ORDE DE NÓMINAS PUBLICADA NO DOGA

retribuciÓns 20191No DOGA de hoxe venres 18 de xaneiro sae publicada a “ORDE do 14 de xaneiro de 2019 pola que se ditan instruciónssobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2019”, detallándose os conceptos retributivos e cuantías correspondentes ós funcionarios de Xustiza galegos no ANEXO XVII.

Amplía información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190118/AnuncioCA01-150119-0001_gl.html

Conforme vos temos informado dende SPJ-USO, os ditos importes aparecerán reflexados nesta próxima nómina de Xaneiro.

Los comentarios están cerrados.