PROBAS DE AVALIACION DAS ACTIVIDADES DE FORMACION PARA O PERSOAL DE XUSTIZA

SPJ-USO GALICIA

 

CONVOCADAS PROBAS DE AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA O PERSOAL DE XUSTIZA.

No Dog de hoxe publícase a re solución do 21 de outubro de 2019 pola que se convocan as probas de avaliación das actividades de formación para o posto de traballo para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.

O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días a partir do día seguinte ao da publicación.

Estas actividades foron ofrecidas na modalidade de autoformación, deixándose para un momento posterior a convocatoria dasprobas de avaliación que é preciso superar para ter dereito a obter un certificado de equivalencia, que ten o mesmo valor que un de aproveitamento.

Amplía información:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191030/AnuncioO150-221019-0001_gl.html

Los comentarios están cerrados.