Archivo de la categoría: REXISTRO CIVIL

REXISTRO CIVIL: APLICACIÓN «DICIREG»

Instrución do 3 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Seguridade Xurídica e Fe Pública, pola que se modifican as pautas e criterios para apoiar a entrada en servizo efectiva da aplicación informática Dicireg, a partir da entrada en funcionamento da primeira oficina conforme ás previsións contidas na Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.

REXISTRO CIVIL: CIRCULAR DO MINISTERIO ONDE SE DISPOÑEN OS CRITERIOS DAS ACTUACIÓNS URXENTES FORA DO HORARIO DE OFICINA

O Ministerio de Xustiza ven a publicar a circular 5/2022 onde se dispoñen as pautas a seguir polos Xulgados, nos Partidos Xudiciais onde está en marcha o modelo de Rexistro Civil da Lei 20/2011 de 21 de Xullo, para dar resposta ás actuacións urxentes e inaprazábeis en materia de Rexistro Civil, fora do horario das oficinas.

Desde a entrada en vigor da Lei 20/2011, do 21 de xullo o pasado 30 de abril de 2021 a implantación do novo modelo de Rexistro Civil está a levarse a cabo de forma graduada, polo que temos que convivir con dúas leis, ( Lei de 1957 e a nova Lei do 2021) e con dous sistemas informáticos ( INFOREG – DICIREG), ademais dos libros manuscritos daqueles xulgados nos que non están dixitalizados.

Aínda que a Lei 20/2011, do 21 de xullo entrou completamente en vigor o 30 de abril de 2021, non se aplicará en cada unha das Oficinas ata que conten cos medios e sistemas informáticos e as condicións de funcionamento adecuadas.

Sigue leyendo

REGISTRO CIVIL: INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA

En el  BOE de hoy 23 de septiembre de 2021, se ha publicado la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

Instrucción de 16 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerdan las pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg, a partir de la entrada en funcionamiento de la primera oficina conforme a las previsiones contenidas en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Accede a la Instrucción:

INSTRUCCIÓN DE 16-09-21, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA

REXISTRO CIVIL: ENTRA EN SERVIZO A APLICACIÓN INFORMÁTICA DICIREG EN MADRID

No día de hoxe o BOE publica a Resolución 29 de xullo de 2021 pola que se acorda a entrada en servizo efectiva da aplicación informática Dicireg na Oficina Xeral de Madrid, para o funcionamento da mesma conforme ás previsións contidas na Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil.

RESOLUCIÓN DO BOE: Resolución de 29 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

 

Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

 Os remitimos publicación en el BOE de hoy  de una Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre nuevos aspectos de la Intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la nueva Ley de 2011 del Registro Civil.

ADJUNTAMOS ENLACE A LA INFORMACI’ON

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12124