Archivo de la categoría: SUBSTITUCIÓNS

ADXUDICACIÓNS DAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 22/11/22

SUBSTITUCIÓNS

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📢🔊 ADXUDICACIÓNS DAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 22/11/22
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

ℹ️➡️ 29/11/2022, Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución ofertadas o 22/11/2022.

▪️ Amplía información: ⤵️⤵️

ADXUDICACIÓNS DAS PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN O 22-11-2022

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES: 22/11/2022

SUBSTITUCIÓNS➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📢🔊 NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES ➖ 📆 22/11/2022‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería :

Resolución novas substitucións 20-11-22

🔴 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3⃣ días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴 Modelo de solicitude: Anexo II.
👉 Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es
👉 Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.
👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.
👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️ Accede á normativa 2022 que regula as substitucións: https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️ Adxuntamos arquivo coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS. ⤵️⤵️

https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/resolucion-novas-subst.pdf

ADXUDICACIÓNS DAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 7/11/22

SUBSTITUCIÓNS

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📢🔊 ADXUDICACIÓNS DAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 07/11/22
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

 

ℹ️➡️ 11/11/2022 – Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de substitución ofertadas o 7/11/2022.

▪️ Amplía información: ⤵️⤵️

ADXUDICACIÓNS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 7/11/2022

NOVAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS 07/11/2022

ℹ️➡️ Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza, (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería

https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/concursos-e-provision

🔴PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴Modelo de solicitude: Anexo II.

👉Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

👉 Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

👉O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

👉Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️Accede á normativa 2022 que regula as substitucións: https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️ Accede á resolución e ás SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS.⤵️⤵️

https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/persoal/20221107-resolucion-novas-substitucions.pdf

ADXUDICACIÓN DAS ÚLTIMAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS

SUBSTITUCIÓNS

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE RESOLVE A CONVOCATORIA DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN.

Accede á resolución:

20221031-resolucion-adxudicacion-substitucions

Prazas adxudicadas: