ULTIMA HORA: PUBLICADAS AS LISTAXES RESULTANTES DA NOVA BOLSA DE INTERINOS DE XUSTIZA DE GALICIA

 

interinosNa web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e  Deportes e na intranet de Xustiza acabase de publicar as listaxes resultantes da nova bolsa de interinos de xustiza de Galicia.

Podes acceder as listaxes resultantes aquí:

https://conselleriadepresidencia.xunta.gal/xustiza/persoal/interinos

LISTAXES DE PERSOAS ADMITIDAS

PROVINCIA A CORUÑA

listaxe-persoas-admitidas-cxpa-a-coruna

listaxe-persoas-admitidas-ctpa-a-coruna

listaxe-persoas-admitidas-cax-a-coruna

PROVINCIA LUGO

listaxe-persoas-admitidas-cxpa-lugo

listaxe-persoas-admitidas-ctpa-lugo

listaxe-persoas-admitidas-cax-lugo

PROVINCIA OURENSE

listaxe-persoas-admitidas-cxpa-ourense

listaxe-persoas-admitidas-ctpa-ourense

listaxe-persoas-admitidas-cax-ourense

PROVINCIA PONTEVEDRA

listaxe-persoas-admitidas-cxpa-pontevedra

listaxe-persoas-admitidas-ctpa-pontevedra

listaxe-persoas-admitidas-cax-lugo

LISTAXES DE PERSOAS EXCLUÍDAS

PROVINCIA A CORUÑA

listaxe-persoas-excluidas-cxpa-a-coruna

listaxe-persoas-excluidas-ctpa-a-coruna

listaxe-persoas-excluidas-cax-a-coruna

PROVINCIA LUGO

listaxe-persoas-excluidas-cxpa-lugo

listaxe-persoas-excluidas-ctpa-lugo

listaxe-persoas-excluidas-cax-lugo

PROVINCIA OURENSE

listaxe-persoas-excluidas-cxpa-ourense

listaxe-persoas-excluidas-ctpa-ourense

listaxe-persoas-excluidas-cax-ourense

PROVINCIA PONTEVEDRA

listaxe-persoas-excluidas-cxpa-pontevedra

listaxe-persoas-excluidas-ctpa-pontevedra

listaxe-persoas-excluidas-cax-pontevedra

Prazo para elixir bolsa: 10 días hábiles ( entre o 29 de agosto e o 9 de setembro)

Importante: Cada persoa solicitante só poderá formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia, de acordo co previsto no artigo 12 da Orde do 4 de outubro de 2018, polo que, no caso de que estea incluída en bolsas de distintos corpos ou en varias provincias da mesma bolsa, deberá seleccionar aquela única en que desexe quedar. Se non o fai, entenderase que desiste de todas as súas solicitudes.

A elección deberase realizar telematicamente no prazo de dez días hábiles a partir da publicación das listas resultantes, a través do formulario dispoñible na aplicación informática. Unha vez cuberto o formulario, deberase presentar de xeito electrónico a través da OPAX. As persoas que unicamente solicitasen formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia non terán que efectuar a dita elección.

Listaxes definitivas. Unha vez rematado o prazo para formular a elección, a Dirección Xeral de Xustiza aprobará as bolsas definitivas de persoas seleccionadas para cada corpo e provincia, ordenadas por puntuación, que se publicarán no sitio web da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e na intranet de Xustiza.

Los comentarios están cerrados.