Publicadas as listas provisionais das bolsas de interinos de Galicia

Publicáronse na páxina web da DXX e na Intranet os listados provisionais das bolsas de interinos de Galicia.

Os interesados dispoñerán dun prazo de 10 días naturais, dende a publicación das listas provisionais, para reclamar calquera dos datos contidos nos listados e/ou emendar os defectos polos que foron excluídos.

Para acceder as listaxes premer no enlace correspondente.

Resolucón listas provisionais

Lista de admitidos

Lista de excluíos

 

Los comentarios están cerrados.