Archivo de la categoría: CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS

BAREMACION CONCURSO ESPECIFICO FISCALIAS LUGO E OURENSE

ACORDO DO 1 DE FEBREIRO DE 2022, polo que se aproba a listaxe e baremacion provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, de postos de traballo singularizados na Fiscalía Provincial de Lugo e na de Ourense, convocados por Resolución do 1 de diciembre de 2022 (DOG nº 239, do 19.12.2022).

🔊🔊Lembrade as persoas interesadas poderán alegar e xustificar o que consideren conveniente sobre os resultados da valoración dentro dos 10 días hábiles seguintes ao da publicación‼

Aquí vos deixamos o arquivo en pdf: 20230201-baremacion-provisional (1)

CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO EXTRAORDINARIO POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS DERIVADO DE LA LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, por el sistema de concurso de méritos derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Descripción de las plazas

Se convoca proceso selectivo para cubrir por el turno libre, por el sistema de concurso, 705 plazas en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, 2095 plazas en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y 2115 plazas en el Cuerpo de Auxilio Judicial, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La convocatoria de las plazas se llevará a cabo conjuntamente en todo el territorio nacional, de acuerdo con la distribución territorial que se recoge en el anexo I, entre el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia y las distintas Comunidades Autónomas con competencias asumidas en medios personales. Las personas aspirantes, dentro de cada Cuerpo, podrán concurrir por uno de estos ámbitos territoriales, según las instrucciones detalladas en el anexo VI.

Las personas aspirantes sólo podrán participar por un único ámbito territorial y, en caso de superar el proceso selectivo, obtendrán necesariamente destino dentro del ámbito territorial por el que concurren. Las plazas que queden desiertas en un ámbito territorial no se podrán acumular a otro distinto.

Sigue leyendo

CONVOCADO CONCURSO ESPECÍFICO PARA POSTOS SINGULARIZADOS NAS FISCALÍAS DE OURENSE E LUGO

spjinformaPublicada no DOGA e BOE a RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia.

Trátase dos postos de Responsable Estatística, Rexistro e Calidade II das Fiscalías de Ourense e Lugo, e a convocatoria está aberta a funcionarios dos corpos de Xestión P.A. e de Tramitación P.A.

Acccede: DOGA – Concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia

Accede: BOE – Puestos singularizados Fiscalías Galicia

PRAZO  E FORMA DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN: Modelo anexo IV no prazo de 10 días hábiles dende o 20 de decembro de 2022. 

As solicitudes irán dirixidas á Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, rúa Madrid, 2-4, 2º andar, polígono das Fontiñas, 15781 Santiago de Compostela, e deberán presentarse na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) mediante o modelo de solicitude xenérica co código PR004A.

 

LUNS 19 DE DECEMBRO: CONCURSO ESPECIFÍCO PRAZAS FISCALÍA DE GALICIA

A DXX acaba de comunicarnos que está previsto que o luns 19 de diciembre se publique no DOG a convocatoria para a provisión, polo sistema de concurso específico, de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia.

 

DOG E BOE: RESOLUCIÓN DO CONCURSO ESPECÍFICO DA FISCALÍA DE SANTIAGO COMPOSTELA

No DOG e no BOE de hoxe (11 de novembro de 2022)  ven de publicarse a RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía de Área de Santiago de Compostela.

Nos seguintes enlaces podedes acceder a citada resolución:

https://www.xunta.gal/dog/2022/20221111/gl.pdf

https://www.boe.es/2022/11/11/pdfs.pdf