Archivo diario: 10/11/2023

SUBSTITUCIÓNS: NOVAS PRAZAS OFERTADAS 10/11/2023

SUBSTITUCIÓNSPublicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería.

  

🔴 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres días hábiles desde o día seguinte ao da publicación (13,14 e 15 de novembro).

🔴 MODELO DE SOLICITUDE: Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.

👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️ Accede á normativa 2022 que regula as substitucións: https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴 POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular ⤵⤵:

Resolución_Novas_Subst_10.11.2023

 

APLICATIVO SORXUR PARA LAX E AUXILIOS: XESTIÓN DE SORTEOS DE XURADOS POPULARES

No día de hoxe, venres 10 de novembro, vense de publicar a seguinte información:

Se tes que participar na xestión de sorteos do xurado popular e precisas repasar os teus coñecementos sobre a aplicación SORXUR, inscríbete nas próximas sesións que impartiremos en liña en directo. A capacitación diríxese a LAXs e corpos de auxilio xudicial que desenvolven a súa función nas audiencias provinciais.

 Realizarase unha primeira sesión sobre a xestión de sorteos e unha segunda sobre a xestión de postsorteos. Ambas as sesións ofrecen a posibilidade de que participes na franxa horaria que máis che conveña: de 9:30 h a 11:30 h ou de 12:00 h a 14:00 h.

No seguinte enlace podedes acceder ó cronograma de sesións ⬇⬇

CRONOGRAMA SESIÓNS EN LIÑA SORXUR

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DAS COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS O PASADO 27 DE OUTUBRO

Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles.

🔴 Amplía información e accede á resolución no pdf que se achega picando no seguinte link⤵️⤵️

https://acrobat/xgcontent/uploads/2023/11/231110_adxudicacion-provisional.pdf

MÉDICOS FORENSE: DESERTA A PRAZA DE XEFE DE SERVIZO DO IMELGA DE SANTIAGO

No DOGA de hoxe vense de publicar a RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión da praza vacante de xefe/a de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), convocado pola Resolución do 4 de xullo de 2023.

Finalmente na resolución final do concurso de méritos a praza quedou sen adxudicar e declarouse como deserta.