Archivo de la categoría: FOLGA NA XUSTIZA GALEGA

El adelanto de elecciones «mata» los tres proyectos de ley de eficiencia de la Justicia ahora en el Parlamento

🔴 LEY DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA: Al disolverse las Cortes Generales decae la tramitación de todas las iniciativas legislativas, por consiguiente la tramitación de la LOEO ya no puede aprobarse, ese proyecto ya no existe, que era uno de los objetivos.

Cuando un gobierno convoca nuevas elecciones, ya sean anticipadas o en su tiempo, los proyectos de ley que no han visto la luz decáen, mueren. El futuro gobierno que salga de las urnas tendrá que decidir si las recuperan o no, en otra forma.

La decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio, tomada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la debacle del PSOE y de sus socios parlamentarios en los comicios municipales y autonómicos celebrados ayer, «mata» el Plan Justicia 2030, cuya implementación había sido pensada para un periodo de 10 años.

Esto quiere decir que los tres proyectos de Ley que sustentan dicho Plan, ahora en el Parlamento -la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital-, decaerán -«morirán»- con el fin de esta Legislatura, acortada cinco meses por Sánchez.

Sigue leyendo

INSTRUCIÓNS ESPECÍFICAS DA DXX RESPECTO DA VINDEIRA FOLGA

 

Resolución do Director Xeral de Xustiza pola que se establecen instrucións específicas respecto a designación do persoal encargado de realizar os servizos  mínimos, control e seguimento da folga indefiniDa convocada dende o próximo día 17 de abril de 2023, con paros paciais de 10 a 13 horas todos os días de luns a venres, salvo festivos e exceptuando o día 19 de abirl de 2023 que se inciará a partir das 00.00 e finalizará ás 23.59 horas dese mesmo día no ámbito da Administración de Xustiza en Galicia.

1° Información para o persoal que secunde a folga:

Non existe deber de comunicar, en ningún momento, a opción de secundar a folga. Con todo, e aos únicos efectos de realizar un adecuado seguimento desta, infórmase que o control realizarase a través da plataforma KRONOS, onde o persoal funcionario que secunde a folga deberá rexistrar as 10 h a saída, sexa ou non efectiva, e de novo, as 13 h, a entrada, para os días de paro parcial.

Para os días de paro de xornada completa, bastará con non fichar a entrada.

Periódicamente esta información será remitida aos letrados e letradas de cada unidade xudicial, subdirectores/as do IMELGA, e responsables da Fiscalía, no seu caso, para verificar a información que trastada o sistema de control horario, para poder dirimir aqueles casos nos que se secundara a folga que non foran rexistrados a través do sistema kronos.

A estes efectos, o persoal funcionario chamado a folga que non rexistre estas paradas parciais ou que fiche con normalidade o día do paro completo, entenderase que non secunda a folga.

O persoal que por diversas razóns non teña acceso nestes días ao sistema de control horario deberá poñelo en coñecemento da subdirección xeral de persoaL a través do seguinte correo electrónico xuridico. rrll.xustiza@xunta. gal.

2° Establecemento de servizos mínimos:

Para facer efectiva a designación do persoal funcionario que debe prestar os servizos mínimos sinalados na Orde do 12 de abril de 2023 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais ante a convocatoria de folga indefinida a partir do día 17 de abril de 2023 nos centros de traballo da Administración de Xustiza de Galicia, seguiranse os seguintes criterios:

1. Cando haxa máis dunha persoa do correspondente corpo, así como no resto de supostos, para a designación das persoas encargadas de facer os servizos mínimos, seguirase un criterio de orde alfabética do primeiro apelido do persoal funcionario, comezando pola letra “V”.

2. Esa persoa designada terá como persoal substituto/a, a seguinte persoa á que lle correspondería segundo o establecido no punto anterior, e así sucesivamente, salvo o establecido no punto 3.

3. No caso dos auxilios compartidos entre órganos ou seccións, corresponderalle ao funcionario/a de auxilio de cada sección ou xulgado con numeración par en primeiro lugar, despois o impar, seguido do criterio da orde alfabética.

Así mesmo, en relación á organización do servizo:

A persoa nomeada substituta será a persoa designada encargada de facer os servizos mínimos na seguinte semana e así sucesivamente.

Os servizos mínimos serán establecidos con periodicidade semanal, de martes a martes.  A primeira quenda, ao caer o primeiro día da folga en luns, será do luns 17 ao luns 25 de abril.

No caso de ausencias xustificadas do posto de traballo, a persoa designada será suplida pota seguinte persoa á que lie toque ser servizo mínimo.

Nestes casos, esta suplencia non implicará cambios respecto da semana na que lle corresponda exercer como servizo mínimo.

Recordase que tal e como establece a Orde do 12 de abril, os servizos mínimos serán prestados en todo caso de forma presencial.

VER NOTA PUBLICADA NA INTRANET ⤵⤵

INSTRUCIÓNS DXX FOLGA 2023

 

SERVIZOS MINIMOS ANTE A CONVOCATORIA DE FOLGA INDEFINIDA A PARTIR DO 17 DE ABRIL

ORDE do 12 de abril de 2023 pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais ante a convocatoria de folga indefinida nos centros de traballo da Administración de xustiza de Galicia a partir do día 17 de abril de 2023.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230414/AnuncioV0654-110423-0002_es.html

🔴 As organizacións sindicais STAJ, UGT, CC.OO. e CSIF e a organización sindical SPJ-USO presentaron comunicación previa de folga no sector da xustiza.

🔴 A convocatoria de folga, que afectará o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, que se iniciará o vindeiro día 17 de abril de 2023 e que se estenderá desde a dita data con carácter indefinido en todos os centros de traballo da Administración de xustiza en Galicia, con paros parciais das 10.00 ás 13.00 horas todos os días, de luns a venres, salvo festivos e exceptuando o día 19 de abril de 2023, en que se iniciará a partir das 00.00 horas e finalizará ás 23.59 horas dese mesmo día, enténdese condicionada ao mantemento dos servizos mínimos que se establecen no anexo.

📣👉 Estes servizos mínimos, especificados no anexo, serán prestados en todo caso de forma presencial.

🔴 En Galicia non se establece limitación algunha respecto ó desfrute de asuntos particulares e vacacións durante a folga.

SERVIZOS MÍNIMOS EN CADA ÓRGANO A PRESTAR PRESENCIALMENTE 

🔴 Audiencias provinciais

2.1. Seccións civís das audiencias provinciais

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada unha das respectivas seccións, e 1 funcionario/a de auxilio por cada 2 seccións ou fracción.

2.2. Seccións penais e mixtas das audiencias provinciais

– 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio por cada unha das respectivas seccións.

2.3. Oficinas de rexistro e repartición das audiencias provinciais

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 auxilio xudicial.

🔴 Xulgados que actúen de garda

Terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

🔴 Rexistros civís exclusivos

– 2 xestores/as ou 2 tramitadores/as para a sección de defuncións, e 2 xestores/as ou 2 tramitadores/as para o resto das funcións do rexistro.

🔴 Xulgados de primeira instancia

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a por cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

– Nos xulgados de primeira instancia con competencias en materia de familia, 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

– Nos xulgados de primeira instancia con competencias en materia de rexistro civil, 1 xestor/a e 1 tramitador/a.

🔴 Xulgados do mercantil (exclusivos)

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a para cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

🔴 Xulgados de instrución

– Os xulgados de garda terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

– No resto de xulgados: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a para cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

– Nos xulgados con competencias en materia de violencia sobre a muller a dotación será: 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

🔴 Xulgados do penal

– 1 xestor/a e 1 tramitador/a para cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

🔴 Xulgado de menores

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 auxilio xudicial.

🔴 Xulgados do contencioso-administrativo

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a en cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

🔴 Xulgados do social

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a en cada xulgado, e 1 auxilio para cada 2 xulgados ou fracción.

🔴 Xulgado de vixilancia penitenciaria

– 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

🔴 Xulgados exclusivos de violencia sobre a muller

– 1 xestor/a, 1 tramitador/a e 1 auxilio.

🔴 Xulgados de primeira instancia e instrución de cada localidade

Os xulgados de garda terán que contar con toda a dotación do persoal que efectúa o servizo de garda habitualmente.

No resto do xulgados:

– En localidades con 2 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado, e 1 auxilio compartido co xulgado de garda.

– En localidades con 3 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado, e 1 auxilio compartido para os 2 xulgados que non estean de garda.

– En localidades con 4 xulgados: 1 xestor/a e 1 tramitador/a por xulgado, e 1 auxilio para os 3 xulgados que non estean de garda.

🔴 Oficinas de rexistro e repartición dos decanatos

– A Coruña e Vigo: 3 de xestión ou de tramitación, e 1 auxilio.

– Santiago de Compostela, Ourense e Pontevedra: 2 de xestión ou de tramitación, e 1 auxilio.

– Ferrol e Lugo: 1 de xestión ou 1 de tramitación, e 1 auxilio.

– Nos decanatos dos xulgados de primeira instancia e instrución que realizan as ditas funcións: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

🔴 Servizos comúns de atención á cidadanía e á vítima

– 1 de xestión ou 1 de tramitación

🔴 Servizos comúns de actos de comunicación e execución

– 1 de xestión, 1 de tramitación e 1 auxilio.

🔴 Fiscalías

Ademais do persoal que lle corresponda ao servizo de garda:

– Fiscalía da Comunidade Autónoma: 1 xestor/a ou tramitador/a, e 1 auxilio.

– Fiscalías provinciais: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 auxilio e, a maiores, 1 xestor/a ou 1 tramitador/a para a Fiscalía de Menores.

– Fiscalías de área: 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 auxilio.

– Seccións territoriais da Fiscalía: 1 funcionario/a.

🔴 Instituto de Medicina Legal de Galicia

– En cada subdirección do Imelga: o equipo do persoal que presta o servizo de garda e 1 tramitador/a.

🔴 Xulgados de paz

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

🔴 Tribunal Superior de Xustiza

1.1. Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a que preste servizos en cada unha das respectivas seccións, e 1 auxilio xudicial para todas as seccións.

1.2. Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a que preste servizos en cada unha das respectivas seccións, e 1 auxilio xudicial para todas as seccións.

1.3. Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 auxilio xudicial.

1.4. Oficina de Rexistro e Repartición do Tribunal Superior de Xustiza

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a, e 1 auxilio xudicial.

1.5. Secretaría de Goberno

– 1 xestor/a ou 1 tramitador/a.

amplia información: ⤵️⤵️

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230414/AnuncioV0654-110423-0002_gl.html

IMPORTANTE: POSTURA DE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO NA XUSTIZA GALEGA RESPECTO DA FOLGA CONVOCADA NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A NIVEL NACIONAL

IMPORTANTEPOSTURA DE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO NA XUSTIZA GALEGA RESPECTO DA FOLGA CONVOCADA NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A NIVEL NACIONAL POLOS SINDICATOS STAJ, CSIF, CCOO, UTG e CIGA (posteriormente Ciga rectificou a súa postura).

Accede á circular: POSTURA DE SPJ-USO Galicia – FOLGA XUSTIZA

Ante a sucesión de noticias xurdidas nas últimas horas e que están abrumando a todos os compañeir@s e que está a provocar multitude de consultas ós nosos delegad@s en relación coa CONVOCATORIA DE FOLGA XERAL, queremos mostrar públicamente a nosa postura, dado que o concepto de Folga non debe ser “á lixeira”, senón que debe ser fundamentada de maneira clara e concisa, onde os puntos para reivindicar  deben quedar ben redactados e comprensibles e adaptados a todos os traballadores que formamos parte da Administración de Xustiza.

Días atrás deuse publicidade ao acordo entre a Administración do Estado e o Comité do Folga dos Lajs polo que no punto SEGUNDO do acordo establécese unha subida económica que queda reflectida exclusivamente na contía do seu complemento ESPECÍFICO. Este complemento específico é o equivalente ao noso complemento autonómico transitorio (CAT). Outro dos puntos acordados no referido acordo é a implantación dun sistema de CARREIRA PROFESIONAL no colectivo dos LAJs, sistema que en Galicia xa está implantado e executándose tralo acordo firmado por SPJ-USO no seu día.

No acordo de GALICIA do 28 de maio de 2018 para as melloras das condicións de traballo do persoal ao servizo da admón. de xustiza en Galicia (acordo da folga) no punto 1 acórdase o incremento do CAT ou complemento específico (Fiscalía e Imelga) POR SER COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS DE DETERMINACIÓN AUTONÓMICA. No devandito punto establécese que tanto o CAT como o CE debe alcanzar como mínimo a media das cantidades percibidas no resto de territorios nos que se desenrola as súas funcións ou persoal de xustiza. Establécese por tanto unha cláusula de revisión para que estes complementos sexan revisados anualmente no 3er trimestre de cada ano co fin de garantir que os traballadores de xustiza de Galicia “manteñan unha posición por encima da media dos ámbitos territoriais (13 en total) con competencia en materia de xustiza”. Isto significa a efectos prácticos que Galicia debe estar por encima de 6º posto, cláusula que se acaba de activar no ano 2022 coas subidas correspondientes.

No acordo de 2018 iniciouse a implantación dun sistema de carreira profesional para os funcionarios de Galicia, que posteriormente se desenvolveu por resolución de 10/6/2020 e 25/9/2020, correspondentes ao grao I e por resolución de 17/11/2022, para o grao II implantándose a carreira profesional, sistema pioneiro e único en toda España, e impulsado por SPJ-USO.

Polas distintas centrais sindicais mediante nota conxunta, está a reclamarse “o incremento retributivo para todo o persoal de xustiza na liña marcada polo acordo dos LAJS”, isto é no complemento específico dos funcionarios dos corpos xerais da administración de xustiza.

Este complemento específico está transferido ás Comunidades autónomas con competencias asumidas nesta materia, polo que dita petición só podería afectar os funcionarios do ámbito NON transferido, tamén coñecido como “ámbito Ministerio”.

A única forma de solicitar un aumento retributivo para todos os funcionarios de todos os territorios sería a través dos complementos comúns: complemento xeral de posto ou xa no soldo base.

Calquera acordo sobre un incremento retributivo no complemento transitorio ou específico que se alcanzase na mesa sectorial do Ministerio de Xustiza, só afectaría precisamente os funcionarios deste ámbito, polo que no caso de Galicia teriamos que negocialo coa DXX.

Con todo, debemos lembrar que temos unha cláusula automática de revisión pola que se eses incrementos nos supoñen unha modificación na media establecida, teriamos que solicitar novamente a modificación do CAT (ou do específico). Aínda no hipotético suposto de que no ámbito do Ministerio conseguisen unha subida de complemento específico que os levase ao primeiro posto (cousa case imposible), a nosa guerra sería sempre coa Xunta.

Aínda no caso de que lograsen un complemento de carreira profesional superior, o noso acordo recolle unha cláusula para garantir que queden subsumidas as cantidades que actualmente se cobran.

En resumo, a priori unha posible mobilización con folga que afectase a todos os territorios sería estéril en Galicia, xa que os obxectivos están xa alcanzados. Non parece moi lóxico empuxar aos compañeiros de Galicia a unha folga para conseguir algo que xa teñen.

En todo caso, entendemos que calquera obxectivo que non sexa un incremento no complemento xeral de posto ou nas retribucións básicas non sería operativo para o noso territorio.

Polo anteriormente exposto, dende SPJ-USO, aínda estando dispostos a mobilizarnos pola ADECUACIÓN SALARIAL como consecuencia do acordo dos LAX, así como pola REGULACIÓN DE FUNCIÓNS DOS DIFERENTES CORPOS, como por un PLAN DE RECUPERACIÓN XUSTO, VOLUNTARIO e RETRIBUÍDO, para tod@s @s compañeir@s deste país, INCLUIDAS AS COMUNIDADES AUTONOMAS TRANSFERIDAS, se non , non tería sentido.

Igualmente SPJ-USO seguirá a loitar pola retirada da LEI DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA con tódolos medios ó seu alcance.

SPJ-USO  RESPETA O DEREITO Á FOLGA, MAIS SOLICITA SERIEDADE, COHERENCIA, PROPORCIONALIDADE, PROFESIONALIDADE E PARA TEMAS IMPORTANTES: UNIDADE SINDICAL!!!            

SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

SPJ-USO REAFIRMA E RATIFICA A CONTINUIDADE DA TRAXECTORIA PROFESIONAL COA FORZA QUE NOS DÁ SER O SINDICATO MAIORITARIO DE GALICIA

SPJ-USO REAFIRMA E RATIFICA A CONTINUIDADE DA TRAXECTORIA PROFESIONAL COA FORZA QUE NOS DÁ SER O SINDICATO MAIORITARIO DE GALICIA E GARANTE O ESTRICTO CUMPRIMENTO DO ACORDO FIRMADO!!!

TRAS AS INCOMPRENSIBLES E SESGADAS INFORMACIÓNS SOBRE A CONTINUIDADE DA TRAXECTORIA PROFESIONAL POR PARTE DO SINDICATO UXT, E TRAS AS INAUDITAS DEMANDAS XUDICIAIS DOUTROS SINDICATOS (STAJ, CUT, CIGA, CSIF) QUE PODÍAN POÑER EN PERIGO A TRAXECTORIA PROFESIONAL, É PRECISO CONTAR A REALIDADE DO QUE ESTÁ PASANDO E O QUE ESTÁ A PASAR.

SPJ-USO, TRAS MÚLTIPLES XUNTANZAS CON TODOS OS ESTAMENTOS DA XUNTA DE GALICIA (FACENDA, XUSTIZA E PRESIDENCIA), E A PESARES DAS DIFICULTADES DERIVADAS DAS SENTENZAS DE UNS E AS DESINFORMACIÓNS DOUTROS; PODE RATIFICAR E REAFIRMAR O SEGUINTE:

Sigue leyendo