Archivo diario: 07/09/2023

SUBIDA SALARIAL 🪙 ADICIONAL DO 0,5 % PARA OUTUBRO DE 2023 CON EFECTOS RETROACTIVOS A XANEIRO e PRÓXIMAS SUBIDAS SALARIAIS ACORDADAS

En cumprimento do Acordo Marco firmado na mesa xeral das administracións públicas para unha Administración do século XXI publicado en BOE do 17 de novembro de 2022, no apartado Primeiro de Retribucións establecíase:

Adicionalmente no ano 2023, se a suma da variación do IPCA do ano 2022 e do IPCA adiantado do mes de setembro de 2023 superase o incremento retributivo fixo acumulado de 2022 e 2023 establecido nos parágrafos anteriores, aplicarase un incremento retributivo adicional máximo do 0,5%. Este posible incremento adicional do ano 2023, de carácter consolidable, terá efectos do 1 de xaneiro de 2023 e abonarase no mes de outubro de 2023”.

🔴 Esta subida do 0’5 é consecuencia do incremento do IPCA (8’1% ao 31 de agosto de 2023) correspondente ao período 1 de xaneiro de 2022 ao 30 de setembro de 2023. O incremento retributivo fixo acumulado de 2022 e 2023 foi do 6% (non é previsible que o IPCA descenda en setembro do 8,1% ao 6%).

👉 En resumo, se o IPC DE 2022 e 2023 supera o 6 % (algo que é seguro) a subida será efectiva.
📣 O incremento do 0’5% aplicarase a todas as partidas da nómina e debería aplicarse na nómina de outubro, e de non ser posible na de novembro, con carácter retroactivo a xaneiro.

👉 A maiores quedaría pendiente outra subida do 0,5 % se o PIB de 2023 alcanza o 2,1%, algo que parece probable, segundo as previsións.

🔴 Posteriormente, xa en xaneiro de 2024, está acordada unha subida fixa do 2 % e unha variable do 0,5 que depende do IPC.

NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES ➖ 📆 07/09/2023‼️


NOVAS SUBSTITUCIÓNS ENTRE TITULARES 07/09/2023‼️

 

ℹ️➡️ Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet de Xustiza (https://intranet.xustiza.gal) e mais na web da Consellería https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/concursos-e-provision
👉 https://ficheiros-web.xunta.gal/xustiza/persoal/concurso-traslados/2023/20230831-resolucion-novas-substitucions.pdf

🔴 PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será de tres 3⃣ días hábiles desde o día seguinte ao da publicación (8,11 e 12 de setembro).

🔴 Modelo de solicitude: Todas as persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente a súa solicitude a través do formulario electrónico dispoñible na Oficina Virtual do Persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web https://opax.xunta.es

🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean en situación de servizo activo.
👉 O persoal funcionario que na data da respectiva convocatoria estea a desempeñar un posto en comisión de servizos ou substitución poderá participar na dita convocatoria sempre que leve máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.
👉 Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais; Cando haxa varias persoas interesadas do corpo inferior, terá preferencia para realizar a substitución a persoa destinada dentro do mesmo centro de destino. De haber máis dunha persoa interesada que reúna os requisitos establecidos para o desempeño do posto, terá preferencia a que teña maior tempo de servizos prestados no centro de destino, atendendo, se for o caso, á orde xurisdicional e, de existir empate, quen teña maior antigüidade no corpo.

▪️ Accede á normativa 2022 que regula as substitucións: https://spjusogalicia.com/wp-content/uploads/2022/06/SUBSTITUCIONS-normativa-2022-x.pdf

🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

Resolución Novas Substitucións 7/9/2023

 

INTRANET XUSTIZA: Charlas de ciberseguridade /Ábrese unha nova convocatoria para inscribirse nas sesións programadas para os meses de setembro e outubro

Na intranet de xustiza vense de publicar unha nova nova convocatoria para inscribirse nas sesións programadas para os meses de setembro e outubro das denominadas “Charlas de ciberseguridade”

 

Aquí vos deixamos un resumo do contido da entrada da intranet:

Se non puideches asistir ás charlas en materia de ciberseguridade “Principais ameazas e medidas de protección”, animámoste a que te inscribas nalgunha das sesións programadas para esta nova convocatoria, que terán lugar durante os meses de setembro e outubro deste mesmo ano.

 

Sigue leyendo

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DAS COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS O DÍA 25 DE AGOSTO DE 2023

ADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS DAS COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS O DÍA 25 DE AGOSTO DE 2023

 

PUBLICADA A RESOLUCIÓN PROVISIONAL DA COMISIÓNS DE SERVIZO CONVOCADAS POR ORDE DE 25 DE AGOSTO DE 2023.

Contra a dita resolución provisoria, as persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles.

🔴 Amplía información e accede á resolución no pdf que se achega picando no seguinte link⤵️⤵️

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/documents/non-indexar/76940/92028/230907-adxudicacion-provisional.pdf?version=1.0

OPOSICIONES MÉDICOS FORENSES. NOTA INFORMATIVA

Se ha publicado, en la página del Ministerio de Justicia, la siguiente nota informativa:

6 de septiembre de 2023

NOTA INFORMATIVA DEL TRIBUNAL SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LAS SESIONES CONVOCADAS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO PARA INGRESO EN EL CUERPO NACIONAL DE MÉDICOS FORENSES.

​Las sesiones del segundo ejercicio del proceso selectivo de médicos forenses, en base a la Orden JUS/1287/2022, de 22 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, se celebrarán en audiencia pública.

Para el acceso al edificio es necesario presentar en el control de seguridad un documento acreditativo de la identidad del interesado, como DNI, pasaporte, NIE o permiso de circulación.

La Secretaria del Tribunal​