SUBSTITUCIÓNS: NOVAS PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN 04/10/2023

SUBSTITUCIÓNS

SUBSTITUCIÓNS. NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN 04/10/2023‼

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería.

PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de 3 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación 27 DE SETEMBRO.

🔴 Modelo de solicitude: Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

AMPLÍA INFORMACIÓN⤵⤵®:

PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN 04-10-2023

ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN O 27/09/2023

SUBSTITUCIÓNS

📢🔊 ADXUDICACIÓNS DE SUBSTITUCIÓNS ➖04/10/2023 📆 OFERTADAS O 27 DE SETEMBRO DE 2023‼️
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➡️ RESOLUCIÓN DA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA, POLA QUE SE RESOLVE A ÚLTIMA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE TRABALLO MEDIANTE O SISTEMA DE SUBSTITUCIÓN.

CONSULTA AQUÍ AS PRAZAS ADXUDICADAS⤵⤵:

ADXUDICACIÓN PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN O 27-09-2023

INTERINOS: PRAZAS OFERTADAS O 4/10/2023

No día de hoxe a Dirección Xeral de Xustiza autorizou chamamentos de persoal interino para que presten servizos nos seguintes órganos que relacionamos por provincias:

A CORUÑA

– XULGADO DE PAZ DE RIANXO, CXPA, LICENZA POR ENFERMIDADE

– DECANATO. SERV. COMÚN DE APOIO. SANTIAGO DE COMPOSTELA. CTPA. LICENZA POR ENFERMIDADE

PONTEVEDRA

– Xulgado de 1ª Instan. e Instr. Nº1 de Ponteareas. CAX – BAIXA POR ENFERMIDADE

– Decanato Serv. Com. Notif. e Emb. de Pontevedra. CAX- BAIXA POR ENFERMIDADE-

 Este mércores, 4 de outubro, a Dirección Xeral autorizou a cobertura de prazas do corpo de xestión e tramitación procesual e administrativa que non foron publicadas a través da OPAX por non haber ratio.

🔴 Corpo de xestión:

▪️ Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Redondela: licenza por enfermidade.

▪️ Xulgado de Primeira Instancia número 4 de Pontevedra: licenza por enfermidade.

🔴 Corpo de tramitación:

▪️ Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Tui: S.V.

▪️ Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra: licenza por enfermidade.

▪️ Fiscalía de Vigo: licenza por enfermidade.

▪️ Xulgado de Primeira Instancia número 14 de Vigo: licenza por enfermidade.

🔴 Publicación das persoas seleccionadas.  Os luns –ou, de non poder ser, o día seguinte hábil–, ata as 14.00 horas, publicarase, a relación de prazas que foron autorizadas para dotación de interinos e as persoas que resultaron seleccionadas.

LUGO

A Dirección Xeral de Xustiza autorizou a cobertura dunha praza do corpo de tramitación procesual e administrativa abaixo relacionada que non foi publicada a través da OPAX por non haber ratio.

🔴 A praza é: ⤵️

– Xdo. 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 de Monforte de Lemos.

BOE: PUBLICADOS LOS REALES DECRETOS CON LAS SUBIDAS SALARIAS A JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SPJ-USO INFORMA

PUBLICADOS EN EL BOE LOS REALES DECRETOS CON LAS SUBIDAS SALARIALES A JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

➡️ℹ️ Real Decreto 775/2023, de 3 de octubre, por el que se actualiza el régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, conforme a la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.

➡️ℹ️ Real Decreto 774/2023, de 3 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 1130/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y el Real Decreto 2033/2009, de 30 de diciembre, por el que se determinan los puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales a efectos del complemento general de puesto, la asignación inicial del complemento específico y las retribuciones por sustituciones que impliquen el desempeño conjunto de otra función

▪️ _Amplía información:_ ⤵️⤵️

👉 RD 775-2023 RÉGIMEN RETRIBUTIVO JUECES Y FISCALES

👉 RD 774-2023, RÉGIMEN RETRIBUTIVO LETRADOS ADMÓN. JUSTICIA 

EL GOBIERNO APRUEBA LAS SUBIDAS SALARIALES QUE PACTÓ CON JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SPJ-USO INFORMA

EL GOBIERNO APRUEBA LAS SUBIDAS SALARIALES QUE PACTÓ CON JUECES, FISCALES Y LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

📢🔊 El Gobierno aprueba las subidas salariales que pactó con jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia.

ℹ️➡️ El Consejo de Ministros aprueba el nuevo marco laboral y retributivo para el personal de la administración de Justicia, que no incluye a los funcionarios de Justicia (Gestores, Tramitadores y Auxilios)‼️😡😡😡

▪️ _Amplía información:_ ⤵️⤵️

👉 Confilegal https://confilegal.com/20231003-el-consejo-de-ministros-ha-aprobado-hoy-la-subida-salarial-para-jueces-fiscales-y-lajs/

👉 Ser https://cadenaser.com/nacional/2023/10/03/directo-rueda-de-prensa-posterior-al-consejo-de-ministros-cadena-ser/