SPJ-USO NACIONAL – OPOSICIONES TRAMITACIÓN TURNO LIBRE- CONVOCATORIA PRUEBA CATALÁN

TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto (BOE de 31)

CONVOCATORIA PARA PRUEBA DE CATALÁN

De conformidad con lo establecido en la Base 7.6 de la Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, se emplaza a los aspirantes que así lo solicitaron, para la realización de la prueba de idioma.​

Documento asociado: CONVOCATORIA EXAMEN CATALAN

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES – 15/06/2021

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES – 15/06/2021‼️

ℹ️➡️ Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza .

✅ PRAZO DE SOLICITUDES:  16 , 17 e 18 de xuño.

✅🔴 Modelo de solicitude: Anexo II bis

✅🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en subs titución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

✅🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

⏩ Adxuntamos o arquivo pdf coas SUBSTITUCIÓNS OFERTADAS ⤵️⤵️

RESOLUCIÓN DXX SUBSTITUCIÓNS

OEP TURNO LIBRE GESTIÓN PROCESAL: PLAZAS EN EL ÁMBITO DE LA CCAA DE CANARIAS QUE SE OFERTARÁN A LAS APROBADOS

Por parte de la Dirección General de Justicia de Canarias se ha hecho público el anexo de las plazas que se ofertarán en dicha comunidad a los opositor@s que han superado el proceso selectivo de Gestión Procesal por el turno libre.

Aquí os dejamos el listado de las plazas en formato pdf:  PLAZAS OFERTA GESTIÓN TURNO LIBRE CANARIAS

OEP TURNO LIBRE GESTIÓN PROCESAL: PLAZAS EN EL ÁMBITO DE LA CCAA DE MADRID QUE SE OFERTARÁN A LAS APROBADOS

Se ha hecho público el listado de plazas que se ofertarán a los aprobados del proceso selectivo de Gestión Procesal y Administrativa (turno libre) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid. Dichas plazas fueron ofertadas inicialmente a los aprobados por el turno de promoción interna siendo estas, por tanto, las restantes que se no se han cubierto por dicho .

Aquí os dejamos el listado de las plazas en formato pdf: Plazas Gestión turno libre CCAA Madrid

A SOLICITUDE DE SPJ-USO, A AMTEGA AMPLIARÁ A CAPACIDADE DO CORREO CORPORATIVO XUSTIZA.GAL DE 500 MG A 2 GB

O traballo deste sindicato SPJ-USO segue dando os seus froitos, e a xustiza galega segue conseguindo pequenos avances.

O pasado 4 de xuño informámosvos da nosa solicitude á DXX e á AMTEGA do aumento da capacidade do correo corporativo xustiza.gal ata alomenos 2GB. (Enlace ó blogue de SPJ-USO de 4/6/2021 https://wp.me/phNSV-cDg)

Pois ben, vimos de recibir resposta positiva por parte de AMTEGA, á que podedes acceder mais abaixo, e na que en resumo se nos manifesta que “a  raíz da comunicación realizada polo sindicato SPJ (Sindicato Profesional de Justicia), recibida por este Departamento de Sistemas o pasado 4 de xuño”,  “establecerase unha cota mínima de 2GB para todos os usuarios, véndose afectados un total de 4.600 buzóns na Xustiza”.

SPJ-USO, unha vez mais…. FEITOS, NON PALABRAS!!!

ESCRITO PRESENTADO POR SPJ-USO AMPLIACIÓN CAPACIDADE MAIL XUSTIZA.GAL

Xustificante de presentación -PR004A-20210604

RESPOSTA DE AMTEGA – Aumento das cotas das caixas de correo corporativo 2GB