Archivo diario: 24/11/2022

ORDE DE CONFECCCIÓN DE NÓMINAS E CADROS/RESUMO DE RETRIBUCIÓNS.

Publicada no Doga a «ORDE do 23 de novembro de 2022 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2022, de acordo co disposto na Lei 4/2022, do 22 de novembro, e no Real decreto lei 18/2022, do 18 de outubro».

No  ANEXO XVII recóllense as retribucións dos  Funcionarios/as dos corpos ao servizo da administración de xustiza, actualizadas a novembro de 2022.

Acccede ó DOGA – RETRIBUCIÓNS 2022 novembro – ANEXO XVII

Accede ós cadros resumo de retribucións elaborados por SPJ-USO:

Accede ó cadro de RETRIBUCIÓNS 2022 Xestión, Tramitación e Auxilio – novembro

Accede ás RETRIBUCIÓNS DA CARREIRA PROFESIONAL

Accede ó cadro de RETRIBUCIÓNS FORENSES 2022 novembro

 

PUBLICADO NO DOG DE HOXE, A NOVA RPT DO IMELGA DE GALICIA!!

NO DOG DE HOXE, 24 DE NOVEMBRO, PUBLICASE A RESOLUCIÓN do 15 de novembro de 2022 pola que se modifica a relación de postos de traballo das oficinas do IMELGA na Comunidade Autónoma de Galicia.

ACCEDE A RESOLUCIÓN DO DOG 👇🏻👇🏻👇🏻

MODIFICACION RPT IMELGA GALICIA