Archivo diario: 22/06/2022

IMPLANTACIÓN DO EXPEDIENTE XUDICIAL ELECTRÓNICO NA XUSTIZA GALEGA

O pasado 6 de maio dictouse e pola Secretaria de Goberno do TSX de Galicia  a Instrucción 1/2022 sobre a implantación do expediente xudicial na Administración de Xustiza en Galicia. Nesta instrución defínese o modelo de expediente xudicial dixitalizado e a metoloxía para a formación e rexistro no mesmo da documental e os escritos presentados no soporte papel, dándolle o pulo definitivo o EXE na  Administración de xustiza galega.

A citada instrución, que entrará en vigor o día 1 de setembro de 2022 , sinala como obxetivos que pretende:

  • 1º. Que afecta a todos os procedimientos de todos os órdenes xurisdiccionais de Galicia que estén debidamente formados.
  • 2º  Unha áxil e rápida localización dos documentos y resoluciones
  • 3º.- A adecuada conservación e custodia dos documentos orixinais
  • 4º. Que non exista dúbida cando se traslade ás partes que o procedemento está completo e cumplindo a legalidade específica do EXE.

Sigue leyendo

SIRAX: MIGRACIÓN DA INFORMACIÓN DO SIRAX 1 O SIRAX 2

spjinformaNa intranet de xustiza vense de publicar un comunicado do Ministerio de Xustiza anunciando que o vindeiro 24 de xuño ás 15:00 h comezará a migración da información de SIRAX1 ao novo sistema SIRAX2, e cuxa data de finalización será o 27.

Durante este tempo deterase o servizo dos sistemas actuais.

O Ministerio recomenda que revisedes e validedes a información pendente antes da parada xa que, en caso contrario, non será migrada ao novo sistema.

Sigue leyendo

PUBLICADAS NO BOE AS LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS – PROMOCIÓN INTERNA – OEP 19/2021 – CXPA E CTPA.

No BOE de 22 de xuño de 2022, publicánronse as Ordes de Xustiza JUS/563/2022 e JUS/564/2022, pola que se acordan as publicacións das listaxes provisionais de admitidos e excluídos de promoción interna, aos corpos de Xestión e Tramitación correspondentes a Oferta de Emprego Público dos anos 2019/2020/2021.

🔴 ALEGACIÓNS: dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación no BOE.

Las subsanaciones se deberán realizar a través de la aplicación IPS (Inscripción de Pruebas Selectivas): APARTADO «CONVOCATORIAS A SUBSANAR»
https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias

Aquí vos deixamos os enlaces ás ordes e listaxes publicadas: ⤵️⤵️

👉 Orde e relación provisional de aspirantes excluídos no corpo de Xestión

👉 Orde e relación provisional de aspirantes excluídos no corpo de Tramitación

👉 ADMITIDOS CTPA: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/promocion-interna/tramitacion-procesal-administrativa-marzo

👉 ADMITIDOS CXPA: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/promocion-interna/gestion-procesal-administrativa-marzo

☑️  Recoméndase comprobar que, ademais de non estar na listaxe de excluídos, aparecemos expresamente na de admitidos.