Archivo de la categoría: ACCIÓN SOCIAL

PUBLICADA NO DOG A CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022!!

PUBLICADO NO DOG DE HOXE 29/6:

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2022 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

CONVOCATORIA DE ACCIÓN SOCIAL 2022

🔴 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 15 DIAS HÁBILES – ATA O 20 DE XULLO.

🔴 TERÁN A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS:
Os solicitantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33% que reúnan os requisitos establecidos e os solicitantes que, reunindo os requisitos establecidos nos apartados anteriores, teñan baixo a súa dependencia directa e legal, e vivindo ás súas expensas, cónxuxe, parella de feito, fillos, ascendentes de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade ou persoas tuteladas por sentenza xudicial firme con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33%.

⭕ Poden solicitar acción social:

Poderán solicitar as axudas os funcionarios de carreira e interinos dos seguintes corpos ao servizo da Administración de xustiza: médicos forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial.

O persoal referido no parágrafo anterior deberá estar, no prazo de presentación das solicitudes, en situación de servizo activo ou de excedencia por coidado de fillos e ter destino nesta comunidade autónoma, así como reunir os restantes requisitos exixidos polo presente programa de atención de persoas discapacitadas do Fondo de Acción Social. Sigue leyendo

ACCIÓN SOCIAL: PRÓXIMA PUBLICACIÓN NO DOG DOS CRITERIOS DE REPARTICIÓN

A Dirección Xeral de Xustiza ven de comunicarnos que o próximo mércores 29 de xuño publicaranse no DOG a resolución pola que dá publicidade os criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2022 para o persoal da Administración de xustiza destinado en Galicia.

TERÁN A CONDICIÓN DE BENEFICIARIOS:

Os solicitantes con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33% que reúnan os requisitos establecidos e os solicitantes que, reunindo os requisitos establecidos nos apartados anteriores, teñan baixo a súa dependencia directa e legal, e vivindo ás súas expensas, cónxuxe, parella de feito, fillos, ascendentes de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade ou persoas tuteladas por sentenza xudicial firme con discapacidade física, psíquica ou sensorial igual ou superior ao 33%.

PRAZO DE SOLICITUDES: 15 DÍAS HÁBILES DENDE O DIA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN.

Dende SPJ-USO, mostramos o noso rexeitamento a esta «acción social recortada» e instamos de novo á DXX a súa retirada e que se recollan e inclúan as alegacións feitas por este sindicato: A reposición dos programas existentes antes do ano 2011, é dicir:

  • AXUDA POR FILLOS
  • AXUDA DE ESTUDOS DE FUNCIONARIOS E FILLOS A INCLUSIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO PODEN SER O KRON.
  • E POR SUPOSTO, MANTENDO O ÚNICO PROGRAMA QUE HAI NA ACTUALIDADE, O DE DISCAPACIDADE.

E todo isto chegando o 1% da masa salarial, e non aportando a ridícula cantidade de 21.911 euros, nun colectivo de máis de 2.500 funcionarios, cando no ano 2011 sobrepasou os 200.000 euros.

ACCIÓN SOCIAL 2022: REUNIÓN DO 10-5-22 COA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA SOBRE A ACCIÓN SOCIAL

Circular acción social 2022

CONVOCADA A CELEBRACIÓN DA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL O 10 DE MAIO DE 2022

A DXX acaba de convocarnos para a celebración da comisión de acción social o próximo día 10 de maio de 2022 ás 10.00 horas. 

A ORDE DO DÍA SERÁ A SEGUINTE:
  1. Aprobación, se procede, da acta da reunión anterior.
  2. Convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social 2022
Aquí vos deixamos o borrador da resolución resolución da convocatoria e criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2022: 

ACCIÓN SOCIAL 2021: Publicadas no DOGA as LISTAXES DEFINTIVAS.

ℹ️➡️ No DOG de hoxe 7-9-2021 publícase a RESOLUCIÓN do 30 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2021 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

⭕ Polo carácter reservado dos datos que figuran na listaxe, as persoas interesadas poden consultala no OPAX co seu certificado dixital ou co usuario e contrasinal.

AS CANTIDADES QUE SE PERCIBIRÁN SON:
☑️ TRAMO I – 33% ó 64%: 100,05 euros
☑️ TRAMO II – 65% ó 74%: 200,10 euros
☑️ TRAMO III – 75% en adiante: 400,20 euros

👉 A DXX prevé proceder ós pagos ó longo do mes de OUTUBRO.

▪️ Amplía información e accede á resolución: ⤵️⤵️

Acción Social 2021 – Listaxes definitivas – Doga

SPJ-USO: FIN ÓS RECORTES NA ACCIÓN SOCIAL XA!!!