Archivo mensual: abril 2023

GALICIA – OPOSICIÓNS – PERSOAL COLABORADOR NAS OPOSICIÓNS

 

A pesar dos escritos presentados por SPJ-USO e outras organizacións sindicais solicitando que o persoal da Administración de Xustiza voluntario poidese participar como colaborador das oposicións, pola DXX comunícasenos textualmente: ⤵️⤵️

“Bo día,

 En relación aos procesos selectivos convocados pola Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, por cuestións organizativas e de prazos, vaise contar coa colaboración da Dirección Xeral de Función Pública para a xestión e contratación do persoal auxiliar.

BOE CORRECCIÓN DE ERRORES PROCESO SELECTIVO TRAMITACIÓN PROCESAL

En el BOE de hoy se publica la Orden JUS/421/2023, de 26 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/384/2023, de 14 de abril, por la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer, segundo y tercer ejercicios del proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre.

En el apartado cuarto, donde dice:
«Convocar a las personas incluidas en la relación definitiva de personas admitidas a las pruebas selectivas, a la realización de los ejercicios primero, segundo y tercero de la fase de oposición, que tendrá lugar el próximo día 21 de mayo de 2023, a las 9:00 horas (8:00 horas en Canarias), en los lugares que se relacionan en el anexo III. Los ejercicios se celebrarán el mismo día, uno a continuación de otro.»
Debe decir:
«Convocar a las personas incluidas en la relación definitiva de personas admitidas a las pruebas selectivas, a la realización de los ejercicios primero, segundo y tercero de la fase de oposición, que tendrá lugar el próximo día 27 de mayo de 2023, a las 9:00 horas (8:00 horas en Canarias), en los lugares que se relacionan en el anexo III. Los ejercicios se celebrarán el mismo día, uno a continuación de otro.».

GALICIA – SERVIZOS MÍNIMOS na folga xeral os días 4, 9, 10, 11, 16, 17 e18 de maio – convocado comité de folga‼️

A DXX convoca a SPJ-USO e demais sindicatos membros do Comité de Folga para mañá venres, 28 de abril ás 10:00 h, aos efectos de dar trámite de audiencia á proposta de servizos mínimos, que se xunta, dirixidos a garantir os servizos esenciais ante a convocatoria de folga xeral os días 4, 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de maio de 2023 nos centros de traballo da Administración de xustiza de Galicia.

FUNCIÓNS CLARAS‼️

 RETRIBUCIÓNS XUSTAS‼️

ÚLTIMA HORA- DATAS DEFINITIVAS DOS EXERCICIOS DAS OPOSICIÓNS DE TURNO LIBRE- REPOSICIÓN – OEP 2020/21/22

Corrección de erros das datas de exame de Xestión e Tramitación publicadas no BOE de 26 de maio.

Polo Ministerio de Xustiza infórmasenos que se remitiu ó BOE unha rectificación do erro na publicación de onte na que se indicaba que a data dos exames de Xestión e Tramitación da quenda libre eran ambas o 21 de maio.
– Dita modificación será publicada “de inmediato”.

–  En consecuencia as datas definitivas dos exercicios da OPOSICIÓN LIBRE son as mesmas das que se informou:

🔴 20 de maio – Auxilio
🔴 21 de maio – Xestión
🔴 27 de maio – Tramitación

  • O chamamento será ás 9:00 horas

CHAMAMENTOS INTERINOS – GALICIA – 26-04-2023

interinosCHAMAMENTOS DE INTERINOS 26/04/2023

A Dirección Xeral de Xustiza, autorizou chamamentos de persoal interino para prestar servizos nos seguintes Órganos:

A CORUÑA

XULGADO MIXTO  Nº 1 CARBALLO  CTPA  ENFERMIDADE

FORA DO OPAX:

XULGADO DE 1ª INST Nº 12 DE A CORUÑA CTPA VACANTE

XULGADO DE 1ª INST Nº 10 DE A CORUÑA CTPA VACANTE

XULGADO PENAL Nº 6 DE A CORUÑA CTPA SUBSTITUCIÓN

XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 11 DE A CORUÑA CTPA ENFERMIDADE

PONTEVEDRA:

XULGADO DE PAZ DE MOS CXPA LIBERACION SINDICAL

XULGADO MIXTO Nº  2 VILAGARCIA CTPA ENFERMIDADE

XULGADO DE VIOLENCIA VIGO CTA  SUBSTITUCIÓN

XULGADO MIXTO  Nº 3 CAMBADOS CTPA SUBSTITUCIÓN

XULGADO MIXTO  Nº 1 CANGAS CTPA SUBTITUCIÓN 

XULGADO MIXTO  Nº 1 VILAGARCIA CTPA SUBSTITCIÓN

XULGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 VIGO CAX ENFERMIDADE

XULGADO DE PAZ DE SALCDA CAX VACANTE 

XULGADO MIXTO DE O PORRIÑO  CAX  SUBSTITUCIÓN

FISCALIA DE AREA DE VIGO CAX ENFERMIDADE

XULGADO PENAL Nº 2 PONTEVEDRA CAX PATERNIDADE

XULGADO DE VIOLENCIA  DE VIGO CAX ENFERMIDADE

OURENSE:

XULGADO MIXTO Nº  DE O BARCO  CTPA SUBSTITUCIÓN

LUGO:

XULGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 LUGO CTPA SUBSTITUCIÓN

XULGADO MIXTO Nº 1 DE MONFORTE CTPA SUBSTITUCIÓN