Archivo de la categoría: SAUDE LABORAL

CRIBADOS MÉDICOS EN GALICIA CO SERGAS

CRIBADOS MÉDICOS EN GALICIA (non deixes de velar pola túa saude)‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔴 PARA ACEDER A INFORMACIÓN ENTRAMOS TRAVÉS DA PÁXINA DO SERGAS (buscador de Google, palabra Sergas).
👉 Eleximos a participación nos programas poboacionais de cribado.
👉 Encontramos o cribado de cancro de mama (de momento solo podemos acceder a este cribado).

🔴 PARA PODER PARTICIPAR NO CRIBADO: ⤵️
➖ DEBEMOS ENVIAR UN CORREO a pgdpcm.dxsp@sergas.es
➖ DEBEMOS INDICAR NO CORREO OS SEGUINTES DATOS:⤵️
👉 Nome, apelidos, DNI, e a manifestación de que queremos participar no cribado e indicamos o noso seguro médico actual (Mapfre, Adeslas, Sanitas…etc); tamén debemos indicar que pertencemos a Mutualidade Xeral Xudicial.

Para calquera aclaración contacta cos nosos delegados

SEGUROS DE ACCIDENTES E FALECEMENTO PARA O PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA

A CONSELLERIA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SUSCRIBIU A NOVA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSOAIS, QUE DA COBERTURA A TODO O PERSOAL DA XUNTA DE GALICIA (Con efectos do 1 de xullo do 2023)

Con carácter xeral, as coberturas en caso de falecemento ou invalidez derivada de accidente ou enfemidade profesional son as previstas no folleto adxunto.

POSBILIDADE DE AMPLIAR AS COBERTURAS:

Ademais prevese a posibilidade de que calquera empregado publico da Xunnta de Galicia poida ampliar as coberturas, mediante a suscripción individual e voluntaria du suplemento/complemento do seguro, mediante o pagamento du importe adicional conforme se especifica no folleto informativo que se adxunta.

  • Se poderá incrementar o capital asegurado exposto anteriormente ata un máximo de 240.000 €.
  • Custo para cada persoa que o subscriba: 4,26 € ó ano por cada 6.000 € de capital adicional asegurado

AS ACLARACIÓNS EN RELACION A ESTA INFORMACION PODE DIRIXIR AO CORREO SEGUINTE;

  • partes.xestionriscos.facenda@xunta.gal

A COBERTURA :

Este seguro ten por obxecto a cobertura das enfermidades profesionais ou accidentes que poida sufrir o colectivo asegurado tanto durante o exercicio das súas ocupacións profesionais, como fóra do traballo, en calquera parte do mundo.

A cobertura da póliza ten ámbito mundial, as 24 horas do día.

AS GARANTIAS:

  • Falecemento por accidente: 49.000.-€-Gran Invalidez, Incapacidade Permanente Absoluta, Incapacidade Permanente Total por accidente: 49.000.-€
  • Incapacidade Permanente Parcial: Baremada cun máximo 49.000 €
  • Independentemente do anterior, o persoal da administración autonómica pode unilateralmente ampliar coberturas desta póliza de accidentes, subscribir unha póliza de vida ou ambas.

A DURACIÓN:

Esta modalidade de seguro contrátase por un ano de duración, entendéndose prorrogado por periodos anuais (salvo a renuncia do asegurado ou da aseguradora

A comunicación da renuncia:

  • Con dous meses de antelación no caso da compañía
  • Con un mes  de antelación no caso do asegurado

ADEMAIS PODEMOS CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA CON VENTAXAS:

Este seguro colectivo de adhesión voluntaria outorga cobertura ó risco de falecemento do asegurado, producido por calquera causa e en calquera lugar.

O Capital asegurado desta póliza ten un importe máximo de 300.000 € salvo autorización expresa de AXA.

As garantías que se cubrirían baixo esta póliza voluntaria (vida) serian:

  •  Seguro principal de falecemento (calquera causa), ata 300.000 €
  •  Incapacidade Absoluta ou Gran Invalidez, ata 300.000 €

DOCUMENTO ADXUNTO:

Díptico informativo Accidentes_2023

AVANCE DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA A CELEBRAR HOXE 9/3/2023 ÁS 10:30 HORAS

spjinforma

ℹ️➡️Lembrámosvos que hoxe teremos unha importante mesa sectorial coa seguinte Orde do día, e avanzámosvos as principais reivindicacións de SPJ-USO:

🔴 Orde do día: ⤵️
☑️ Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias.
☑️ Xulgados Violencia sobre a muller.
☑️ Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados.
Puntos informativos:
☑️ Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza.
☑️ Concurso de traslados.
☑️ Lei de eficiencia organizativa.
☑️ Calendario laboral.
☑️ Bolsa de persoal interino para médicos forenses.
☑️ Rogos e preguntas.

PRINCIPAIS ALEGACIÓNS QUE FARÁ NO DÍA DE HOXE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO.

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL: Tras anos esixindo a súa regulación, celebramos que no día de hoxe cerrarase un protocolo de acoso laboral para a Xustiza galega.

XULGADOS DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER: SPJ-USO foi o sindicato que esixiu a inclusión deste punto na orde do día; esiximos un plan integral que dea solución á problemática dos Xulgados de Violencia galegos. A administración non nos remitiu borrador sobre o que negociar polo que vos informaremos posteriormente.

FORMACIÓN PARA PERSOAL SEN  EXPERIENCIA E PERSOAL CON NOVO DESTINO DO CONCURSO DE TRASLADOS:  Unha reclamación histórica deste sindicato, o que nós chamamos a “formación de formadores”; unha reclamación que capitaneamos en solitario e que por fin parece que vai sair adiante, retribuíndose a  formación dos compañeiros sen experiencia. A administración non nos remitiu borrador algún, e esixiremos que non sexa unha simple declaración de cara á galería a inclusión deste punto na orde  do día.

ORDE SOBRE O HORARIO E CALENDARIO LABORAL NA XUSTIZA GALEGA

Principais propostas e alegacións de SPJ-USO ó borrador presentado pola Administración:

Como alegación inicial esiximos que se recollan os avances logrados na vía xudicial e negociadora nos últimos 10 anos, por non recollerse todos.

ESIXIMOS  poder acumular os días de asuntos particulares ós 7 días soltos de vacacións.

ESIXIMOS que conforme á normativa estatal se acorde a ampliación (1 de xuño a 30 de setembro)  da xornada de verán para funcionarios con fillos de ata 12 anos inclusive e con diversidade funcional.

ESIXIMOS a  recuperación da bolsa de horas (22,5 horas = ata 3 días de permiso).

Solicitamos a regulación por escrito das PROLONGACIÓNS DE XORNADA, así como a constancia escrita da “media hora de cortesía”.

Esiximos que os días de asuntos particulares  e vacacións se  poidan desfrutar tódolos anos ata o 31 de  marzo.

Solicitamos que no horario de verán se poida realizar a parte flexible horaria ata as 18:30.

Solicitamos a ampliación da xornada reducida de 9 a 14 horas (semana grande) á Semana Santa e á semana de Nadal.

Solicitamos a compensación de un día de asuntos particulares por cada festivo local ou autonómico que coincida en sábado.

 Accede á circular resumo: AVANCE MESA SECTORIAL 9-3-23 

TRALA REUNIÓN INFORMARÉMOSVOS PUNTUALMENTE DE TÓDOLOS PUNTOS DA ORDE DO DÍA.           

  SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

SPJ-USO DENUNCIA O LAMENTABLE ESTADO DE CONSERVACIÓN DA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E ESIXE SOLUCIÓNS ÁS HUMIDADES EXISTENTES.

Tras diversas xestións ó respecto, e previo compromiso verbal de que en breve se solucionará o problema, SPJ-USO ven de esixir formalmente por escrito que se dé SOLUCIÓN URXENTE á problemática das humidades existentes na AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, e especialmente na oficina da Audiencia Provincial, Sección 4 de Pontevedra. Esta problemática, como é de sobra coñecido, arrástrase dende hai tempo, tendo o último capítulo en canto a inundación no pasado mes de novembro. En todo caso, a problemática da Sección 4 ven de antes, e dende SPJ-USO entendemos que se demore o arranxo integral da cuberta da Audiencia Provincial, mais, a solicitude dos traballadores, non podemos  pasar por alto que a situación da Sección 4, ademais de lamentable estéticamente, é perxudicial para a saúde dos traballadores (e mais se cabe tendo en conta que varios traballadores sufren problemas de asma, alerxia e similares que se están agravando pola situación laboral que se ven obrigados a sufrir a diario). Polo anteriormente exposto, é polo que solicitamos que se dé unha solución aínda que sexa  de maneira provisional á Sección 4, pois noutro caso desde este sindicato verémonos abocados a denunciar a situación públicamente nos medios de comunicación así como ante a Inspección de Traballo, se nun prudencial espazo de tempo non recibimos resposta afirmativa á nosa solicitude.

Dado que unha imaxe vale mais que mil palabras, adxunto imaxes da situación actual da Sección 4.

Sigue leyendo

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD – 24.2.23 – AVANCES EN LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACOSO EN EL TRABAJO Y OTROS

PROTOCOLO DE ACOSO,  CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VIGO, PLAN DE RECUPERACIÓN POR LA HUELGA DE LAJ, PLAN DE CHOQUE A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA, TELETRABAJO Y ENTREGA DE PORTÁTILES, INSTALACIÓN DE TELÉFONOS, JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN, ARCHIVOS, REGULACIÓN DE TEMPERATURA EN JUZGADOS, GAS RADON Y OTROS 

CIRCULAR COMITÉ SEGURIDAD Y SALUD 24-2

PROTOCOLO DE ACOSO EN EL TRABAJO. Tal y como os veníamos informando, SPJ USO ha reclamado desde hace años en los Comités de Seguridad y Salud la creación un Protocolo que definiera un procedimiento de actuación claro en los supuestos de acoso laboral de cualquier naturaleza, de forma que se puedan evitar riesgos para la salud de los trabajadores en su entorno trabajo y que asegure así mismo su desarrollo personal y profesional  dentro de la Administración de Justicia.

Para nosotr@s, la presencia de las Organizaciones Sindicales debería quedar garantizada en la elaboración del mismo. Así mismo debería impulsarse la mediación y en su caso la investigación de los casos, facilitando los cauces de denuncia, garantizando la confidencialidad, así como a establecer la implantación de las medidas cautelares, siempre respetando la presunción de inocencia con objetividad e imparcialidad.

Un avance importante en este protocolo es que a petición de este sindicato se ha eliminado la facultad de que sea la Dirección Xeral quien diga si las  solicitudes de acoso que se presenten cumplen o no con los criterios establecidos para ser consideradas válidas. Desde SPJ-USO consideramos que  la definición como tal de un caso de acoso no puede ser arbitraria,  sino que  debe ser valorada ante el Comité de Intervención.

Tras años de espera, el Protocolo de Acoso en el Trabajo está llegando a término; el viernes tuvimos reunión del Comité de Seguridad y Salud y tras hacer las correspondientes alegaciones y pendiente de algún matiz, en breve se publicará. ADJUNTAMOS LOS PUNTOS MÁS DESTACADOS EN EL SIGUIENTE PDF:

RESUMEN PROTOCOLO

LA DXX MANIFESTÓ QUE LA REUNIÓN DEBERÍA VERSAR EXCLUSIVAMENTE AL TEMA DE SALUD LABORAL,  NO OBSTANTE  DIERON RESPUESTAS A TEMAS QUE  SE DEBATIERON Y A PREGUNTAS EFECTUADAS POR ESTE SINDICATO:

PLAN DE RECUPERACIÓN  POR LA HUELGA DE LOS LETRADOS.- El Director Xeral comunica que el viernes tuvo reunión sectorial con las Comunidades Autónomas donde se habló de este tema e informa que es  competencia del  Ministerio de Justicia y que por ello debe establecer  un programa organizativo similar al del Covid con el correspondiente presupuesto económico, dado que el conflicto es a nivel Ministerio.

PLAN DE CHOQUE A LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA.-SPJ USO reitera la problemática existente en todos los Juzgados de Violencia;  la DXX es consciente de la problemática de los Juzgados de Violencia y alega que no se trata de un  problema económico sino de organización y que es este caso la solución pasaría porque el TSJ  fijase unas normas de reparto y evidentemente que se cumplieran. DESDE SPJ USO SOLICITAMOS QUE SEA UN PUNTO  DEL DÍA EN LA PRÓXIMA MESA SECTORIAL Y QUE SE TRAIGA UNA SOLUCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMATICA EXISTENTE EN ESTOS ÓRGANOS JUDICIALES, PARA ELLO HEMOS ELEVADO EL CORRESPONDIENTE ESCRITO AL TSJ.

TELETRABAJO Y ENTREGA DE PORTATILES.- En cuanto a la regulación del teletrabajo no hay cambios y se sigue con la actual. Comunican que  se están repartiendo los portátiles en  Vigo en la Ciudad de la Justicia y una ver terminado se procederá al reparto en el resto de territorios.

TELEFONOS.- Dotar de más  dispositivos en los puestos de trabajos. Desde la DXX comunican que toman nota y que donde si se pondrán son en las Salas de Vistas. Como novedad adelanta que están con las últimas pruebas de LAS DESCARGAS DEL  EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, lo que evitará llamadas y visitas a los puestos de trabajo ya que los profesionales podrán consultar de manera digital el estado de los expedientes

JUZGADOS DE NUEVA CREACIÓN.- Están elaborando un informe para llevarlo a la Comisión Mixta del TSJ con alguna nueva solicitud,  así mismo comunican que incluirán las reiteradas solicitudes efectuadas por este Sindicato como son la creación de nuevos juzgados en Villagarcía, Ribeira y Vivero, no obstante adelantan que el Ministerio no está por la  labor de  crear nuevos órganos en Pueblos.

ARCHIVOS.- Solicitamos solución integral a los problema de archivos en la Administración de Justicia. Comunican que  se están haciendo expurgos en los archivos por parte de una empresa externa, no obstante se podrá solicitar que se hagan algunos con carácter urgente que tendrán que ser previamente notificados porque estos requieren de una labor específica para su realización y que debe ser organizado.

REGULACIÓN ADECUADA DE TEMPERATURA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. Hay demasiados órganos judiciales que carecen de aire acondicionado y otros que tienen una pésima climatización, en la que  NO EXISTE CONTROL DE LA TEMPERATURA, algo que se resolvería con la instalación de un simple termóstato que la regule.

GAS RADÓN. En breve tendremos una resolución que incluirá un listado donde aparecerán los  ayuntamientos  que tienen prioridad para la realización de dicho estudio por sus características intrínsecas; En lo que a nosotros nos afecta en los edificios judiciales podrán ser en nuestro caso los que cuenten con sótanos, semisótanos  o plantas bajas.

En el siguiente PDF se adjuntan más propuestas efectuada por SPJ USO

RUEGOS Y PREGUNTAS

 EVALUACIÓN DE  RIESGOS  CIUDAD DE LA JUSTICIA EN VIGO

Desde la DXX nos comunican  que la previsión es que en el mes de Junio se proceda a la correspondiente evaluación de riesgos.

Desde  SPJU USO llevamos a la mesa las siguientes carencias detectadas en la ciudad de la justicia, pero por parte de la dxx contestaron a muy pocas y manifiestan que son temas que deben llevarse a mesa sectorial, a celebrar en la semana del 7. a continuación las detallamos y os pedimos que si veis alguna que deba incluirse nos las comuniquéis. LAS ADJUNTAMOS EN EL SIGUIENTE PDF:

CIUDAD DE LA JUSTICIA