Archivo de la categoría: INTERINOS

CHAMAMENTOS DE INTERINOS – GALICIA – 26/01/2022

Aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:

 

PONTEVEDRA:

 • Xulgado  de 1ª Instancia nº 14 de Vigo. Corpo Xestión. I.T. Zona 2.
 • Xulgado do Penal nº 4 de Pontevedra. Corpo Xestión. Licencia paternidade. Zona 1.
 • Xulgado de Menores de Pontevedra. Corpo Tramitación. I.T. Zona 1.
 • Xulgado de 1ª Ins. e Instru. Nº 3 de Cambados. Corpo Tramitación. I.T. Zona 1.
 • Decanato Xulgados de Pontevedra. Corpo Auxilio. I.T.. Zona 1.
 • Xulgado de 1ª. Instancia nº 7 de Vigo. Corpo Auxilio- S.V. Zona 2.

*Non se ofrecen na OPAX porque non hai ratio de 2 persoas por praza ou ben porque non hai persoal dispoñibles nas bolsas.

LUGO:

 • Xulgado de Instrucción Nº 1 de Lugo (Violencia de Xénero): Corpo Tramitación Procesual e Administrativa (a través do SPEG).

CHAMAMENTOS DE INTERINOS – GALICIA – 19/01/2022

Aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:

 

 

PONTEVEDRA:

Xulgado  de 1ª Ins. e Instru. Nº 2 de Marín. Corpo Tramitación. Licencia enfermidade.

Xulgado de 1ª Ins. e Instru. Nº 2 de Villagarcia. Corpo Tramitación. Licencia enfermidade.

Xulgado de 1ª Ins. e Instru. Nº 1 de  Redondela. Corpo Tramitación. Reforzo.

Xulgado de 1ª Ins. e Instru. Nº 2 de  Redondela. Corpo Auxilio.Licencia enfermidade.

Xulgado de  Paz de Silleda. Corpo Auxilio. Licencia enfermidade.

Decanato Vigo- Servizo Común de Apoio- Corpo Auxilio- Reforzo.

A CORUÑA:

TSX SALA CONT-ADTVO A CORUÑA.- CTPA.– SUBSTITUCION

XULGADO PRIMERA INSTANCIA N. 8 A CORUÑA.- CTPA.-SUBSTITUCIÓN

FISCALIA PROVINCIAL DE A CORUÑA.- CTPA.- SUBSTITUCIÓN

XDO DO SOCIAL N.2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.- CAX.- LIBERADO

AUDIENCIA PROVINCIAL.- SECCION 2 DE A CORUÑA.- CXPA.- REFORZO

AUDIENCIA PROVINCIAL NUMERO 4 A CORUÑA.- CTPA.- REFORZO

AP REXISTRO E REPARTO A CORUÑA.- CTPA.- REFORZO

LUGO:

AUDIENCIA PROVINCIAL -SECRETARÍA- AUXILIO XUDICIAL (SPEG)
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN 2ª.- CTPA (CHAMAMENTO BOLSA)

CHAMAMENTOS DE INTERINOS GALICIA 13/01/2022

Aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:


A CORUÑA:

 • Xulgado de Prim. Inst. e Instrución 1 de Carballo. Xestión. Licencia enfermidade.
 • Xulgado de Instrución 3 de Santiago. Xestión. Licencia enfermidade.
 • Xulgado de Instrución 1 de Coruña. Tramitación. Substitución.
 • Xulgado do Social 1 de A Coruña: Auxilio, Vacante.

PONTEVEDRA:

 • Decanato Servizo Común de Apoio de Vigo: Tramitación, Enfermidade.

OURENSE:

 • Xulgado do Social 1 de Ourense: Tramitación. Vacante.

Nas restantes provincias non houbo chamamentos no día de hoxe.

NOVA PROPOSTA DA DXX SOBRE O NÚMERO DE INTEGRANTES DAS FUTURAS BOLSAS DE INTERINOS

REUNIÓN MESA SECTORIAL 29/12/2021 PARA A FORMACIÓN DA NOVA BOLSA DE INTERINOS DE GALICIA

No día de hoxe 29 de decembro celebrouse a primeira reunión para a elaboración da nova bolsa de interinos, nas que estivemos presentes todas as organizacións sindicais, excepto CSIF,  por non ter representación na Mesa Sectorial de Xustiza.

A Dirección Xeral presentounos un borrador de negociación  para o incremento do  número de integrantes das novas bolsas ( proposta a que lle dimos difusión para o coñecemento de todos os posibles interesados), e que para SPJ-USO   na maioría dos corpos e provincias e totalmente inxustificada por excesiva. O noso sindicato foi o ÚNICO QUE PRESENTOU POR ESCRITO UNHA PROPOSTA ANTE A DXX  que inclue un pequeno aumento nos porcentaxes, pero lonxe dos grandes incrementos que pretendía incluir a Dirección Xeral.

Tamén solicitamos que se inclua  unha LISTA DE BAREMADOS para o caso de que se esgoten as bolsas de traballo e de reserva e poder darlle así a oportunidade de traballar a todos os que presenten a súa solicitude e resulten baremados.

O propio Director Xeral , no transcurso da reunión admitiu que a súa proposta de incremento no numero de integrantes das bolsas podería ser excesiva con respecto á actual e aceptou  tamén a nosa proposta de formación dunha lista de baremados, que irá reflectida  na nova bolsa que se convoque.

En breve vannos remitir unha NOVA PROPOSTA,  na que esperamos e dexexamos  que se recollan as modificacións que vos estamos a contar e que vimos reivindicando dende o principio da negociación.

A previsión é que nos convoquen para unha vindeira reunión na semana do 10 de xaneiro para pechar o texto da nova bolsa,  e que a convocatoria da nova bolsa de interinos se publique a última semana de xaneiro ou primeira de febreiro.