ORDE DE CONFECCCIÓN DE NÓMINAS E CADROS/RESUMO DE RETRIBUCIÓNS.

Publicada no Doga a “ORDE do 23 de novembro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022, de acordo co disposto na Lei 4/2022, do 22 de novembro, e no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro”.

No  ANEXO XVII recóllense as retribucións dos  Funcionarios/as dos corpos ao servizo da administración de xustiza, actualizadas a novembro de 2022.

Acccede ó DOGA – RETRIBUCIÓNS 2022 novembro – ANEXO XVII

Accede ós cadros resumo de retribucións elaborados por SPJ-USO:

Accede ó cadro de RETRIBUCIÓNS 2022 Xestión, Tramitación e Auxilio – novembro

Accede ás RETRIBUCIÓNS DA CARREIRA PROFESIONAL

Accede ó cadro de RETRIBUCIÓNS FORENSES 2022 novembro

 

Los comentarios están cerrados.