Archivo de la categoría: SAUDE LABORAL

RESUMO DA REUNIÓN DO 21/04/2022, DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE COAS ORGANIZACIÓNS

O Director Xeral de Xustiza acaba de confirmar no seo da xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde, que vanse instalar, inicialmente, 15 DESFIBRILADORES nos edificios xudiciais das 7 cidades galegas e posteriormente a petición de SPJ-USO, que se abrira unha nova fase de colocación de desfibriladores en todos os partidos Xudiciais de Galicia. Tamén nos adiantou que os encargados de velar polo seu uso e mantemento serán os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado e o persoal de seguridade privada.

Adxuntamos resumo da reunión.- comite laboral 21.4.22 (2)

 

FIN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS

Se ha publicado en el B.O.E., el siguiente Real Decreto:

Medidas sanitarias
 • Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

  Ante la duda e incertidumbre que está surgiendo entre l@s compañer@s,  de si en los puestos de trabajos es obligatorio el uso de mascarillas, desde SPJ USO os informamos que mañana está previsto la Celebración del Comité de Seguridad y Salud y dentro del orden del día está fijado «INFORMACIÓN DATOS COVID 19»,  y exigiremos que por el Servicio de prevención de Riesgos, se establezcan  todas las medidas de prevención que sean necesarias para la nueva normalidad.

   

A DXX CONVOCA PARA O 21/04/22 O COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Por orde do director xeral de Xustiza, convocase para a celebración, a través do sistema de videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde, na seguinte data e hora indicados:

21 de abril de 2022 ás 10.30 horas

ORDE O DÍA:

 1. Proposta de Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias
 2. Información datos COVID 19
 3. Dotación de desfibriladores nas unidades xudiciais
 4. Información Cidade da Xustiza de Vigo

Xunto coa presente convocatoria, achégase información respecto de:

 • Acta da sesión do 16/07/2021.
 • Borrador de Protocolo de acoso e outras condutas discriminatorias
 • Programación de actividades de prevención de riscos laborais para o 2022
 • Avaliación de riscos, plans de acción e medidas emerxencia (dende agosto 2021)
 • Adaptacións de postos e adscricións por motivos de saúde (dende agosto 2021)
 • Accidentes de traballo e enfermidades profesionais (dende agosto 2021)

RECOÑECEMENTO MÉDICO ANUAL 2022 ➖ Campaña de vixiancia da saúde!

Publicada no Doga a RESOLUCIÓN do 27 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, pola que se dá publicidade da campaña da vixilancia periódica da saúde para o ano 2022.

Inscrición: A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento, que está dispoñible na OPAX.

👉 Toda inscrición xerará un xustificante do consentimento que se deberá presentar o día concertado para realizar a vixilancia da saúde.

Prazo de inscrición: 4 meses contados a partir do día 2/2/2022, agás persoal de nova incorporación, o persoal que se incorpore ao traballo tras unha ausencia prolongada por motivos de saúde e o persoal que durante o prazo de solicitude estea gozando das vacacións. Nestes supostos deberá presentarse a debida xustificación ante o Servizo de Prevención de Riscos Laborais.

▪️ Amplía información e accede ó DOGA: ⤵️⤵️
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220201/AnuncioG0595-270122-0002_gl.html

REUNIÓN DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DE 16 DE XULLO DE 2021, COAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

RESUMO DA REUNIÓN DO 16/07/2021, DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE COAS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS

INFORMACION SOBRE COVID 19

O director Xeral expón as seguintes: seguimos dispensando cada 15 días as máscaras quirúrxicas, as FFP2 seguen dispensándose para o persoal que sae as dilixencias de rúa e  baixo demanda dispénsase o xel hidroalcohólico e as luvas.

Incrementáronse os biombos para tentar cubrir a maior superficie entre funcionarios e a xente.

Para a limpeza dos calabozos está a dispensarse dunhas bandas refugables para a desinfección dos mesmos e a protección para o persoal de limpeza.

O Director Xeral de Xustiza informa que  hai un lixeiro incremento de xente confinada polo Covid-19. Hai 6 novos positivos entre funcionari@s de Xustiza e 3 entre Xuíces, Letrados, Fiscais.

O contrato de limpeza vaise prorrogar por dous meses mais (agosto e setembro). Despois, o novo contrato de limpeza, que terá un importe de 2.277.532,70 euros, deberá ser aprobado polo Consello da Xunta de Galicia.

Sigue leyendo