Archivo de la categoría: SAUDE LABORAL

REUNIÓN DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DE 16 DE XULLO DE 2021, COAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

RESUMO DA REUNIÓN DO 16/07/2021, DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE COAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

INFORMACION SOBRE COVID 19

O director Xeral expón as seguintes: seguimos dispensando cada 15 días as máscaras quirúrxicas, as FFP2 seguen dispensándose para o persoal que sae as dilixencias de rúa e  baixo demanda dispénsase o xel hidroalcohólico e as luvas.

Incrementáronse os biombos para tentar cubrir a maior superficie entre funcionarios e a xente.

Para a limpeza dos calabozos está a dispensarse dunhas bandas refugables para a desinfección dos mesmos e a protección para o persoal de limpeza.

O Director Xeral de Xustiza informa que  hai un lixeiro incremento de xente confinada polo Covid-19. Hai 6 novos positivos entre funcionari@s de Xustiza e 3 entre Xuíces, Letrados, Fiscais.

O contrato de limpeza vaise prorrogar por dous meses mais (agosto e setembro). Despois, o novo contrato de limpeza, que terá un importe de 2.277.532,70 euros, deberá ser aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Sigue leyendo

CERTIFICADO COVID DE LA UE

Solicitud del Certificado COVID Digital de la UE

En la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se ha presentado información sobre el certificado COVID digital de la Unión Europea y habilitado su solicitud telemática. Sin perjuicio de que os ponemos toda la información a continuación, os facilitamos enlace directo a dicha sede: https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml

➡️¿Qué es el Certificado COVID Digital de la UE?➡️➡️

Es un documento que permite viajar entre países de la UE acreditando de forma sencilla que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha recuperado de la enfermedad o tiene una prueba negativa en las últimas 48/72 horas según establezcan los diferentes países. Si no tienes el certificado COVID digital de la UE, puedes viajar, pero el proceso de admisión es más lento y se pueden solicitar medidas adicionales, como test o cuarentenas. Este certificado es sencillo, seguro, fiable y gratuito, y puedes disponer de él en formato electrónico o en papel.

➡️¿Dónde lo puedes conseguir?

Las autoridades nacionales son las responsables de la expedición del certificado. En España lo emiten, con carácter general, las Comunidades Autónomas. Adicionalmente, el Ministerio emitirá estos certificados únicamente en formato electrónico.➡️

Lo podrás utilizar en toda la Unión Europea, y además, la protección de tus datos personales y tu privacidad está garantizada.

Sigue leyendo

CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE.

De orde do director xeral de Xustiza, convocase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde, na seguinte data e hora indicados:

15 de abril de 2021 ás 10.30 horas.

ORDE O DÍA:

Cursos obrigatorios de formación inicial en materia de prevención de riscos laborais

Información Covid 19 (EPIS…)

SPJ USO FRONTE Ó COVID-19 CONTINUACIÓN DO PROCESO DE VACINACIÓN

O Proceso de Vacinación preocupa a moit@s compañeir@s s e así nolo transmitistes ao longo destes días; Por este motivo SPJ USO púxose en contacto co Sergas para que clarifique a súa postura con respecto a se o colectivo de Funcionari@s van ser incluídos na inmunización seguindo a orde alfabética establecida.

DESDE O SERGAS COMUNICÁRONNOS VIA MAIL  O SEGUINTE:

Unha vez reanudadas as citacións  para o proceso de vacinación desde onte,  está prevista a citación de todas as persoas comprendidas no grupo de idade de 50 a 65 anos, independentemente do seu tipo de aseguramento, xa que as diferentes mutualidades facilitaron os datos dos seus afiliados e a citación farase en función a disposición do número de vacinas, en ese caso de AstraZeneca, das que dispoña Galicia.

RECOÑECEMENTO MÉDICO ANUAL 2021‼️

📢🔊 RECOÑECEMENTO MÉDICO ANUAL 2021‼️

ℹ️➡️ RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se dá publicidade á campaña da vixilancia periódica da saúde para o ano 2021

Inscrición: A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento, que está dispoñible na OPAX.

👉 Toda inscrición xerará un xustificante do consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.

Prazo de inscrición: 3 meses contados a partir do día 4/2/2021, agás persoal de nova incorporación, o persoal que se incorpore ao traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde e o persoal que durante o prazo de solicitude estea gozando das vacacións. Nestes supostos deberá presentarse a debida xustificación ante o Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

▪️ Amplía información e accede ó DOGA ⤵️⤵️

Preme para acceder: DOGA – Campaña de vixiancia da saúde 2021