Archivo de la categoría: RPT’s

PUBLICADO NO DOG DE HOXE, A NOVA RPT DO IMELGA DE GALICIA!!

NO DOG DE HOXE, 24 DE NOVEMBRO, PUBLICASE A RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas do IMELGA na Comunidade Autónoma de Galicia.

ACCEDE A RESOLUCIÓN DO DOG 👇🏻👇🏻👇🏻

MODIFICACION RPT IMELGA GALICIA

 

PUBLICADO NO DOG DE HOXE, A NOVA RPT DAS FISCALÍAS!!

NO DOG DE HOXE, 17 DE NOVEMBRO, PUBLICASE A RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

Mediante a Resolución do 26 de marzo de 2015, publicouse a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia, cuxa estrutura e organización foi determinada polo Decreto 124/2014, do 11 de setembro (DOG núm. 186, do 30 de setembro), e que foi aprobada con carácter definitivo polo Ministerio de Xustiza pola Orde JUS/660/2015, do 25 de marzo (BOE núm. 92, do 17 de abril). Posteriormente, pola Resolución do 12 de novembro de 2015 (DOG núm. 225, do 25 de novembro), e pola Resolución do 1 de xullo de 2020 (DOG núm. 138, do 13 de xullo), modifícase a devandita relación de postos de traballo.

De acordo co artigo 523 da Lei 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, unha vez aprobadas as relacións de postos iniciais, a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia para aprobar as súas modificacións. En todo caso, as modificacións das RPT iniciais que se produzan deberán contar con informe previo do Consello Xeral do Poder Xudicial e, para a súa efectividade, é preceptiva a comunicación previa ao Ministerio de Xustiza.

Polo exposto, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Negociación e o Consello Xeral do Poder Xudicial, e comunicada a modificación ao Ministerio de Xustiza,

ACORDOUSE: 

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia que figura no anexo da presente resolución.

ACCEDE A RESOLUCIÓN DO DOG 👇🏻👇🏻👇🏻

AnuncioV0654-091122-0001_gl

Aprobar a modificación da relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia que figura no anexo da presente resolución.

 

PUBLICACIÓN DA NOVA RPT DAS FISCALÍAS DE GALICIA NO DOGA‼️

SPJ-USO INFORMA

A DXX informa que o 📆 17.11.2022 está prevista a publicación no DOG da Resolución do 7 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de Xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

▪️ Manterémosvos puntualmente informados.

DOG: Publicada a modificación da RPT das oficinas fiscais en Galicia.

DOGRESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a RPT (relación de postos de traballo) das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.

Aprobouse a modificación da relación de postos de traballo das oficinas fiscais da Administración de xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia que figura no anexo da resolución.

Preme e accede á NOVA RPT das OFICINAS FISCAIS 2020

Relación de Puestos de Trabajo N.O.F. Territorio Ministerio.

Relaciones de puestos de trabajo
  • Orden JUS/3/2018, de 5 de enero, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la segunda fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal, y se modifica la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la primera fase.