Archivo diario: 11/05/2022

SUBSTITUCIÓNS: ADXUDICACIÓNS DE PRAZAS

2022.05.11_ResolucionDX_Publicacion_Adxudicacions

 

 

COMISIÓNS DE SERVIZO: PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS DE SERVIZO DO 5/5/2022

PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS COMISIÓNS CONVOCADAS O PASADO DÍA 5 DE MAIO DE 2022!!!

Contra a resolución ditada, poderase formular recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a Dirección Xeral de Xustiza, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación, de conformidade cos artigos 8.2, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.

👉 A incorporación ao posto de traballo en comisión de servizos producirase na data de efectos administrativos indicados na resolución.

👉 En todo caso, o posto de traballo deberá ser ocupado de xeito efectivo pola persoa adxudicataria da comisión de servizos. No caso de que a incorporación non se faga efectiva na data indicada na resolución de adxudicación, entenderase que a persoa interesada renuncia á praza e decaerá no seu dereito; a praza adxudicarase, de ser o caso, á seguinte persoa solicitante segundo a orde obtida na valoración de solicitudes.

▪️ Accede ás adxudicacións definitivas: ⤵️

LISTADO DE ADXUDICACIÓNS DAS COMISIÓNS DE SERVIZOS DE 5.5.2022

https://cpxt.xunta.gal/xustiza/persoal/comisions-servizo

CHAMAMENTOS DE INTERINOS EN GALICIA 11/05/2022

NO DÍA DE HOXE, 11 DE MAYO DO 2022, FORON AUTORIZADOS OS SEGUINTES CHAMAMENTOS DE INTERINOS:

PROVINCIA DE A CORUÑA:

TRAMITACIÓN PROCESUAL:

  • TSXG- Sala Contencioso Adtvio ( Substitución)

AUXILIO XUDICIAL:

  • Xulgado Penal 2 Santiago (Substitución)

PROVINCIA DE PONTEVEDRA:

(Chamamentos polo SPEG)

XESTIÓN PROCESUAL:

  • Xulgado Mixto nº 1 de Vilagarcía (Excedencia)

TRAMITACIÓN PROCESUAL:

  • Xulgado Mixto nº 2 de Vilagarcía (SV)

  • Xulgado primeira instancia nº 3 de Pontevedra (SV)

RESUMO DAS NOVIDADES PRESENTADAS POLA DXX NO BORRADOR DA NOVA NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS

 

NOVA NORMATIVA DE SUBSTITUCIÓNS – CIRCULAR RESUMO

Proposta nova regulación das substitucións en Galicia