SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES

Resultado de imagen de substitución entre titulares plazas funcionarios

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 12 de setembro de 2018.

Prazo de presentación de solicitudes: 13, 14 e 17 de setembro de 2018.

Mentras que non se habilite a opción de solicitude a través da OPAX, as peticións deberán de ser cubertas conforme ao anexo II bis e remitidas por algunha das seguintes canles:

Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

 AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN 1ª A CORUÑA. Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

 Xdo. 1ª Instancia núm. 4 Santiago de Compostela.-Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CTPA
Xdo. 1ª Instancia e Instrución núm. 2 Ribeira.-Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

 Xdo. de Paz Culleredo.- Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CXPA
 Decanato. Servizo Común de Notificacións e Embargos Ourense.Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX
 Xdo. 1ª Instancia e Instrución núm. 1 Ribadavia.- motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA
 Xdo. do Social núm. 2 Vigo.-Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA
Xdo. Contencioso-Administrativo núm. 1 Vigo.- Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

 

 

 

Los comentarios están cerrados.