A Xunta está a impulsar o proceso de informatización das unidades xudiciais de Ourense

Fonte: Paxina WEB da Xunta de Galicia

Informatizouse e galeguizouse o rexistro civil da cidade coa aplicación INFOREG 4, en colaboración co Ministerio de Xustiza

Renováronse os servidores informáticos e implantouse a aplicación Minerva nos xulgados do Carballiño, O Barco de Valdeorras, Verín, Bande, A Pobra de Trives, Celanova, Xinzo de Limia e Ribadavia.

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza está a levar a cabo diversas accións destinadas á modernización e informatización das unidades xudiciais ourensás. A Xunta achegará máis de 300.000 euros para as actuacións de implantación de novas aplicacións informáticas e a renovación das xa existentes. Neste sentido, na capital xa se teñen levado a cabo a informatización da Subdirección territorial do Instituto de Medicina Legal (IMELGA) -coa aplicación informática Asklepios-, a da Fiscalía –coa aplicación Fortuny- e a implantación da aplicación Minerva nos xulgados do contencioso-administrativo e do social – en substitución da aplicación Libra-, así como nos de menores e nas seccións de menores de Fiscalía.

Así mesmo, informatizouse e galeguizouse o rexistro civil da cidade coa aplicación INFOREG 4, en colaboración co Ministerio de Xustiza. Neste eido, a Dirección Xeral de Xustiza foi a responsable da instalación do equipamento subministrado polo Ministerio –ordenadores persoais e impresoras matriciais-, da conexión á rede corporativa da Xunta de Galicia, do subministro de equipos multifunción e da xestión organizativa para a súa posta en marcha.

A Consellería tamén dotou de sistemas de gravación audiovisual a catro salas de vistas da Audiencia Provincial e dos xulgados de Menores e do Social, para o que achegou un total de 32.000 euros. Do mesmo xeito, tamén se dotou de sistema de videoconferencia IP a todos os postos que integran na sede xudicial da capital os colectivos de fiscais, médicos forenses e membros dos equipos psicosociais do IMELGA, o equipo técnico da xurisdicción de menores e o equipo lingüístico de xustiza.

Nesta liña, dotouse de ordenadores portátiles a todos os maxistrados, fiscais e médicos forenses de Ourense, renováronse todas as impresoras de despacho dos maxistrados, secretarios, fiscais e médicos forenses e instaláronse pantallas de TFT en todos os postos de traballo con ordenadores de sobremesa, así como teclados de última xeración con lector de tarxeta criptográfica incorporado. Por último, renovouse o Centro de Proceso de Datos con novos servidores informáticos e a súa liña de comunicación co centro de xestión de rede, aumentando a velocidade de conexión a 100 Mb.

Futuras accións
Na actualidade estanse a dixitalizar os libros do Rexistro Civil ata o ano 1950, labor que leva a cabo RED.ES en virtude do convenio do programa Rexistro Civil en Liña, no que a Xunta participa xunto con eles e co Ministerio de Xustiza. O 89,63 % do traballo de dixitalización (405 tomos) xa está realizado, e a Dirección Xeral de Xustiza é quen asume a formación dos funcionarios para a utilización da funcionalidades relativas ás inscricións dixitalizadas.

Nas próximas semanas instalarase un segundo sistema de videoconferencia RDSI no Pazo de Xustiza, ao que se dotará tamén da terceira fase de arquivos móbiles, primeira no edificio anexo. Ademais, nos vindeiros meses está prevista a informatización dos xulgados de primeira instancia, instrucción e penal coa aplicación Minerva; a implantación do sistema de notificacións telemáticas LEXNET; a dotación de sinatura electrónica aos secretarios xudiciais e funcionarios; a implantación dun sistema central de xestión audiovisual de todas as salas do Pazo de Xustiza e do edificio anexo -con subministradores automáticos de copias das gravacións das vistas para avogados e procuradores, pantallas de información ao cidadán e sistemas de megafonía para a xestión das salas de audiencia-; e a dotación de mobiliario, equipamento e tecnoloxías de información e comunicación ao xulgado de primeira instancia de nova creación.

Provincia
No ámbito provincial, nos últimos meses se teñen renovado os servidores informáticos e implantada a aplicación procesal Minerva nos xulgados do Carballiño, O Barco de Valdeorras, Verín, Bande, A Pobra de Trives, Celanova, Xinzo de Limia e Ribadavia, localidades nas que tamén se teñen informatizado e galeguizado –coa aplicación INFOREG 4- os rexistros civís. A isto hai que sumar a dotación de mobiliario do novo edificio xudicial de Bande.

A Xunta ten implantado o sistema de videoconferencia IP nos despachos de todos os xuíces de primeira instancia e instrucción dos oito partidos xudiciais das vilas ourensás, e ten realizado o cableado e a instalación de routers de conexión coa rede corporativa da Xunta para a informatización, no marco do programa Rexistro Civil en liña, dos xulgados de paz de Arnoia, Beade, Castrelo de Miño, Gomesende, A Gudiña, Leiro, Lobios, A Mezquita, Pontedeva, San Amaro, A Veiga, Viana do Volo e Vilar de Santos. Nas próximas semanas realizarase a subministración e instalación de ordenadores persoais e equipos multifunción -impresoras, fotocopiadoras, escáner e fax- para a informatización, destes xulgados de paz.

Nos vindeiros meses está previsto que se realice o cableado, a conexión á rede corporativa e o subministro de equipos multifunción e ordenadores do resto dos xulgados de paz da provincia, así como a formación de usuarios nos xulgados de paz da provincia da aplicación INFOREG 4, entrega de contas e informatización dos rexistros civís delegados (xulgados de paz).

Los comentarios están cerrados.