Archivo de la categoría: MESA SECTORIAL

IMPORTANTE – INFORMACIÓN DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DO 9/3/2023

spjinforma

Accede á CIRCULAR da MESA SECTORIAL de 9-3-22

Formación de formadores – FORMACIÓN RETRIBUÍDA DOS NOVOS COMPAÑEIROS (Outra reivindicación conseguida por SPJ-USO)

Conforme á solicitude histórica de SPJ-USO, ó fin conseguimos que a DXX retribuía a formación dos compañeiros que tomen posesión nun novo destino (sexan titulares ou interinos) mediante prolongacións de xornada voluntarias por un mes prorrogable a 2 meses con preferencia no mesmo xulgado….e a solicitude do letrado (baseada na chegada de funcionarios sen experiencia, etc….). A DXX estudiará as solicitudes. Preferencia no propio órgano, en principio.

CONCURSO DE TRASLADOS 2022 – GALICIA

A DXX infórmanos que en Galicia quedaron 93 prazas VACANTES/DESERTAS sen cubrir no concurso 2022 ( 23 XESTIÓN, 26 CTPA, 44 AUXILIO).

O “saldo de funcionarios é favorable dado que vanse fóra 10 funcionarios e veñen 39 de fóra.

A solicitude de SPJ-USO procederase á convocatoria urxente de comisións de servizo ou substitucións segundo corresponda con anterioridade incluso á data na que a praza quede efectivamente desocupada.

A DXX comprométese a negociar de novo e publicar formalmente novos criterios de cese para próximos concursos.

De momento seguen os criterios establecidos para anteriores concursos de traslados, xunto coa instrucción publicada e a normativa de interinos.

CARREIRA PROFESIONAL – GRADO ORDINARIO E COBRO DE GRADO 2 DE XESTORES E FORENSES

SPJ-USO solicitou a negociación urxente da apertura do grao Ordinario de Carreira profesional. Están pendentes dos avances na función pública galega neste tema.

Por outra banda, a DXX confírmanos que na próxima nómina de MARZO, COBRARÁNSE OS ATRASOS DO GRADO 2 DE XESTORES E FORENSES, así como procederáse á actualización en nómina do dito grado 2 ós funcionarios que corresponda. De non ser posible na nómina de marzo (cren que si), sería na de ABRIL.

SOLUCIÓN Á PROBLEMÁTICA DOS XULGADOS DE VIOLENCIA – A DXX VENDEUNOS UN CARAMELO QUE NON TEMOS!!!

A DXX propon instar á Comisión Mixta a modificación das normas de reparto para que os detidos de Violencia pasen ó Xulgado de Violencia a mais tardar ás 12:00 horas. Dende SPJ-USO creemos que esta proposta excede as competencias da DXX e non soluciona en absoluto a problemática.

Respecto á CREACIÓN DE NOVOS ÓRGANOS XUDICIAIS COMARCALIZADOS ESPECÍFICOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO NAS 7 CIDADES, a realidade é que é probable que se soliciten ó Ministerio os 5 como informou a Xunta, pero sólo prevén de feito a aprobación do Xulgado de Violencia de Xénero exclusivo de Santiago de Compostela, que tería xurisdicción sobre Santiago, Ribeira, Padrón, Noia e Negreira.

Dende SPJ-USO solicitamos unha visión global da problemática de violencia e gardas específicas de violencia. SPJ propón como solución inmediata varias prolongacións de xornada semanais (non mensuais) en cada xulgado de violencia das ciudades, e unha nos pobos, así como unha compensación económica (incremento del complemento) e horaria para os funcionarios destes órganos..

CALENDARIO LABORAL. Convocaranse mesas de traballo para negociar a nova regulación do calendario laboral, xa con vistas ó ano 2024.

NOVA BOLSA DE INTERINOS MÉDICOS FORENSES: Convocaranse mesas de traballo para tratar o tema. Pídennos alegacións e propostas por escrito previas á convocatoria das mesmas, e coméntannos a posibilidade de negociar “LISTAS ABERTAS” nas ditas mesas.

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VENDING NAS 7 GRANDES CIDADES GALEGAS: Comezarase próximamente coa instalación das mesmas.

Acceso ó Expediente electrónico por parte dos profesionais: Vaise facer unha “proba piloto” na cidade de Ourense con un procurador no Xulgado de Instancia 7.

PONTEVEDRA – OBRAS NO EDIFICIO VELLO DE A PARDA: Vaise proceder á inmediata licitación das obras pendentes (Xulgado de Garda, Decanato e Imelga).

PORTÁTILES PARA TELETRABALLO: Pendentes de reparto, vano falar con Amtega e seguen sen ter criterios establecidos.

DICIREG: HABERÁ FORMACIÓN PRESENCIAL PARA DICIREG en tódolos partidos xudiciais galegos, incluídas por suposto as Vilas.

SEDE DE EXAME EN GALICIA DA OPOSICIÓN LIBRE: A sede será en SANTIAGO DE COMPOSTELA, concretamente nas FACULTADES DE DEREITO E POLÍTICAS.

INMEDIATA PUBLICACIÓN DO PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL

Prevese a inmediata publicación do protocolo de acoso, ó fin, unha vez foi aprobado na mesa sectorial. Será o Comité de Intervención o encargado de decidir se as solicitudes de acoso que se presenten. cumpren ou non os requisitos. Seguidamente procederase á elaboración dun PROTOCOLO POR ACOSO SEXUAL.

LEI DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA E LEI DE EFICIENCIA PROCESAL: A DXX comunica que se prevé a aprobación da LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA no mes de ABRIL, e da LEY DE EFICIENCIA PROCESAL no mes de XUÑO, aínda que tamén recoñece que “O MINISTERIO PREVÉ RETRASOS…”

PLAN RECUPERACIÓN COMO CONSECUENCIA DA FOLGA DE LAJ: A DXX confírmanos que unha vez remate a folga haberá un plan de recuperación para tódolos traballadores (Xuices, Laj, Xestores, Tramitadores e Auxilios), que deberá ser financiado polo Ministerio de Xustiza.

Accede á CIRCULAR da MESA SECTORIAL de 9-3-22

AVANCE DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA A CELEBRAR HOXE 9/3/2023 ÁS 10:30 HORAS

spjinforma

ℹ️➡️Lembrámosvos que hoxe teremos unha importante mesa sectorial coa seguinte Orde do día, e avanzámosvos as principais reivindicacións de SPJ-USO:

🔴 Orde do día: ⤵️
☑️ Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias.
☑️ Xulgados Violencia sobre a muller.
☑️ Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados.
Puntos informativos:
☑️ Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza.
☑️ Concurso de traslados.
☑️ Lei de eficiencia organizativa.
☑️ Calendario laboral.
☑️ Bolsa de persoal interino para médicos forenses.
☑️ Rogos e preguntas.

PRINCIPAIS ALEGACIÓNS QUE FARÁ NO DÍA DE HOXE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO.

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL: Tras anos esixindo a súa regulación, celebramos que no día de hoxe cerrarase un protocolo de acoso laboral para a Xustiza galega.

XULGADOS DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER: SPJ-USO foi o sindicato que esixiu a inclusión deste punto na orde do día; esiximos un plan integral que dea solución á problemática dos Xulgados de Violencia galegos. A administración non nos remitiu borrador sobre o que negociar polo que vos informaremos posteriormente.

FORMACIÓN PARA PERSOAL SEN  EXPERIENCIA E PERSOAL CON NOVO DESTINO DO CONCURSO DE TRASLADOS:  Unha reclamación histórica deste sindicato, o que nós chamamos a “formación de formadores”; unha reclamación que capitaneamos en solitario e que por fin parece que vai sair adiante, retribuíndose a  formación dos compañeiros sen experiencia. A administración non nos remitiu borrador algún, e esixiremos que non sexa unha simple declaración de cara á galería a inclusión deste punto na orde  do día.

ORDE SOBRE O HORARIO E CALENDARIO LABORAL NA XUSTIZA GALEGA

Principais propostas e alegacións de SPJ-USO ó borrador presentado pola Administración:

Como alegación inicial esiximos que se recollan os avances logrados na vía xudicial e negociadora nos últimos 10 anos, por non recollerse todos.

ESIXIMOS  poder acumular os días de asuntos particulares ós 7 días soltos de vacacións.

ESIXIMOS que conforme á normativa estatal se acorde a ampliación (1 de xuño a 30 de setembro)  da xornada de verán para funcionarios con fillos de ata 12 anos inclusive e con diversidade funcional.

ESIXIMOS a  recuperación da bolsa de horas (22,5 horas = ata 3 días de permiso).

Solicitamos a regulación por escrito das PROLONGACIÓNS DE XORNADA, así como a constancia escrita da “media hora de cortesía”.

Esiximos que os días de asuntos particulares  e vacacións se  poidan desfrutar tódolos anos ata o 31 de  marzo.

Solicitamos que no horario de verán se poida realizar a parte flexible horaria ata as 18:30.

Solicitamos a ampliación da xornada reducida de 9 a 14 horas (semana grande) á Semana Santa e á semana de Nadal.

Solicitamos a compensación de un día de asuntos particulares por cada festivo local ou autonómico que coincida en sábado.

 Accede á circular resumo: AVANCE MESA SECTORIAL 9-3-23 

TRALA REUNIÓN INFORMARÉMOSVOS PUNTUALMENTE DE TÓDOLOS PUNTOS DA ORDE DO DÍA.           

  SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

MESA SECTORIAL: CONVOCASE MESA SECTORIAL PARA O PRÓXIMO DÍA 9/03/2023

CONVOCATORIA DA MESA SECTORIAL PARA O PRÓXIMO DÍA 9 DE MARZO DE 2023

Seguindo instrucións do Director Xeral, convócase Mesa Sectorial para o próximo día 9 de marzo ás 10:30 horas, na sala Colmeiro da EGAPA previsión é que a reunión poida seguirse tamén por videoconferencia:

Orde do día:

– Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias. SPJ-USO conseguiu a creación dun Protoclo, despois de levar anos reclamando nos Comités de Seguridade e Saúde a súa creación, nos supostos de acoso laboral, para evitar riscos para a saúde dos traballadores e procurar o desenvolvemento persoal e profesional dentro da Administración de Xutiza.

 CIRCULAR COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE 24-2

RESUMO-PROTOCOLO

– Xulgados Violencia sobre a muller:  SPJ USO solicitou a súa inclusión na Mesa Sectorial, para dar una solución inmediata á problemática existente nestes órganos xudiciais (presentouse escrito ao TSX de Galicia), e solicitamos un Plan de choque para os Xulgados de Violencia).

SPJ-USO solicitou en relación cos  Xuzgados de Violencia Sobre a Mller:
  1. “Que se refuercen todos estos juzgados con al menos un funcionario del Cuerpo de Gestión o Tramitación Procesal y Administrativa y en su defecto que se concedan prolongaciones de jornada.
  2. Que se proceda al nombramiento de funcionarios de refuerzo por cada nuevo juez de refuerzo que se nombre, como consecuencia de la implantación y ejecución del Plan Global.
  3. La plantilla de los “equipos de apoyo al juez de refuerzo” deberá ser conformada por un mínimo de tres funcionarios de la Administración de Justicia, entre los que habrá obligatoriamente un mínimo de un funcionario de los tres Cuerpos Generales de la Administración de Justicia.
  4. Que las IT’s se cubran de manera inmediata, para ello solicitamos que mientras no se nombre a un funcionario interino, se cubra la incapacidad por los Servicios de Apoyo.
  5. Que se mantengan las prolongaciones de jornada allí donde se hayan asignado”.
VER ESCRITO PRESENTADOS: MEDIDAS DE REFORZO XULGADOS DE VIOLENCIA

– Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados. SPJ-USO leva tempo presentados escritos e solicitando que se nomeen titores ou formadores, para a formación tanto de interinos coma de titulares que se incorporen ao Órgano Xudicial.

Escritos presentados por SPJ-USO:
1.-“Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 17.01.22: 👇
https://spjusogalicia.com/spj-uso-reitera-a-recuperacion-da-figura-do-formador-ou-ben-se-nomeen-titores/
2.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 7.5.21: 👇
https://spjusogalicia.com/la-recuperacion-de-la-figura-del-formador-para-resolver-la-necesidad-de-formacion-presencial/
3.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 4.3.2021:👇
https://spjusogalicia.com/spj-uso-reitera-e-solicita-formacion-presencial-de-manera-inmediata/
4.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 29.1.20:👇
https://spjusogalicia.com/spj-uso-reitera-formacion-presencial-sobre-utilizacion-dos-equipos-de-videoconferencia-para-tods-os-auxilios-xudiciais/
5.- Publicación en nuestro blog y presentación de escrito en fecha 29.10.19:👇
https://spjusogalicia.com/formacion-presencial-sobre-a-utilizacion-de-equipos-de-videoconferencia/”

CIRCULAR-GALICIA-FORMADOR

– Puntos informativos:

– Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza. SPJ-USO solicitou un Plan de recuperación tras a folga.

– Concurso de traslados

– Lei de eficiencia organizativa

– Calendario laboral

– Bolsa de persoal interino para médicos forenses

– Rogos e preguntas

Ademais destes puntos, no que SPJ-USO fará novas propostas, tratará temas como o teletraballo e a  entrega de portátiles, teléfonos; Rexistros Civís, Xulgados de nova creación, arquivos, regulación adecuada da temperatura nos postos de traballo, gas radón, e moitos temas provincias e locais.

A FIRMA, O DESENVOLMENTO E O AVANCE DA TRAXECTORIA PROFESIONAL XA É UNHA REALIDADE – ACCEDE ÓS ACORDOS ÍNTEGROS

Carreira profesional

O 14 de novembro de 2022 quedará marcado no calendario como o día en que grazas ao apoio dos  traballadores de Xustiza de Galicia que confiaron neste Sindicato, A FIRMA, O DESENVOLMENTO E AVANCE DA TRAXECTORIA PROFESIONAL XA É UNHA REALIDADE. 

Accede ós acordos íntegros e AMPLIA INFORMACIÓN  NOS PDF ADXUNTOS 👇🏻👇🏻👇🏻

COPIA DO ACORDO ASINADO EN DATA 14 DE NOVEMBRO

ACORDO TRAXECTORIA

 

ACORDO CONVOCATORIA GRAOS I E II

Acordo Convocatoria Graos I e II

 

 

CARREIRA PROFESIONAL: MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DE HOXE 9/11/2022

Carreira profesionalℹ️➡️ No día de hoxe tivo lugar xuntanza da mesa sectorial de Xustiza na que se tratou, en desenvolvemento do acordo de carreira profesional do que SPJ-USO é impulsor, a convocatoria dos grados extraordinarios 1 e 2 neste 2022.

🔴 Na mesa de hoxe confírmase que tódolos sindicatos presentes na mesa Sectorial da Xustiza Galega (SPJ-USO, CCOO, UGT e agora tamén STAJ, CUT e CIGA) finalmente firmarán o acordo de Carreira Profesional.

🔴 Logo de expoñer as nosas alegacións ó texto remitido de convocatoria, quedamos pendentes dunha última xuntanza que terá lugar o vindeiro luns día 14, e na que se prevén poucos cambios respecto do borrador de convocatoria do que vos temos informados en días anteriores e ó que podedes acceder pinchando no seguinte enlace: 

Borrador Convocatoria grados extraordinarios  I e II XUSTIZA

 

🔴 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
☑️ Grao 1 para TÓDOLOS CORPOS e grado 2 para TRAMITACIÓN E AUXILIO: 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación do acordo no doga, que se prevé a finais de novembro.
☑️ Grao 2 para XESTIÓN E FORENSES: 15 días hábiles a partir do 2 de febreiro de 2023.

👉 Unha vez rematada a vindeira mesa do luns 14 informaremos puntualmente.