Archivo diario: 03/11/2023

Auxilio Judicial, acceso libre, Orden JUS/1254/2022, LISTADOS DE APTOS CON NOTAS DE IDIOMAS Y DERECHO PROPIOS.

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO POR EL QUE SE PUBLICAN LOS LISTADOS DE APTOS CON NOTAS DE IDIOMAS Y DERECHO PROPIOS.

Realizados los ejercicios de carácter optativo y valorada la documentación acreditativa del conocimiento del idioma autonómico y derecho civil o especial, se incorpora la puntuación correspondiente que, de acuerdo con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, se publica separadamente y sin sumarse a la puntuación total de los ejercicios obligatorios.

 

Bolsa de letrad@s sustitut@s de la Administración de Justcia – Listados provisionales y de personas indebidamente excluídas

Publicación de nuevos listados provisionales y de personas indebidamente excluídas

​Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justcia, los listados provicionales y los listados de las personas indebidamente excluidas, una vez resueltas las alegaciones presentadas,  de las personas seleccionadas para formar parte de las bolsas de letradas sustitutos y letrados sustitutos de la Administración de Justicia, los listados provisionales de personas excluidas y los listados provisionales del resto de candidatas y candidatos que han obtenido puntuación en la presente convocatoria.

Sigue leyendo

ÚLTIMA HORA: SITUACIÓN ACTUAL DO TELETRABALLO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA GALEGA

TELETRABAJO

ÚLTIMA HORA: SITUACIÓN ACTUAL DO TELETRABALLO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA GALEGA‼️

 

ℹ️➡️ Tralos últimos acontecementos relativos ó TELETRABALLO, dende SPJ-USO, tras poñernos en contacto coa Dirección Xeral de Xustiza garántennos:

  •  As VPN van seguir operativas para o que se queira e se necesite.
  • Os ordenadores portátiles vanse a seguir instalando nos postos de traballo conforme estaba previsto.
  • Sempre co CONSENTIMENTO do Lax, Fiscal Xef@, Director@ do Imelga,  os funcionarios poderán seguir teletraballando.

📣 SPJ-USO tentou por tódolos medios que a autorización da continuación do teletraballo se fixese de forma expresa e por escrito por parte da DXX, sen que a DXX accedese ó solicitado ata o momento, e pasandolle a responsabilidade ós LAX, polo que informamos do que se nos transmite dende a DXX.

👉 Manterémosvos puntualmente informados da reunión sobre teletraballo a celebrar o vindeiro mércores día 8 de novembro, onde SPJ-USO como sindicato maioritario seguirá presionando á DXX, como xa fixemos en diversos escritos presentados e reunións mantidas, para que, como están facendo outras Comunidades transferidas como Andalucía, Valencia, Aragón ou Asturias, se dicte unha instrucción clara por parte da DXX mantendo o teletraballo nos termos que tíñamos, ata que se publique a nova regulación do teletraballo por parte do MInisterio de Xustiza ou da Comunidade galega, iniciándose para elo os trámites oportunos.

ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN – REFORZO AXE

Na Intranet publicouse  o Reforzo da AXE para os órganos xudiciais.
O primeiro luns de cada mes impartiranse sesións en liña para reforzar os coñecementos sobre a Administración Xudicial Electrónica (AXE) e repasar boas prácticas no eido do expediente xudicial electrónico.
As sesións terán lugar en formato de videoaula en directo con 2 horas de duración. As convocatorias son por provincias e teñen lugar o primeiro luns de cada mes, salvo que esa data coincida con período vacacional, para facilitar a asistencia.
Estará dispoñible a partir do 06/11/2024, de xeito complemetario,  na Plataforma de Teleformación, a actividade de autorrealización en liña “Reforzo AXE 2023/2024”.