Archivo de la categoría: SUBSTITUCIÓNS

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 15/03/2023

 

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza e mais na web da Consellería.

Accede á resolución neste enlace:

Resolución Substitucións 15/03/2023

🔴PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴Modelo de solicitude: Anexo II
Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️Accede á normativa 2022 que regula as substitucións: https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️Consulta na imaxe as SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS

ADXUDICACIÓNS DAS ÚLTIMAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS ENTRE TITULARES

RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE RESOLVE A CONVOCATORIA DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN DO 24-02-2023

Accede á páxina da Xunta de Galicia:

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non-indexar/76940/92043/20230303-resolucion-adxudicacion-substitucions.pdf?version=1.0

▪️ Amplía información e accede ás adxudicacións:

ACCEDE Á RESOLUCIÓN RESOLVENDO AS SUBSTITUCIÓNS DO 24-02-2023

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 24/02/2023

SUBSTITUCIÓNSPublicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza e mais na web da Consellería.

Accede á resolución neste enlace

20230224-resolucion-substitucions

🔴PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴Modelo de solicitude: Anexo II
Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️Accede á normativa 2022 que regula as substitucións:

https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️Consulta na imaxe as SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS.

 

ADXUDICACIÓN DAS ÚLTIMAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS!!

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión temporal de postos de traballo mediante o sistema de SUBSTUTUCIÓNS, ofertados o 9.02.2023

▪️ Amplía información e accede ás adxudicacións:

Adxudicacións substitucións

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 09/02/2023

SUBSTITUCIÓNSPublicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza e mais na web da Consellería.

Accede á resolución neste enlace

https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/persoal/concurso-traslados/2023/20230208-resolucion-novas-sustitucions.pdf

🔴PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación.

🔴Modelo de solicitude: Anexo II
Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

Mentres non se habilite a opción de solicitude á través de OPAX , ou en caso de fallo acreditado do sistema, as solicitudes faranse conforme ao anexo II, e se for o caso a documentación ou alegacións, deberán presentarse na sede electrónica da Xunta (https://sede.xunta.gal/) mediante o modelo ou solicitude xenérica co código PR004A

🔴As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️Accede á normativa 2022 que regula as substitucións:

https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

▪️Consulta na imaxe as SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS.