CARREIRA PROFESIONAL. FINALIZACIÓN DE PRAZO DE SOLICITUDES DO GRAO II PARA XESTORES E FORENSES

O MÉRCORES 22/02/2023 finaliza o prazo para presentar as solicitudes da traxectoria profesional do grado II do corpo de xestión procesual e administrativa e de médicos forenses

Instrucións: 

A solicitude debe facerse e presentarse obrigratoriamente de maneira telemática a través da OPAX. Ao entrar en OPAX, aparecerá, tanto no menú lateral coma nos accesos directos, unha ligazón a “traxectoria profesional”.  Ao premer no enlace de traxectoria profesional, o sistema informará a persoa solicitante se cumpre ou non os requisitos segundo os datos que figuran neste.

  1. No primeiro caso (reúne requisitos): deberá acceder á solicitude, gravala, asinala e presentala.
  2. No segundo caso (non reúne un ou varios dos requisitos): unha vez acceda á solicitude, deberá marcar o/s requisito/s que non consta/n precargado/s pero que a persoa solicitante pode acreditar; para o que achegará a documentación xustificativa correspondente xunto coa propia solicitude.

 

Los comentarios están cerrados.