APERTURA PRAZO 5 DIAS XESTION PROMOCION INTERNA NON CONSENTIMENTO!!

📢🔊 APERTURA PRAZO PARA ENTREGA DOCUMENTACION XESTION PROMOCION INTERNA‼️

Por acordo de 1 de febreiro de 2023 do Tribunal Cualificador das probas selectivas para ingreso, polo sistema de promoción interna, no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa , acorda a apertura dun PRAZO DE 5 DIAS para que acheguen, aquelas persoas que non prestaron o seu consentemento de oficio para que lle fosen valorados os seus títulos e graos académicos, a documentación acreditativa dos mesmos.

Aínda que no Acordo de 21-12-2022 deste Tribunal indicábase, que se ía a proceder a abrir o aplicativo informático unicamente para aquelas persoas aspirantes que, na súa solicitude inicial de participación, non prestasen o seu consentimento para que o órgano xestor do proceso selectivo puidese verificar de oficio as titulacións ou certificacións académicas de entre as valoradas no apartado A de o Anexo I-B da convocatoria, debido a problemas técnicos, non vai ser posible a súa achega da maneira indicada.

Por conseguinte, no caso de que se queira acreditar devandito mérito, as persoas que se atopasen na situación anteriormente apuntada, E UNICAMENTE ELAS, deberán enviar escaneadas ao correo electrónico do Tribunal as titulacións académicas das indicadas no aludido apartado A que cresen convenientes.

Sera remitida  a  dirección do correo electrónico do Tribunal: tribunal.gpi22@mjusticia.es. 

PRAZO DE PRESENTACION: DO 2  AO 8 DE FEBREIRO

Accede ao enlace do acordo do tribunal clipeando aqui.

👆

 

Los comentarios están cerrados.