AVISO DE NOVAS SUBSTITUCIÓNS

Resultado de imagen de sustituciones entre titulares

NA INTRANET PUBLÍCANSE NOVOS AVISOS DE DESOCUPACIÓN DE POSTOS CON DATA 17 DE ENERO 2019.

Prazo de presentación de solicitudes: 18, 21 e 22 de xaneiro de 2019

ORGANOS:

Aud. Prov. Sección núm. 1 A Coruña
Motivo da desocupación: Licenza por enfermidade Corpo: CXPA

 Decanato. Servizo de Notificacións e Embargos Ferrol
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

 Xdo. 1ª Instancia núm. 3 Santiago de Compostela
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

 Xdo. do Social núm. 1 Lugo
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

 Fiscalía Provincial Lugo
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

 Xdo. 1ª Instancia núm. 2 Vigo
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CXPA

Xdo. Instrución núm. 2 Vigo
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

 Xdo. 1ª Instancia núm. 4 Pontevedra
Motivo da desocupación: Liberación sindical Corpo: CTPA

 Xdo. do Social núm. 2 Pontevedra
Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CTPA

REMITIR POR:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

IMPRESO:
anexo ii bis -solicitude substitución

 

 

 

 

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación.

Los comentarios están cerrados.