Archivo de la categoría: CONCURSO DE TRASLADOS

INDIGNANTE E ILEGAL RESPOSTA DA DXX RESPECTO DAS TOMAS DE POSESIÓN NO CONCURSO 2023 NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

IMPORTANTE PARA TÓDOLOS TRAMITADORES QUE TOMEN POSESIÓN NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA COMO CONSECUENCIA DO CONCURSO 2022.

Tal como vos informamos na entrada deste blogue https://spjusogalicia.com/importante-tomas-de-posesion-no-concurso-2022-na-provincia-de-pontevedra/ SPJ-USO, ademais de informar dun criterio arbitrario e ilegal, como fixeron os demais sindicatos, SPJ-USO tamén defende os teus dereitos, e por eso solicitamos a rectificación do criterio remitido pola DXX, que implicaría a ampliación nun día do prazo posesorio para tódolos tramitadores que tomen posesión na provincia de Pontevedra.

Pois ben, no día de hoxe recibimos a seguinte comunicación textual da citada Administración, que de facto implica que a DXX crea de un criterio unha norma con rango de lei….. : 

“Bo día,

En relación á consulta realizada sobre as tomas de posesión do día 28.03.2023 na provincia de Pontevedra, polo que respecta ao persoal funcionario que tome posesión noutras localidades da provincia distintas de Vigo nas que o 28.03.2023 é un día laborable, como se indicou na nota informativa publicada o 15.03.2023,  este persoal deberá comunicalo ao Servizo de Xustiza para os efectos de enviarlles con anterioridade o documento de toma de posesión.

No caso das persoas que teñan que tomar posesión nun centro de traballo localizado na cidade de Vigo nesa data, ao tratarse dun día festivo, poderán tomar posesión ata o 29.03.2023.

Un saudo,”

Dende SPJ-USO presentamos novo escrito, nos seguintes termos:

“En resposta ó mail recibido, dende SPJ-USO non podemos mais que mostrar a nosa perplexidade ante unha decisión arbitraria da Dirección Xeral de Xustiza, convertindo un “criterio” en “norma” con valor superior a unha lei como é a Lei de Cómputo de Prazos, Lei 39/15 de procedemento administrativo Común das Administracións Públicas.

Sigue leyendo

IMPORTANTE – TOMAS DE POSESIÓN NO CONCURSO 2022 NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

📢🔊 SPJ-USO CONSIDERA NON AXUSTADA Á LEGALIDADE VIXENTE A COMUNICACIÓN REMITIDA POLA DXX NO DÍA DE ONTE ÁS ORGANIZACIÓNS SINDICAIS REFERENTE ÁS TOMAS DE POSESIÓN NO CONCURSO O DÍA 28 DE MARZO POR SER FESTIVO EN VIGO.‼️

🔴👉 SOLICITAMOS QUE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA NON SE CONSIDERE DÍA HÁBIL A EFECTOS DO CÓMPUTO DO PRAZO POSESORIO O DÍA 28 DE MARZO, CONFORME Ó DISPOSTO NA LEI DE CÓMPUTO DE PRAZOS‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ SPJ-USO ven de presentar escrito, estando á espera de resposta formal á maior brevidade para evitar perxuizos irreparables conforme solicitamos especialmente ós compañeiros afectados e concretamente ós funcionarios do corpo de Tramitación Procesual e Administrativa adxudicatarios no concurso de traslados 2022.

🔴 Conforme á lei 39/2015 de cómputo de prazos, “cando o último día de un prazo sexa inhábil, entenderase prorrogado ó primeiro día hábil seguinte” (os tramitadores que cesan o 23 e toman posesión na mesma localidade están nese suposto) e ó mesmo tempo “cando un día sexa inhábil no municipio da sede do órgano administrativo considerarase inhábil en todo caso”.

📣👉 Ámbalas dúas situacións anteriores son as que se dan en Vigo (sede do órgano administrativo ou Delegación) e polo anterior enténdese, conforme á lei antes mencionada, que o día 28 de marzo non debe computar en ningún caso para o prazo posesorio na provincia de Pontevedra, entendendo que a instrucción da Delegación Territorial remitida no día de onte ás organizacións sindicais referente a tomas de posesión na provincia de Pontevedra o día 28 polo concurso de traslados debe ser rectificada por considerala non axustada á legalidade vixente.

▪️ Solicitamos unha resposta á maior brevidade da que vos informaremos puntualmente.

 

ACLARACIÓNS E PRECISIÓNS IMPORTANTES SOBRE A FORMACIÓN RETRIBUÍDA MEDIANTE PROLONGACIÓN DE XORNADA DOS NOVOS FUNCIONARIOS (TITULARES E INTERINOS)

FEITOS📢🔊 ACLARACIÓNS E PRECISIÓNS IMPORTANTES SOBRE A FORMACIÓN RETRIBUÍDA MEDIANTE PROLONGACIÓN DE XORNADA DOS NOVOS FUNCIONARIOS (TITULARES E INTERINOS)‼️ 

Accede á circular en formato pdf: PROLONGACIÓNS DE XORNADA – FORMACIÓN – Resumo e aclaracións

CONCURSO DE TRASLADO: INFORMACIÓN REFERENTE A TOMAS DE POSESIÓN O DIA 28/03/23 NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

A Dirección Xeral de Xustiza comunícanos que, dado que na localidade do centro xestor de persoal do Servizo de Xustiza de Vigo, é inhábil o día 28 de marzo, todo o persoal funcionario que desexe tomar posesión noutras localidades da provincia de Pontevedra nesa data, deberá comunicalo ó Servizo de Xustiza ós efectos de enviarlles con anterioridade o documento de toma de posesión, que será asinado dixitalmente polo persoal o día 28 de marzo e remitido ó Servizo de Xustiza por correo electrónico

CONCURSO DE TRASLADOS – PUBLICADA EN EL BOE Y EN EL DOG LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Orden de 23 de febrero de 2023, del Ministerio de Justicia, por la que se resuelve definitivamente el concurso de traslados ordinario para plazas vacantes entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, anunciado por Orden JUS/847/2022, de 12 de agosto.

PARA MÁS INFORMACIÓN PINCHA AQUÍ: ⤵⤵

ACCEDE AQUÍ A LA PUBLICACIÓN EN EL BOE (GALICIA)

BOE-A-2023-6304 Concurso Galicia

ACCEDE AQUÍ A LA PUBLICACIÓN EN EL BOE (GENERAL)

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6286.pdf

ACCEDE AQUÍ A LA PUBLIACIÓN EN EL DOG ⤵⤵

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230310/AnuncioV0654-270223-0003_gl.html

⭕Los Ceses serán de forma escalonada, fijándose como fecha de cese para el cuerpo de Tramitación P.A. el 23 de MARZO  y para los  cuerpos de Gestión P.A. y Auxilio Judicial el 30 de MARZO.

⭕El plazo de toma de posesión será de 3, 8, y 20 días hábiles, según se produzca en la misma o en distinta localidad o CCAA. Para Canarias, Baleares, Ceuta y melilla, el plazo de posesión es de 1 MES. En el caso de reingreso se dispondrá de 20 días desde el mismo  día de la publicación en el BOE.

⭕ Por cuestiones  organizativas, tanto los ceses como las tomas de posesión se realizarán preferentemente de manera telemática, a través del correo electrónico del Servicio de Justicia de la jefatura territorial de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo correspondiente, para lo cual la persona interesada deberá ponerse en contacto con el Servicio de Justicia de la provincia competente para tramitar el cese o la toma de posesión a través del correo electrónico.

Jefatura Territorial de A Coruña (Servicio de Justicia).

Calle Vicente Ferrer, 2. Edificio Administrativo Monelos. 15008 A Coruña.

Teléfonos: 981 18 44 72/981 18 44 56.

Correo electrónico: servizo.xustiza.coruna@xunta.gal

• Jefatura Territorial de Lugo (Servicio de Justicia).

Ronda de la Muralla, nº 70. 27071 Lugo

Teléfonos: 982 29 43 08/982 29 43 60.

Correo electrónico: persoal.presidencia.lugo@xunta.gal

• Jefatura Territorial de Ourense (Servicio de Justicia).

Paseo de La Habana, nº 79. 1º 32004 Ourense.

Teléfonos: 988 38 64 08/988 38 60 28.

Correo electrónico: sxsal.xustiza.ourense@xunta.gal

• Delegación Territorial de Vigo (Servicio de Justicia).

Calle Concepción Arenal, nº 8, 4º piso. 36201 Vigo (Pontevedra).

Teléfonos: 986 81 77 16/986 81 77 88.

Correo electrónico: servizoxustiza.vi@xunta.gal

✔️ BOE MINISTERIO DE JUSTICIA: ⤵️⤵️

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6286.pdf

✔️ COMUNIDADES TRANSFERIDAS: ⤵️⤵️

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6304.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6302.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6303.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6305.pdf

 PRINCIPADO DE ASTURIAS

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6306.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6307.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6308.pdf

COMUNITAT VALENCIANA

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6309.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6310.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6311.pdf

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6312.pdf

COMUNIDAD DE MADRID

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6313.pdf