Archivo de la categoría: SPJ INFORMA

CHAMAMENTOS DE INTERINOS 20-9-23

NO DÍA DE HOXE, A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA AUTORIZOU CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO, PARA PRESTAR SERVIZOS NOS SEGUINTES ÓRGANOS:

A CORUÑA

-XDO. DO PENAL Nº 2 SANTIAGO -—- XESTIÓN………. LICENCIA ENFERMIDADE

-XDO. 1 INSTANC. Nº 6 SANTIAGO…………. XESTIÓN……SUBSTITUCIÓN

-XDO. PAZ RIANXO-………XESTIÓN…… LICENCIA ENFERMIDADE

-XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUC. NEGREIRA……..AUXILIO…..LICENCIA ENFERMIDADE

-DECANATO FERROL…….AUXILIO…..BAIXA POR ENFERMIDADE

-AUD. PROV. SECCION Nº 5 A CORUÑA….AUXILIO….SUBSTITUCIÓN

LUGO

-XDO. 1ª INSTAN. Nº 3 DE LUGO…..AUXILIO…….VACANTE

-FISCALIA PROVINCIAL DE LUGO….AUXILIO…SUBSTITUCIÓN

FORA DO OPAX:

-XDO. 1ª INSTANC. Nº 2 LUGO….TRAMITACIÓN…VACANTE

-XDO. 1ª INSTANC. Nº 1 LUGO…TRAMITACIÓN…SUBSTITUCIÓN

-XDO. 1ª INSTANC. Nº 3 LUGO…..TRAMITACIÓN….REFORZO

OURENSE

-DECANATO SERV. COMUN DE APOIO OURENSE………TRAMITACIÓN….. REFORZO

PONTEVEDRA

-XDO.  VIOLENCIA SOBRE A MULLER Nº 1 VIGO…..XESTIÓN………… LICENCIA ENFERMIDADE

-XDO. INSTRUCION Nº 3 VIGO……………………XESTIÓN……….. BAIXA POR ENFERMIDADE

-DECANATO SERV. COMÚN NOTIF. E EMBAR. PONTEVEDRA……. AUXILIO……….. BAIXA POR ENFERMIDADE

-DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO PONTEVEDRA….AUXILIO…REFORZO

-XDO. PENAL Nº 2 VIGO…AUXILIO…SUBSTITUCIÓN

FORA DO OPAX:

-XDO. PENAL Nº 1 DE VIGO….TRAMITACIÓN…BAIXA POR ENFERMIDADE

-XDO. 1ª INSTANCIA Nº 15 VIGO….TRAMITACIÓN…BAIXA POR ENFERMIDADE

-AUDIENCIA PROV. SECCIÓN 4 PONTEVEDRA….TRAMITACIÓN…BAIXA POR ENFERMIDADE

-XDO. 1ª INST. E INSTRUC. Nº 2 A ESTRADA….TRAMITACIÓN…VACANTE

SUBSTITUCIONS. NOVOS AVISOS DE DESOCUPACION

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería.

PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación (20, 21 e 22 de setembro).

🔴 Modelo de solicitude: Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

AMPLIA INFORMACIÓN:

20230913-resolucion-novas-subst

RESOLUCIÓN ADXUDICANDO ÁS ÚLTIMAS SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS O 13.9.23

📢🔊 ADXUDICACIÓNS DE SUBSTITUCIÓNS – 📆 OFERTADAS O 13 DE SETEMBRO DE 2023‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➡️ RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE RESOLVE A ÚLTIMA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN.

▪️ CONSULTA AQUÍ AS PRAZAS ADXUDICADAS:

Microsoft Word – 20230919_ResoluciónAdxudicación.docx (xunta.gal)

GALICIA – PRAZAS DE AUXILIO QUE SE OFERTARÁN ÓS OPOSITORES APROBADOS

GALICIA – PRAZAS DE AUXILIO QUE SE OFERTARÁN ÓS OPOSITORES APROBADOS

A DXX achéganos a relación de prazas do corpo de auxilio xudicial que se ofrecerán ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde JUS/1254/2022, do 7 de decembro.

🔴 Ofertan 87 prazas, para os 65 aprobados de Auxilio Xudicial.

▪️ Amplía información e accede á listaxe de prazas autorizadas: 20230918_listaxe_prazas_tl_cax_oep (1)

OPOSICIONS AUXILIO XUDICIAL- CONVOCATORIA EXAME GALEGO APROBADOS EN GALICIA

OPOSICIÓNS – AUXILIO XUDICIAL – Publicado na web do Ministerio de Xustiza o ACORDO CONVOCANDO ao EXÁMEN DE GALLEGO aos APROBADOS EN GALICIA!!!!

 

18/09/2022: CONVOCATORIA PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE COÑECEMENTO DE GALEGO.

Conforme ao establecido na base 7.5 da Orde de convocatoria, este Tribunal Central Único acorda convocar aos opositores que no seu día solicitaron a celebración da proba de coñecemento de galego, no día, hora e lugar que a continuación se indica:
📆 DATA:29 de setembro de 2023
      HORA: 9:00 horas,
    LUGAR: EGAP (Escola galega de Administración Pública), Rúa            Madrid, 2-4 15707 Santiago de Compostela
Hai que lembrar que este exame NON TEN CARACTER ELIMINATORIO.
AMPLIA INFORMACIÓN NA WEB  DO MINISTERIO:

Auxilio Judicial, acceso libre, Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre) (mjusticia.gob.es)