Archivo diario: 18/05/2022

CONVOCATORIA COMISIÓNS DE SERVIZO: 18 DE MAYO DE 2022

Resolución do Director Xeral de Xustiza do 18/05/2022, pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos Corpos e Escalas ao Servizo da Administración de Xustiza.

Solicitantes: o persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.
No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

A través da OPAX: https://www.xunta.es/sxpa/AIX/

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza:

MODELO-SOLICITUD-INFORME-FAVORABLE-ADMON.doc

MODELO-SOLICITUD-INFORME-FAVORABLE-SUPERIOR-FUNCIONAL.doc

Aquí vos deixamos o Anexo I de postos ofertados:

220518-resolucion-comisions-servizo

CHAMAMENTOS INTERINOS 18/05/2022

Chamamentos de persoal interino autorizados no día de hoxe. Estas prazas serán ofertadas ao SPEG por non haber persoal suficiente nas bolsas

PROVINCIA A CORUÑA

PROVINCIA PONTEVEDRA

CLAUSULA DE REVISIÓN DO CAT 2022

Ante as múltiples preguntas sobre o cobro, conforme ó acordo firmado por SPJ-USO, da aplicación da cláusula de revisión que suporá en 2022: 22,90 euros/mes para os Xestores e 60,03 euros/mes para os Forenses, informamos que se prevé o seu cobro en próximas mensualidades, con efectos retroactivos a 1 de xaneiro de 2022, estando pendente do informe conxunto de Orzamentos e Función Pública.