SPJ-USO INFORMA: PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN ENTRE TITULARES

 

Publicados novos avisos de desocupación de postos que se ofertan para a sua cobertura mediante substitución entre titulares con data 4 de xullo de 2018.

As prazas ofértanse conxuntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

Os avisos prodúcense pola necesidade de cubrir postos de traballo que actualmente se atopan desocupados por estaren vacantes ou por ausencia do titular por periodos de longa duración.

Os/as interesados/as nas substitucións presentarán as súas solicitudes conforme ao Anexo II bis dispoñible nos modelos do correspondente apartado adicado ás substitucións entre titulares. No caso de que se solicite varias das prazas ofertadas, a orde de preferencia a ter en conta de corresponderlle máis dunha das prazas, será a que recollida na solicitude.

Prazo de presentación de solicitudes: 05, 06 e 09 de xullo de 2018

PRESENTACIÓN.- Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

ANEXO II BIS

A información sobre os postos ofertados pode consultarse no documento Avisos de desocupación

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. do Social núm. 6 A Coruña. Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CAX

Órgano xudicial da desocupación: Servizo Común de Notificacións e Embargos Santiago de Compostela Motivo da desocupación: Liberación sindical Corpo: CXPA

Órgano xudicial da desocupación: Xdo. de Paz Camariñas Motivo da desocupación: Vacante Corpo: CXPA

Los comentarios están cerrados.