PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN ENTRE TITULARES 03/06/2022

SUBSTITUCIÓNS

Publicados novos avisos de desocupación de postos na intranet para a súa cobertura mediante Substitución.

✅🔴 PRAZO DE SOLICITUDES:  O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da resolución (6, 7 e 8 de xuño de 2022).

✅🔴 As prazas ofértanse conxúntamente para a súa cobertura en substitución vertical ou horizontal. De acordo coa normativa reguladora, poderá solicitar as substitucións o persoal funcionario de carreira dos corpos xerais que estean es situación de servizo activo e prestando efectivamente servizo. Terá preferencia a tramitación das substitucións verticais, e dentro de cada un dos apartados operan os criterios de preferencia determinados na norma.

✅🔴 Postos de traballo ofertados: Os relacionados no Anexo I da resolución, coa indicación da causa que motiva a ausencia do seu titular.

✅🔴 Modelo de  solicitude: Anexo II bis

Accede á resolución: ⤵️⤵️

220603_Nova convocatoria substitucións

Los comentarios están cerrados.