Archivo de la categoría: PERMISOS, VACACIONS E LICENZAS

PUBLICADO O PROGRAMA ANUAL DE VACACIÓNS DE 2022

PROGRAMA ANUAL DE VACACIÓNS 2022

CIRCULAR VACACIÓNS 2022

BORRADOR PROGRAMA DE VACACIÓNS DO ANO 2022

 

BORRADOR PROGRAMA VACACACIÓNS 2022

ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS – ANO 2022

Días de asuntos particulares e vacacións aos que temos dereito para 2022 e as súas condicións;  de seguido facemos un breve recordatorio, tendo en conta a normativa ao respecto.

preme e DESCARGA A CIRCULAR  ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS 2022 

 

 

SPJ-USO SOLICITA A DXX QUE SUBSANE O ERRO NOS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES 2022 QUE APARECE NA OPAX

Debido ás múltiples consultas que nos fixeron os compañeiros, volvemos reiterar ante a DXX a existencia dun erro no aplicativo OPAX no tocante os días de permiso correspondentes ao ano 2022.

Comprobouse que no OPAX continúan aparecendo como días de permisos para este ano 11 días, cando en realidade son 12.

Segundo dispón o calendario laboral vixente para administración de Xustiza de Galicia, todos aqueles festivos nacionales  que coincidan en sábado e non sexan recuperables deberán compensarse cun día adicional, da mesma maneira que se o 24 e 31 de decembro de 2022 coinciden en sábado ou domingo.

Neste ano 2022 tanto o 1 de xaneiro (festivo nacional non recuperable) coma o 24 e o 31 de decembro coinciden todos en sábado, polo que hai que engadir os 9 días de permiso otros 3 máis, o que fai un total de 12 días.

Dende SPJ-USO puxémonos en contacto directamente coa DXX manifestándonos que se trata dun erro e que están a traballar para subsanalo, confirmándonos que en breve modificarase no OPAX.

AS GARDAS DO 24 E 31 DE DECEMBRO COMPÉNSANSE CON UN DIA A MAIORES DE ASUNTOS PARTICULARES.

CALQUER FUNCIONARIO QUE ESTÉ DE GARDA O DÍA 24 OU 31 (sexa de dispoñibilidade ou permanencia) TERÁ DEREITO A UN DÍA A MAIORES DE PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES.

Xa no 2020, e tras anos de loita  e  as diversas sentencias existentes ó respecto, a administración puxo fin á DISCRIMINACIÓN que viñan sufrindo os funcionarios das vilas que estaban de garda de dispoñibilidade os días 24 e 31 de decembro, e ós que a pesar da súa dispoñibilidade, a administración  sólo lles concedía un día de permiso a maiores como compensación se tiñan que ir “efectivamente” ó xulgado ese día e púxose fin á dita inxustiza.

Sigue leyendo