TRASLADO A CIDADE DA XUSTIZA.- ORDEN DO TRASLADO DOS DISTINTOS XULGADOS DE VIGO

O  traslado a cidade da xustiza comenzará o próximo 24 de outubro do 2022 e rematará o dia 3 de abril do 2023.

Cada semana realizarase o traslado de dous xulgados,  Non se paralizará o traslado ningún día festivo, nin no nadal.

As salas de vistas seguirán operativas na rúa Lalín para evitar a suspensión de algún xuizo, aunque o xulgado xa estea trasladado a nova cidade da xustiza.

Os escritos que se reciban no Decanato da Rua Lalín, envíanse ao novo Xulgado mediante Valixa.

NOVO CRONOGRAMA CIDADE DA XUSTIZA

Salas de Vistas de los Juzgados.-SALAS DE VISTAS

 

 

 

Los comentarios están cerrados.