión é voluntaria.

DESENVOLVEMENTO DA CARREIRA PROFESIONAL:

1.-ACCESO Ó GRAO I: No segundo semestre do ano 2020 tramitarase o sistema para o acceso de maneira fácil e directa ao grao I, con 5 anos de antigüidade na data 31.12.2019.  O abono das contías correspondentes ao grao I produciranse de maneira progresiva en 3 anualidades para os grupos A1=forenses e A2=Xestión; e en 2 anualidades para os C1=Tramitación e C2=auxilio.

2.- ACCES0 Ó GRAO II: No segundo semestre de 2021 accédese de maneira anticipada e excepcional ao grao II, con 11 anos de antigüidade e devandito grao será recoñecido desde o 1-1-2022 (C1 e C2)  ou 1-1-2023 (A1 e A2), fraccionándose o pagamento en 3 ou 4 anualidades dependendo do grupo.

3.- ACCESO Ó GRAO III: No segundo semestre do ano 2024 a Dirección Xeral de Xustiza publicará a convocatoria para acceso ó grado III para aqueles que teñan recoñecido o grao II e cunha antigüidade de 17 anos; o dito grado será recoñecido dende o 1-1-2025 ou 2027.

SPJ-USO PRESENTARÁ AS CORRESPONDIENTES ALEGACIÓNS PARA A MELLORA DA DITA PROPOSTA, TANTO NO REFERENTE ÁS CANTIDADES, COMO NAS PORCENTAXES ANUAIS, así como nas condicións e requisitos esixidos, do que vos informaremos. 

O prazo para alegacións remata o xoves 11 de marzo ás 15:00 horas, estando prevista nova xuntanza para o vindeiro venres 13.

Lembramos que nos Orzamentos consignáronse as cantidades para o pago neste 2020, conforme vos temos informado.

Adxuntamos ó presente arquivo pdf coa proposta da Xunta de Galicia para alegacións.

Carreira profesional borrador Xunta marzo 2020 (9-3-20)

Igualmente adxuntamos circular sobre a carreira profesional:


CARREIRA PROFESIONAL – circular marzo 2020

CARREIRA PROFESIONAL: NON ERA UNHA UTOPIA, E UNHA REALIDADE

image

O 23-5-2018, fai preto de 2 anos, SPJ-USO coa sua firma, puxo fin á folga mais dura da Xustiza galega.

Entre as  condicións esixidas para a dita firma, encontrábanse, ademais dos 5 puntos reivindicados na folga (CAT, IT, SUBSTITUCIÓNS, AMORTIZACIÓNS e REFORZOS), que foron firmados e desenvolvidos na comisión de seguemento, lográndose melloralos nalgúns puntos, como foi a retroactividade dos descontos por IT que foron devoltos ós traballadores, a creación de prazas en 2019 (estánse a negociar as prazas a crear en 2020), e a consolidación de tódolos reforzos. Ademais do anterior (reivindicacións da folga), SPJ-USO, como sindicato maioritario naquel intre ó igual que a día de hoxe, asumiu a súa representación e esixiu que para firmar o acordo había que incluír dos puntos vitais:

  1. Estableceuse o complemento de violencia, que pasou de ser de 20 euros só nas cidades a ser de actuálmente: 125 euros na Coruña e Vigo; 78 nas demais  cidades e 52 nos pobos.
  2. Incluíuse no acordo a CARREIRA PROFESIONAL, unha gran descoñecida nese intre para a maioría dos traballadores e sindicatos, e que SPJ-USO esixiu incluir para estampar a súa firma, e que finalmente se demostra que será o punto mais importante de tódolos conseguidos polos traballadores da Xustiza galega na folga de 2018.

Dende o mesmo día da firma do acordo por SPJ-USO e outros dous sindicatos (23-5-2018), SPJ-USO estivo a traballar sen descanso, velando polo cumprimento de cada un dos cinco puntos do acordo, así como esixindo a regulación da nosa CARREIRA PROFESIONAL e presionando para a súa posta en marcha á maior brevidade, dado que é un obxectivo que mellora a nosa categoría profesional e as nosas condicións de traballo.

O noso obxectivo referente á CARREIRA PROFESIONAL é lograr un acordo que sexa bo para todos, titulares e interinos, e que sexa de inmediata efectividade, independentemente da falta de regulación estatal por parte do Ministerio de xustiza ó respecto.

As trabas que puxeron algúns no ministerio para que ningunha comunidade puidese sacar a súa carreira “salvámolas”, e “si” seremos pioneiros da carreira en xustiza,e se algún dia (veremos cando…)  o Ministerio desenvolve as bases da Carreira Profesional a nivel nacional,  os funcionarios da xustiza galega nunca nos veremos perxudicados garantíndosenos a melloría se a houbese, e non penalizando ningunha diminución na nosa carreira se a que se aprobase no Ministerio fose peor.

O luns 9-3-2020, podemos decir que o noso obxectivo está mais cerca, pese a quén lle pese, e fomos convocados a mesa Sectorial de Xustiza onde se nos deu traslado do borrador da Carreira Profesional da Xustiza galega:

AS CONTÍAS ECONÓMICAS OFERTADAS INICIALMENTE POLA XUNTA SON:

FORENSES: 2.515,68 €    XESTIÓN: 1.760, 64 €      TRAMITACIÓN: 1.135, 44 €       AUXILIO: 963,72 €.

As ditas cantidades son anuais (en 12 mensualidades) por cada grado conseguido. O pago será como retribución adicional ó CAT/CE.

A carreira profesional supón a posibilidade de avanzar, profesional e retributívamente, sen necesidade de cambiar de posto nin corpo, como recoñecemento á experiencia profesional, coñecemento e compromiso mostrados polo traballador durante a súa vida laboral, e está dividida: en: 

–       GRADO INICIAL que vai desde o inicio como funcionario ata os 5 anos; este grado non ten asignación económica.

–       GRADO 1 recoñecido DENDE  o 5º ano de servizos prestados.

–       GRAO 2 recoñecido cunha permanencia no grado anterior de 6 anos.

–       GRAO 3 recoñecido cunha permanencia no grado anterior de 6 anos.

–       GRAO 4 recoñecido cunha permanencia no grado anterior de 7 anos.

A medida que se vaia desenvolvendo a carreira cada traballador ira percibindo os graos que lle correspodan mensualmente.

Para o acceso ao grao 1 e 2 básicamente o único requisito necesario será o da antigüidade e un mínimo de formación (40 horas), polo tanto, unha vez publicada no doga, cada traballador voluntariamente, poderá solicitar, se o considera oportuno, a inclusión na carreira; reiteramos que a solicitude de inclusión é voluntaria.

DESENVOLVEMENTO DA CARREIRA PROFESIONAL:

1.-ACCESO Ó GRAO I: No segundo semestre do ano 2020 tramitarase o sistema para o acceso de maneira fácil e directa ao grao I, con 5 anos de antigüidade na data 31.12.2019.  O abono das contías correspondentes ao grao I produciranse de maneira progresiva en 3 anualidades para os grupos A1=forenses e A2=Xestión; e en 2 anualidades para os C1=Tramitación e C2=auxilio.

2.- ACCES0 Ó GRAO II: No segundo semestre de 2021 accédese de maneira anticipada e excepcional ao grao II, con 11 anos de antigüidade e devandito grao será recoñecido desde o 1-1-2022 (C1 e C2)  ou 1-1-2023 (A1 e A2), fraccionándose o pagamento en 3 ou 4 anualidades dependendo do grupo.

3.- ACCESO Ó GRAO III: No segundo semestre do ano 2024 a Dirección Xeral de Xustiza publicará a convocatoria para acceso ó grado III para aqueles que teñan recoñecido o grao II e cunha antigüidade de 17 anos; o dito grado será recoñecido dende o 1-1-2025 ou 2027.

SPJ-USO PRESENTARÁ AS CORRESPONDIENTES ALEGACIÓNS PARA A MELLORA DA DITA PROPOSTA, TANTO NO REFERENTE ÁS CANTIDADES, COMO NAS PORCENTAXES ANUAIS, así como nas condicións e requisitos esixidos, do que vos informaremos. 

O prazo para alegacións remata o xoves 11 de marzo ás 15:00 horas, estando prevista nova xuntanza para o vindeiro venres 13.

Lembramos que nos Orzamentos consignáronse as cantidades para o pago neste 2020, conforme vos temos informado.

Adxuntamos ó presente arquivo pdf coa proposta da Xunta de Galicia para alegacións.

Carreira profesional borrador Xunta marzo 2020 (9-3-20)

SPJ-USO LOGRA QUE A CARREIRA PROFESIONAL SEXA UN FEITO NA XUSTIZA GALEGA PARA 2020

 

IMG-20191112-WA0014.jpg

SPJ-USO segue cumprindo todos e cada un dos compromisos que foi adquirindo cos traballadores galegos da  xustiza, tralo Acordo de maio de 2018 asinado por  SPJ-USO, UXT e CCOO.

No dito acordo logramos introducir o seguinte: “Artigo  10. Carreira profesional. A Xunta de Galicia comprométese, a través dunha mesa específica de negociación, a estudar a implantación, dentro do marco lexislativo, dun sistema de carreira profesional para os funcionarios da Administración de xustiza en Galicia.”

Proba de todo iso é que a Xunta de Galicia, consignará unha partida orzamentaria para o ano 2020 para implantar a Carreira Profesional de Médicos Forenses, Xestores, Tramitadores e Auxilios da administración de xustiza en Galicia.

Consignada para os orzamentos do ano 2020, seremos a segunda comunidade autónoma, na que os traballadores de xustiza perciban este complemento, e compatible co CAT.

En definitiva co colofón da próxima implantación da nosa carreira profesional, conseguiremos  sen dúbida un logro moi importante para tod@s e cada un funcionari@s da xustiza Galega.

SPJ-USO impulsou e segue impulsando o cumprimento íntegro do Acordo. Xa se viron os seus froitos, pero seguiranse vendo no 2020 e posteriores, asumindo  a responsabilidade de ser o sindicato amplamente maioritario en Galicia.

Adxuntamos comunicado completo: CARREIRA PROFESIONAL

SUBIDA SALARIAL 2020, 2,2% E CARREIRA PROFESIONAL

Resultado de imagen de carrera profesionalA VOZ DE GALICIA ver noticia       Faro de Vigo
La Xunta incluirá en los presupuestos una reserva de crédito para subir el sueldo de los funcionarios hasta un 2,2 % –

La Xunta destinará entre 80 y 90 millones de euros para atender las subidas salariales, en la que se incluyen otros incrementos como la reanudación de la carrera profesional en el Sergas y el acuerdo con los docentes o el personal de la Justicia.

SPJ-USO segue a traballar en que Galicia sexa o seguinte territorio en aplicar a carreira profesional ó persoal da Xustiza galega.

SPJ-USO: unha vez mais, FEITOS, non palabras!!!

SPJ-USO SEGUE A ESIXIR O CUMPRIMENTO ÍNTEGRO DO ACORDO DE 23/05/2018 A MACHADA

 INCREMENTO RETRIBUTIVO DO CAT

Xa se abonaron os incrementos correspondentes ó ano 2018 e 2019. Polo que só queda por pagar a parte correspondente ó ano 2020, que se abonará sen dúbidas o 1 de xaneiro e que se concreta nas seguintes cantidades:

2020: Forenses: 28 € – Xestión: 27 € – Tramitación: 25,40 € – Auxilio: 24,40 €.

Estas cantidades incrementaranse adicionalmente coa suba do 2% anual prevista para o ano 2020 e que a Xunta se comprometeu tamén a abonar, aínda que sen precisar a data.

Ademais do anterior, debemos ter en conta que o acordo non é “pechado”, e pola contra está aberto a actualizacións pola CLÁUSULA DE REVISIÓN AUTOMÁTICA, debendo actualizarse anualmente o CAT no terceiro trimestre de cada ano, a fin de que a modificación se poida incluír nos orzamentos anuais, garantíndosenos que nunca estaremos por debaixo da media nacional.

DESCONTOS POR INCAPACIDADE TEMPORAL

Como é ben sabido, grazas ao Acordo de Galicia, fomos os primeiros a quen se eliminou tales descontos, percibíndose na actualidade o 100% do salario en caso de baixa por enfermidade, abonándose en Galicia con carácter retroactivo os descontos efectuados.

RETRIBUCIÓNS ÍNTEGRAS POR SUBSTITUCIÓNS

Conseguido desde o primeiro minuto do Acordo.

CONSOLIDACIÓN DE PRAZAS DE REFORZO

Punto do Acordo tamén conseguido desde o primeiro ano: 36 prazas creadas e consolidadas.

CREACION DE PRAZAS NO MARCO DO PLAN DE MODIFICACIÓN DOS CADROS DE PERSOAL APROBADOS NO 2012

Ata 32 prazas na primeira tanda que se crearán e sairán no concurso do próximo ano:

1.- TRAMITADOR/A P.A. – Fiscalía de A Coruña

2.- TRAMITADOR/A P.A.- Fiscalía de Santiago

3.- XESTOR/A P.A.- Fiscalía de Vigo

4.- TRAMITADOR/A P.A.- Fiscalía de Santiago

5.- AUXILIO X. – Servizo de Apoio A Coruña.

6.- TRAMITADOR/A P.A.- Social 3 de Santiago

7.- XESTOR/A P.A.- Fiscalía de A Coruña

8.- TRAMITADOR/A P.A.- Decanato de Lugo

9.- XESTORA P.A.- Instancia 6 de Santiago

10.- XESTORA P.A.- Instancia 2 de Lugo

11.- XESTORA P.A.- Instancia 5 de Pontevedra

12.- XESTORA P.A.- Instancia 6 de Ourense

13.- TRAMITADOR/A P.A.- Decanato Ourense

14.- TRAMITADOR/A P.A.- Fiscalía de Vigo

15.- TRAMITADOR/A P.A.- Fiscalía de Vigo

16.- TRAMITADOR/A P.A.- Arzúa

17.- TRAMITADOR/A – Mixto 1 de Corcubión

18.- TRAMITADOR/A P.A.- Mixto 1 Carballo

19.- TRAMITADOR/A P.A.- Mixto 3 Ribeira

20.- TRAMITADOR/A P.A.- Sarria

21.- AUXILIO – Servizo de Apoio de Santiago

22.- TRAMITADOR/A P.A.- Monforte 1

23.- TRAMITADOR/A P.A. – Viveiro 2

24.- TRAMITADOR/A P.A. – Ponteareas 1

25.-AUXILIO – Servizo de Apoio de Pontevedra

26.- AUXILIO X. – Servizo de Apoio de Vigo

27.- XESTOR/A P.A. – Instancia 14 de Vigo

28.- TRAMITADOR/A P.A. – Ponteares 3

29.- AUXILIO X. – A.P. S.2ª A Coruña

30.- XESTOR/A P.A. – A.P. S.1ª Lugo

31.- AUXILIO X. – A.P. S.4ª Pontevedra

32.- AUXILIO X. – A.P. S. 5ª Pontevedra (Vigo)

COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARA OS XULGADOS DE VIOLENCIA

Perciben o complemento (100 – 75 – 50 €) dende o primeiro día do Acordo.

———————————————————————————————————————————-

En definitiva co colofón da próxima implantación da nosa carreira profesional, carreira profesional na que seremos pioneiros tras Valencia a nivel nacional,  e a actualización do CAT no 3º trimestre de 2020, podemos decir que o acordo de 23-5-2018 estase a cumprir a machada.  

SPJ-USO impulsou e segue impulsando o cumprimento íntegro do Acordo. Xa se viron os seus froitos, pero seguiranse vendo no 2020 e posteriores, asumindo  a responsabilidade de ser o sindicato amplamente maioritario en Galicia.

SPJ-USO CUMPRIU, CUMPRE, E SEGUIRÁ CUMPRINDO COS TRABALLADOR@S DA XUSTIZA GALEGA