Archivo de la categoría: DENUNCIA

SPJ-USO: PRENSA – ADECUACIÓN SALARIAL, REPARTO DE FUNCIÓNS E PLANS DE RECUPERACIÓN!!!

ADECUACIÓN SALARIAL, REPARTO DE FUNCIÓNS E PLANS DE RECUPERACIÓN!!!

PRENSA: Artigos publicados en A Voz de Galicia:

GALICIA NECESITARÁ MÁS DE UN AÑO PARA SUPERAR LOS RETRASOS DE LA HUELGA EN LA JUSTICIA.

Accede a la noticia íntegra: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2023/03/29/galicia-necesitara-ano-superar-retrasos-huelga-justicia/00031680126305605189175.htm

Miles de expedientes acumulados en los juzgados y primeros juicios tras dos meses de huelga

Accede a la noticia íntegra: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2023/03/29/miles-expedientes-acumulados-juzgados-primeros-juicios-tras-dos-meses-huelga/00031680126551682627481.htm

«Isto vai tardar moito». Tras la huelga, Nilo Fernández, de SPJ-USO advierte que «a volta a normalidade está moi lonxe agora mesmo porque, aínda que a situación en cada xulgado é diferente, vaise tardar moito tempo, moitos meses, e incluso anos». El delegado de SPJ-USO en Pontevedra dice que hay que tratar el plan de recuperación y la adecuación salarial y de funciones de todos los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, como letrados, forenses, gestores, tramitadores o auxilios. «É un tema importante porque hai funcións polas que están cobrando uns corpos e realízanas outros».

Opina que la huelga «provocou un embudo porque, en contra do que se dixo, non é que os letrados fagan o 90 % do traballo da oficina xudicial. Con esa porcentaxe, os xuíces e o resto de funcionarios non facemos nada. Un xulgado é como unha fábrica. Se unha máquina para, parase a fábrica. En cada xulgado foi diferente, houbo letrados que fixeron folga, outros que non, outros que, entre comiñas, intentaban sacar os servizos mínimos, outros que pretendían entorpecer as funcións dos funcionarios… Como en todos os conflitos créanse situacións tensas e incómodas».

La Justicia da por perdido el 2023 para afrontar los retrasos de la huelga de letrados. El Consejo del Poder Judicial exige medidas urgentes y la Xunta aclara que es un conflicto del ministerio.

La recuperación de los asuntos suspendidos por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia va a ser muy lenta y complicada. Los distintos operadores judiciales dan por perdido este año en lo que se refiere a la recuperación de esos asuntos.

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, admitió este viernes que se habían suspendido 17.000 actuaciones procesales (entre juicios y otros procedimientos), lo que calificó como «una cifra grave e importante». Alertó de que la huelga de letrados dejó «una situación estructural que habrá que absorber en los juzgados de alguna manera». Castroverde dijo que, lamentablemente, Galicia ya tiene experiencia en recuperación de la actividad judicial «después de circunstancias anormales, como la huelga del 2018 o la pandemia», por lo que ve necesario fijar criterios para volver a la normalidad, pero de manera coordinada entre las instituciones afectadas. El presidente Castroverde explicó que la fijación de esos criterios no depende del Tribunal Superior de Xustiza y aclaró que si hubiese que reforzar personal la competencia sería del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y de la Xunta, en el caso de Galicia.

«La Justicia se resiente»

Esa complicada recuperación de los atrasos generados por la huelga la expone también la Xunta. El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, sostiene que el primero que tiene que mover ficha y plantear las soluciones es el Ministerio de Justicia.

Advierte, «tiene que ser el ministerio el que nos diga cuál va a ser su aportación y qué solución que nos va a dar. No es un conflicto generado por la Xunta y, por lo tanto, no es lógico que un ciudadano gallego que ha sufrido la huelga tenga que pagar los efectos de este conflicto con sus presupuestos»

“Prorrogar el trabajo judicial ordinario al horario de tarde supondría también movilizar, además de a los jueces, a muchos otros profesionales de la Justicia como los fiscales, los letrados, los abogados, los procuradores y los propios funcionarios, y en ese caso tanto el Ministerio de Justicia como la Xunta tendrían que pagar esos refuerzos.”

SPJ-USO SOLICITA DE MANEIRA URXENTE A CONCESIÓN DE TRES PROLONGACIÓNS DE XORNADA PARA O XULGADO DE VIOLENCIA DE PONTEVEDRA (INSTRUCCIÓN 3) E DENUNCIA A DISCRIMINACIÓN EVIDENTE ENTRE PONTEVEDRA E AS RESTANTES CIDADES GALEGAS EN CANTO Ó XULGADO DE VIOLENCIA DE XÉNERO.

FEITOSSPJ-USO SOLICITA POR ESCRITO que DE MANEIRA URXENTE se acorde A CONCESIÓN DE TRES PROLONGACIÓNS DE XORNADA PARA O XULGADO DE VIOLENCIA DE PONTEVEDRA (INSTRUCCIÓN 3) E DENUNCIA A DISCRIMINACIÓN EVIDENTE ENTRE PONTEVEDRA E AS RESTANTES CIDADES GALEGAS EN CANTO Ó XULGADO DE VIOLENCIA DE XÉNERO.

 

Accede ó Xustificante de presentación da solicitude de  3 Prolongacións de Xornada para o Xulgado de Violencia de Pontevedra (Instrucción 3) -PR004A-20230320

Solicitamos se autoricen por parte da Dirección Xeral de Xustiza tres prolongacións de xornada rotatorias para o Xulgado de Instrucción número 3, con competencias en Violencia sobre a Muller de Pontevedra. A  presente solicitude foi igualmente presentada formalmente pola Letrada do dito Xulgado, e previamente consensuada polos integrantes da oficina xudicial.

Este Xulgado está “abandoado” á man de Deus, e especialmente débese resaltar que funciona decentemente gracias ás horas que fan a diario as persoas que traballan no mesmo, sufrindo unha escasez de medios nin siquiera comparable coa que padecen os demais Xulgados de Violencia das demais cidades galegas, compatibilizando as tareas propias do órgano coas de violencia de xénero.

Debemos resaltar que nas demais grandes ciudades galegas os Xulgados con competencias en Violencia de Xénero contan con:

  • Ourense SEIS prolongacións de xornada actualmente, que anteriormente eran DUAS.
  • A Coruña, Vigo, Lugo, e Santiago: DUAS prolongacións de xornada.
  • Ferrol, UNHA prolongación de xornada.
  • Os números son “evidentes”…..

O actual funcionamento do xulgado fai difícil que o persoal funcionario poida compaxinar vida familiar e laboral, e sen prexuizo de buscar unha solución integral por medio dun plan de actuación que resolva esta situación nos Xulgados de Violencia galegos en xeral, con creación de órganos, unha bolsa de horas, e unha compensación económica xusta, débense dar solucións provisionais de maneira inmediata.

É moi difícil compaxinar o traballo diario cando no Xulgado se ten que adicar unha mañá enteira a un único só caso de violencia (toma de declaración á vítima, ó agresor, orden de alexamento, prisión no seu caso, etc…..) e eso esixe unha adicación case exclusiva que cos medios existentes non é viable.

Por suposto que no caso de Pontevedra, o Xulgado de instrucción nº 3 está de garda unha de cada 3 semanas, non tratándose dun Xulgado exclusivo de Violencia.

Sobre decir que os funcionarios do dito Xulgado de Violencia de Xénero traballan tódolos meses mais horas das legalmente estipuladas, e en moitas ocasións non poden sequera desfrutar das horas mínimas de descanso normativamente establecidas; e a cambio non reciben contraprestación alguna, nin económina nin por medio de permisos ou outras compensacións.

Na última xuntanza de mesa sectorial de 9/3/2023 a DXX incluíu o asunto de Violencia de xénero na orde do día para comunicarnos a creación do Xulgado de Violencia exclusivo de Santiago de Compostela, cousa que aplaudimos, pero a problemática existente nos demais xulgados de violencia galegos segue ahí, e parece non importar a ninguén mais alá que o 8M, día no que si como mínimo se “fala” do  tema.

Non consideramos preciso resaltar aquí as estadísticas do Xulgado mencionado por ser públicas as mesmas e ter coñecemento delas a Dirección Xeral de Xustiza, así como porque foron oportunamente comunicadas pola Letrada do dito órgano na solicitude de prolongación de xornada.

Pois ben, dende SPJ-USO esiximos se autoricen tres prolongacións de xornada para o Xulgado de Violencia de Pontevedra, e non permitiremos que continúe a discriminación que está a facer a Dirección Xeral de Xustiza co Xulgado de Violencia de Pontevedra en relación dos das restantes cidades galegas, e no caso de non acordarse o anteriormente solicitado á maior brevidade posible (solicitamos a efectividade da medida con data 1 de abril de 2023) verémonos na obriga de acordar as medidas de presión que consideremos procedentes xunto cos traballadores do dito Xulgado, así como a posta en coñecemento da opinión pública a través dos medios de comunicación.

PROPOSTA DE NOVOS XULGADOS EN GALICIA 2024 – A XUNTA PROPÓN 11 NOVOS ÓRGANOS SABENDO QUE PROBÁBLEMENTE SÓLO SE CREARÁN 3 DOS PROPOSTOS.

ATA AS NARICES

Proposta de creación de 2024 para Galicia, trala Comisión Mixta celebrada onte 21/3/2023:

  • Un xulgado de violencia sobre a muller en Santiago de Compostela.
  • Un xulgado de Primeira Instancia na Coruña e outro en Ourense.
  • Un xulgado do contencioso en Santiago de Compostela.
  • Un xulgado do social en Ferrol.
  • Outros xulgados de Primeira Instancia de Vilagarcía de Arousa, Viveiro, Ribeira e Carballo. 
  • E dous maxistrados da sección penal -un na sección 2ª da Audiencia Provincial da Coruña e outro na de Pontevedra.

Respecto dos Xulgados de Violencia de Xénero, a proposta inclúe a previsión de estender nos dous próximos anos este tipo de tribunais ao resto de cidades galegas, xa que actualmente só A Coruña e Vigo contan con xulgado de violencia sobre a muller exclusivo e excluínte.

Conforme informou o Director Xeral de Xustiza na pasada mesa sectorial, a previsión é que sexan aprobados polo Ministerio sólo TRES novos órganos para Galicia 2024.

É previsible que non se aprobé a creación de ningún novo Xulgado nas Vilas, a pesar do que a Xunta propón neste caso Vilagarcía, Viveiro, Ribeira e Carballo.

A posta en funcionamento dos novos órganos que se aproben prevese para o 31 de decembro de 2023.

Dende SPJ-USO, tal como vos temos informado, fixemos as nosas propostas á Dirección Xeral de Xustiza e ó Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para creación de novos órganos para 2024, e consideramos de todo insuficiente a proposta remitida ó Ministerio.

A Xunta “vende políticamente” a creación de 11 órganos, cando a realidade é que se prevé a creación de sólo 3 Xulgados….. a xogada políticamente falando é fantástica, mais para a Xustiza galega é unha proposta “a todas luces insuficiente”.

Manterémosvos puntualmente informados.

 

SPJ-USO RECLAMA EN EL 🏦 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL RECONOCIMIENTO A TODOS LOS EFECTOS DE LAS FUNCIONES QUE A DIARIO REALIZAMOS LOS CUERPOS DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO JUDICIAL y traslada la preocupación de nuestro colectivo por la situación de la HUELGA DE LAJs y las LEYES DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA Y PROCESAL!!!

SPJ-USO RECLAMA EN EL 🏦 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL RECONOCIMIENTO A TODOS LOS EFECTOS DE LAS FUNCIONES QUE A DIARIO REALIZAMOS LOS CUERPOS DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y AUXILIO JUDICIAL y traslada la preocupación de nuestro colectivo por la situación de la huelga de Lajs y las Leyes de Eficiencia Organizativa y Procesal‼️

ℹ️➡️ Una representación de SPJ-USO se ha reunido el día 📆 8-3-2023 con los diputados del grupo popular en la Comisión de Justicia ⚖️ para trasladarles el malestar e inquietud de nuestro sindicato y del colectivo por los proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) y de Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en tramitación, que afectan de lleno a las condiciones de trabajo de los cuerpos generales de Justicia, a pesar de lo cual no han sido negociados con las organizaciones sindicales.

🔴 También hemos aprovechado la ocasión para hacerle ver al principal partido de la oposición que estas leyes deberían reconocer, de una vez por todas, las funciones reales que desarrollamos diariamente los funcionari@s de Gestión, Tramitación y Auxilio, y superar al fin el modelo decimonónico que sigue funcionando en Justicia, según el cual tan solo los Jueces y LAJs realizan todas las funciones de los órganos judiciales, 👉 y sin embargo la realidad evidencia que el 70 % de las funciones se realizan a diario y de forma efectiva por los GESTORES, TRAMITADORES y AUXILIOS JUDICIALES.

⛔😡 Ese reconocimiento evitaría el ABUSO que actualmente se está dando con la huelga de los LAJ y que desde SPJ-USO denunciamos, que se sintetiza perfectamente en la siguiente orden que algunos Laj están dando al personal del Juzgado: 👉 “NO TRABAJEIS, QUE ESTOY DE HUELGA”.

🔉 También les trasladamos nuestra preocupación por el atraso que se está produciendo y la necesidad de que se prevean mecanismos para revertir el retraso acumulado.

🔴 Los referidos portavoces nos transmitieron su rechazo a la LEO tanto en la forma en que se ha tramitado como en el fondo, y en particular por no contar con presupuesto alguno para su implantación, algo que demuestra el escaso interés de la Ministra de Justicia en que este nuevo modelo organizativo prospere.

👉 Asimismo nos invitaron a remitirles nuestras propuestas para poder articularlas desde su grupo parlamentario como transaccionales (en el caso de la LEO) o como enmiendas (en el caso de la Ley de Eficiencia Procesal), cuya tramitación está menos avanzada.

📣 Por último les hicimos saber que materias como la CARRERA PROFESIONAL que tan exitosamente se ha negociado e implantado en Galicia, impulsada por SPJ-USO, es preciso que se trasladen a otras comunidades autónomas.

SPJ-USO: Pioneiro e impulsor da Carreira profesional!!!
FEITOS, non palabras!!!

💜25N💜 – SPJ-USO: SOMOS TU RED CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO!!!

SPJ-USO presenta la campaña Somos tu red contra la violencia de género con motivo del 25-N para concienciar sobre la importancia de crear una red de apoyo a las víctimas para que denuncien y salgan de esa violencia

La violencia de género, que se ejerce contra las mujeres, constituye, desgraciadamente, un fenómeno universal y estructural. En cualquier parte del mundo, las mujeres saben que, solo por el hecho de haber nacido como tal, son más susceptibles de sufrir violencia. Una violencia que puede ser física, psicológica, moral, sexual, social, económica, educativa o laboral.

Sigue leyendo