Archivo diario: 20/09/2023

CHAMAMENTOS DE INTERINOS 20-9-23

NO DÍA DE HOXE, A DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA AUTORIZOU CHAMAMENTOS DE PERSOAL INTERINO, PARA PRESTAR SERVIZOS NOS SEGUINTES ÓRGANOS:

A CORUÑA

-XDO. DO PENAL Nº 2 SANTIAGO -—- XESTIÓN………. LICENCIA ENFERMIDADE

-XDO. 1 INSTANC. Nº 6 SANTIAGO…………. XESTIÓN……SUBSTITUCIÓN

-XDO. PAZ RIANXO-………XESTIÓN…… LICENCIA ENFERMIDADE

-XDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUC. NEGREIRA……..AUXILIO…..LICENCIA ENFERMIDADE

-DECANATO FERROL…….AUXILIO…..BAIXA POR ENFERMIDADE

-AUD. PROV. SECCION Nº 5 A CORUÑA….AUXILIO….SUBSTITUCIÓN

LUGO

-XDO. 1ª INSTAN. Nº 3 DE LUGO…..AUXILIO…….VACANTE

-FISCALIA PROVINCIAL DE LUGO….AUXILIO…SUBSTITUCIÓN

FORA DO OPAX:

-XDO. 1ª INSTANC. Nº 2 LUGO….TRAMITACIÓN…VACANTE

-XDO. 1ª INSTANC. Nº 1 LUGO…TRAMITACIÓN…SUBSTITUCIÓN

-XDO. 1ª INSTANC. Nº 3 LUGO…..TRAMITACIÓN….REFORZO

OURENSE

-DECANATO SERV. COMUN DE APOIO OURENSE………TRAMITACIÓN….. REFORZO

PONTEVEDRA

-XDO.  VIOLENCIA SOBRE A MULLER Nº 1 VIGO…..XESTIÓN………… LICENCIA ENFERMIDADE

-XDO. INSTRUCION Nº 3 VIGO……………………XESTIÓN……….. BAIXA POR ENFERMIDADE

-DECANATO SERV. COMÚN NOTIF. E EMBAR. PONTEVEDRA……. AUXILIO……….. BAIXA POR ENFERMIDADE

-DECANATO SERV. COMÚN DE APOIO PONTEVEDRA….AUXILIO…REFORZO

-XDO. PENAL Nº 2 VIGO…AUXILIO…SUBSTITUCIÓN

FORA DO OPAX:

-XDO. PENAL Nº 1 DE VIGO….TRAMITACIÓN…BAIXA POR ENFERMIDADE

-XDO. 1ª INSTANCIA Nº 15 VIGO….TRAMITACIÓN…BAIXA POR ENFERMIDADE

-AUDIENCIA PROV. SECCIÓN 4 PONTEVEDRA….TRAMITACIÓN…BAIXA POR ENFERMIDADE

-XDO. 1ª INST. E INSTRUC. Nº 2 A ESTRADA….TRAMITACIÓN…VACANTE