CORRECCION DE ERROS DA CONVOCATORIA DE COMISIÓNS DE SERVIZOS DO VENRES 17/3/202

COMISIÓN DE SERVIZO

Corrección de erros da Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

📢🔊 CORRECCION DE ERROS DA CONVOCATORIA DE COMISIÓNS DE SERVIZOS DO VENRES 17/3/2023 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ℹ️➡️ A instancias de SPJ-USO que advertiu á DXX dos erros, foi publicada na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería .

👉 SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES (do 20 ó 24 de marzo).

▪️ Amplía información e accede á corrección: ⤵️⤵️
Corrección de erros da Resolución do 17 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publica a convocatoria de postos en comisión de servizos de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

Última hora: REUNIÓN “SORPRESA” DE NEGOCIACIÓN SOBRE LA HUELGA DE LETRADOS

El comité de huelga de LAJ tuvo ayer viernes una reunión con la secretaria de Estado de Función Pública y el secretario general de la administración de justicia.

– Ha sido el principio de la negociación y continuará el próximo miércoles 22.

– Se ha suspendido la concentración en Ferraz de hoy sábado.

– Por ambas partes, hermetismo a la hora de contar cualquier tipo de detalle tratado.

▪️ Accede a la Noticia: ⤵️⤵️
Los Ministerios de Hacienda y Función Pública y Justicia y las asociaciones de LAJ buscan una solución dialogada a la huelga

NOVAS COMISIÓNS DE SERVIZO OFERTADAS – 17/03/2023

COMISIÓN DE SERVIZO

Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de postos de traballo entre persoal funcionario da Administración de Xustiza.

Resolución convocatoria novas comisións de servizo

Hoxe publícase na Intranet de xustiza e na páxina web da Consellería (https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo) a resolución pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

🔴 SOLICITUDES TELEMÁTICAS NO PRAZO DE 5 DIAS HÁBILES (do 2o ó 24 de marzo)

🔴 Solicitantes: o persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.

No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

🔴 Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es de conformidade co artigo 6 da Resolución de 21/3/2022

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza (https://spjusogalicia.com/comisions-de-servizo-aclaracions-e-solucion-de-incidencias-para-a-presentacion-das-solicitudes-documentacion-necesaria-e-modelos-para-solicitudes-e-emision-de-informes/)

▪️ Accede á resolución publicada e ás prazas ofertadas⤵️⤵️

Resolución convocatoria novas comisións de servizo

 

RETRASO NO COBRO DO GRADO 2 DA CARREIRA PROFESIONAL DOS XESTORES E MÉDICOS FORENSES

A administración informounos na pasada mesa sectorial do 9/3/23, que tiña intención de proceder ó pago dos atrasos da carreira profesional, grado 2 para xestores e forenses na nómina deste mes de marzo. A pesar do anterior, no día de hoxe confírmannos que lles resultou imposible o pago en marzo, e que o pago se fará na nómina do mes de abril.

– O COBRO SERÁ NA NÓMINA DE ABRIL (ATRASOS DE XANEIRO, FEBREIRO E MARZO E ACTUALIZACIÓN DA NÓMINA DE ABRIL)

🔴 Cada mensualidade supón o 60% do valor de un grado, polo que suporá:

Corpo de Xestión: 94,23 euros/mes de suba.

Corpo de Médicos Forenses: 134,64 euros/mes de suba.

 

LAJ: NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS

Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia la Orden por la que se nombran funcionarias/os en prácticas a las personas aprobadas por el Sistema de Promoción Interna en las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, convocadas por Orden Jus/1523/2021, de 3 Diciembre.

Accede a la orden en este ENLACE.