Archivo de la categoría: INTERINOS

CHAMAMENTOS INTERINOS – GALICIA (13/10/21)

PROVINCIA DE PONTEVEDRA


☑️XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE PORRIÑO Nº 2 – (CAX)-VACANTE

Prazas ofertadas-publicación en curso-Chamamento telefónico/SPEG

Segundo recolle o punto 5 do artigo 6 da orde  do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, “ No caso de se esgotar tamén a bolsa de reserva, e mentres non se formen novas bolsas, ofreceráselles a posibilidade de aceptar voluntariamente o nomeamento aos inte­grantes da bolsa do corpo inmediatamente superior, e subsidiariamente aos do corpo in­mediatamente inferior que posúan os requisitos exixidos para o posto concreto”.
 
A praza ofertada é:

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE PORRIÑO Nº 2 – (CAX)-VACANTE

PROVINCIA DE A CORUÑA

Autorízanse mediante chamamento telefónico/SPEG por falta de ratio para publicar en OPAX:

XDO.PRIM.INST.N. 1 A CORUÑA (CXPA)-LIC. ENFERMIDADE

XDO. DO SOCIAL N. 3 A CORUÑA (CTPA)-LIC. ENFERMIDADE

XDO. INSTRUCIÓN N. 3  SANTIAGO DE COMPOSTELA (CTPA)-LIC. ENFERMIDADE

CHAMAMENTOS INTERINOS PROVINCIA A CORUÑA 07-10-2021

APROBADOS OS SIGUINTES CHAMAMENTOS, SERAN CHAMADOS TELEFÓNICAMENTE POR FALTA DE RATIO OU OFERTADOS AO SPEG.

TRAMITACIÓN:

📌- Xulgado Primeira Instancia Nº13 de A Coruña (I.T)

📌- Decanato (SCA) A Coruña (Reforzo)

📌- Decanato (SCA) A Coruña (Reforzo)

AUXILIO:

📌- Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción nº 2 Ordes. (Subtitución).

📌- Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción nº 1 Negreira (I.T).

📌- Fiscalía Provincial A Coruña (I.T).

CHAMAMENTOS INTERINOS GALICIA 06/10/2021

CHAMAMENTOS INTERINOS PONTEVEDRA 06/10/2021

PUBLICACIÓN OPAX 

CORPO DE AUXILIO XUDICIAL

DECANATO- SERV. COMÚN NOTIFICACIÓS E EMBARGOS PONTEVEDRA – (CAX)-IT

Prazas ofertadas-publicación en curso-Chamamento telefónico/SPEG

O mércores 6 de outubro non foi posible a publicación a través do OPAX das  prazas ofertadas do corpo auxilio xudicial  por non existir  persoas disponibles na bolsa de interinos dese corpo.
Segundo recolle o punto 5 do artigo 6 da orde  do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, “ No caso de se esgotar tamén a bolsa de reserva, e mentres non se formen novas bolsas, ofreceráselles a posibilidade de aceptar voluntariamente o nomeamento aos inte­grantes da bolsa do corpo inmediatamente superior, e subsidiariamente aos do corpo in­mediatamente inferior que posúan os requisitos exixidos para o posto concreto”.

A praza ofertada é:

DECANATO- SERV. COMÚN NOTIFICACIÓS E EMBARGOS PONTEVEDRA – (CAX)-IT

No caso de non ser aceptada por ningunha persoa disponible na bolsa do corpo de tramitación a oferta será remitida ao servizo público de emprego.

CHAMAMENTOS INTERINOS LUGO 06/10/2021

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA 

♦XULGADO  DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE CHANTADA (I.T)

Nomeamento a través do SPEG

CHAMAMENTOS INTERINOS OURENSE 06/10/2021

XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA

♦XULGADO  DE INSTRUCCIÓN Nº 1  DE OURENSE

♦FISCALIA PROVINCIAL DE OURENSE (Reforzo)

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA 

♦XULGADO  SOCIAL  Nº 2  DE OURENSE

♦XULGADO  DE PRIMEIRA INSTANCIA E  INSTRUCCIÓN Nº 1  DE VERÍN

A autorización de todos estes postos é polo SPEG/Telefónico, ao non haber dispoñibles integrantes da bolsa de xestión nin de tramitación na provincia de Ourense

CHAMAMENTOS DE INTERINOS -GALICIA- (29/09/21)

Hoxe 29/9/2021 foron aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:

A CORUÑA

– Xulgado contencioso  nº 2 de Santiago—–Xestión


– Xulgado social nº 4 de Santiago—-Tramitación


– Decanato de A Coruña—-Tramitación


– SCAP de A Coruña—-Auxilio


– Xulgado Penal nº 4 de A Coruña—Auxilio


– Xulgado de paz de Ponteceso—Auxilio

LUGO

– Xulgado de instrucción nº 1 de Lugo— Tramitación

– Xulgado de instrucción nº 1 de Lugo— Tramitación


– SCAP Lugo— Tramitación

PONTEVEDRA

– Xulgado 1ª instancia nº 2 Pontevedra—Tramitación


– Xulgado nº 3 de Ponteareas— Tramitación


– Xulgado nº 1 de Caldas—Tramitación


– Xulgado penal nº 2 de Vigo— Auxilio


– Xulgado de Violencia de Vigo— Auxilio


– Xulgado de instrucción nº 3 de Vigo—Auxilio


– Sección 4ª AP Pontevedra—Auxilio


– Xulgado nº 2 de Vilagarcía— Auxilio

CHAMAMENTOS DE INTERINOS -GALICIA- (22/09/21)

Hoxe 22/9/2021 foron aprobados os seguintes chamamentos de persoal interino:

OURENSE

-Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de Verín, Corpo tramitación Procesual e Administrativa.

LUGO

-Audiencia Provincial Sección Segunda – Corpo de Xestión  Procesual e Administrativa.

CHAMAMENTOS que por falta de dispoñibilidade nas bolsas, procederáse a través do SPEG:

– Xulgado de Primera Instancia N2 de Lugo, Corpo de Auxilio Xudicial.

– Xulgado do Social Nº 3 de Lugo, Corpo de Auxilio Xudicial.

– Xulgado do Penal Nº 2 de Lugo, Corpo de Auxilio Xudicial.

PONTEVEDRA

– Xulgado de Paz de Salceda de Caselas.

A CORUÑA

CHAMAMENTOS que por falta de dispoñibilidade nas bolsas, procederáse a través do SPEG:

– Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción Nº 2 de Carballo, Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa

– Servizo Común de Apoio A Coruña, Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa.

– Decanato de Betanzos, Corpo de Auxilio Xudicial