Archivo de la categoría: PERMISOS, VACACIONS E LICENZAS

AVANCE DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA A CELEBRAR HOXE 9/3/2023 ÁS 10:30 HORAS

spjinforma

ℹ️➡️Lembrámosvos que hoxe teremos unha importante mesa sectorial coa seguinte Orde do día, e avanzámosvos as principais reivindicacións de SPJ-USO:

🔴 Orde do día: ⤵️
☑️ Protocolo de acoso laboral e outras condutas discriminatorias.
☑️ Xulgados Violencia sobre a muller.
☑️ Proposta de formación de reforzo para persoal sen experiencia previa nos xulgados.
Puntos informativos:
☑️ Plan de recuperación tras a folga de letrados e letradas da Administración de xustiza.
☑️ Concurso de traslados.
☑️ Lei de eficiencia organizativa.
☑️ Calendario laboral.
☑️ Bolsa de persoal interino para médicos forenses.
☑️ Rogos e preguntas.

PRINCIPAIS ALEGACIÓNS QUE FARÁ NO DÍA DE HOXE SPJ-USO COMO SINDICATO MAIORITARIO.

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL: Tras anos esixindo a súa regulación, celebramos que no día de hoxe cerrarase un protocolo de acoso laboral para a Xustiza galega.

XULGADOS DE VIOLENCIA SOBRE A MULLER: SPJ-USO foi o sindicato que esixiu a inclusión deste punto na orde do día; esiximos un plan integral que dea solución á problemática dos Xulgados de Violencia galegos. A administración non nos remitiu borrador sobre o que negociar polo que vos informaremos posteriormente.

FORMACIÓN PARA PERSOAL SEN  EXPERIENCIA E PERSOAL CON NOVO DESTINO DO CONCURSO DE TRASLADOS:  Unha reclamación histórica deste sindicato, o que nós chamamos a “formación de formadores”; unha reclamación que capitaneamos en solitario e que por fin parece que vai sair adiante, retribuíndose a  formación dos compañeiros sen experiencia. A administración non nos remitiu borrador algún, e esixiremos que non sexa unha simple declaración de cara á galería a inclusión deste punto na orde  do día.

ORDE SOBRE O HORARIO E CALENDARIO LABORAL NA XUSTIZA GALEGA

Principais propostas e alegacións de SPJ-USO ó borrador presentado pola Administración:

Como alegación inicial esiximos que se recollan os avances logrados na vía xudicial e negociadora nos últimos 10 anos, por non recollerse todos.

ESIXIMOS  poder acumular os días de asuntos particulares ós 7 días soltos de vacacións.

ESIXIMOS que conforme á normativa estatal se acorde a ampliación (1 de xuño a 30 de setembro)  da xornada de verán para funcionarios con fillos de ata 12 anos inclusive e con diversidade funcional.

ESIXIMOS a  recuperación da bolsa de horas (22,5 horas = ata 3 días de permiso).

Solicitamos a regulación por escrito das PROLONGACIÓNS DE XORNADA, así como a constancia escrita da “media hora de cortesía”.

Esiximos que os días de asuntos particulares  e vacacións se  poidan desfrutar tódolos anos ata o 31 de  marzo.

Solicitamos que no horario de verán se poida realizar a parte flexible horaria ata as 18:30.

Solicitamos a ampliación da xornada reducida de 9 a 14 horas (semana grande) á Semana Santa e á semana de Nadal.

Solicitamos a compensación de un día de asuntos particulares por cada festivo local ou autonómico que coincida en sábado.

 Accede á circular resumo: AVANCE MESA SECTORIAL 9-3-23 

TRALA REUNIÓN INFORMARÉMOSVOS PUNTUALMENTE DE TÓDOLOS PUNTOS DA ORDE DO DÍA.           

  SPJ-USO: Os teus DEREITOS, o noso TRABALLO!!!

ASUNTOS PARTICULARES E VACACIÓNS – ANO 2023

Aproveitando que moit@s compañeir@s nos estades preguntando polos días de asuntos particulares e vacacións aos que temos dereito para 2023 e as súas condicións,  de seguido facemos un breve recordatorio, tendo en conta a normativa ao respecto ⤵️⤵️

Accede á circular – Asuntos particulares e vacacións 2023

 

SPJ-USO SOLICITA QUE EN 2023 SE PERMITA ACUMULAR OS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES COS DÍAS SOLTOS DE VACACIÓNS.

A Dirección Xeral de Xustiza ven de comunicarnos que en 2023, de novo, non se poderán acumular os días de asuntos particulares cos 7 días de vacacións de desfrute independente.

Pois ben, en 2019, baseándose na modificación da LOPX e na recuperación dos 3 días de asuntos particulares de 2017 e 3 de 2018, a DXX decidiu, coa oposición de SPJ-USO, que non se poderían acumular os ditos días.

En 2023, xa sen a excepcionalidade de ter 6 dias mais, entendemos que non procede recortar “gratuitamente” o dereito á acumulación antes mencionada. Sigue leyendo

FUNCIONARIOS DE GARDA O DÍA 24 E 31 DE DECEMBRO, ACLARACIÓNS!!!

Ante a confusión xerada e as múltiples consultas efectuadas, as Delegacións Provinciais acabannos de informar ás organizacións sindicais, en resumo, do seguinte:

  1. Os funcionarios que estén de garda de permanencia teñen dereiro ó día de “libranza” de garda sen dúbida, como outra garda calquera.
  2. Tódolos funcionarios temos en 2022 DOUS días a maiores de asúntos particulares por coincidir en sábado o día 24 e 31, días que xa están computados na OPAX.
  3. Os funcionarios que esten de garda de permanencia ou dispoñíbilidade os días 24 ou 31 de decembro NON terán dereito a día algún a maiores, por coincidir en sábado.

A normativa ó respecto, artigo 18 punto 3 da Orde de Horario e Calendario laboral de 2014, así como o artigo 3 punto e apartado 2 da Orde de permisos e licencias de 2009 establecen que “OS FUNCIONARIOS QUE ESTÉN DE GARDA OS DÍAS 24 OU 31 DE DECEMBRO, A NON SER QUE COINCIDAN EN SÁBADO OU DOMINGO, TERÁN UN DÍA MAIS DE ASUNTOS PARTICULARES”, polo que a garda de 24 e 31 en 2022 non xera dereito a día algún a maiores.

Para calquera dúbida ou aclaración consulta co teu delegado sindical de SPJ-USO.

FESTIVOS LOCAIS DE GALICIA PARA 2023 – Publicados no DOGA.

Publicada no DOGA de hoxe luns 7 de novembro a RESOLUCIÓN do 24 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2023, correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

Accede ós festivos locais: ⤵️⤵️

FESTIVOS LOCAIS GALICIA 2023