CONVOCATORIA COMISIÓNS DE SERVIZO: 18 DE MAYO DE 2022

Resolución do Director Xeral de Xustiza do 18/05/2022, pola que se convoca a provisión en Comisión de Servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos Corpos e Escalas ao Servizo da Administración de Xustiza.

Solicitantes: o persoal funcionario de carreira con destino definitivo en calquera ámbito territorial e que se atope en servizo activo no mesmo corpo do posto que se pretende prover.
No caso dos funcionarios que estivesen desempeñando un posto en comisión de servizos ou substitución na data de publicación, poderá participar na convocatoria sempre que leven máis de seis meses na comisión de servizos ou substitución respectiva.

Prazo e modelo para presentar ás solicitudes: 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación.

A través da OPAX: https://www.xunta.es/sxpa/AIX/

Coa solicitude débese adxuntar (ou acreditar que se solicitou) o informe do superior funcional, así como no seu caso, informe do órgano competente da Comunidade respectiva ou do Ministerio de Xustiza:

MODELO-SOLICITUD-INFORME-FAVORABLE-ADMON.doc

MODELO-SOLICITUD-INFORME-FAVORABLE-SUPERIOR-FUNCIONAL.doc

Aquí vos deixamos o Anexo I de postos ofertados:

220518-resolucion-comisions-servizo

Los comentarios están cerrados.